Sponsor BağlantılarAli Kuşcu Kimdir, Eserleri ve Hayatı Hakkında Bilgi

1

Ali Kuşcu Kimdir, Eserleri ve Hayatı Hakkında Bilgi;

Ali Kuşçu,  doğum tarihi 1403, Semerkant – ölüm tarihi 16 Aralık 1474, İstanbul olarak bilinen, Türk gökbilimci, matematikçi ve dilbilimcidir. Ali Kuşcu yaşamını gökbilim ve matematik üzerine adamıştır. Bu alanlarda pek eser yazmıştır.
Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl’da Semerkant’ta doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi “Kuşçu” lakabıyla meşhur oldu.

Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aldı. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman’a gitti. Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu.

1449’da hacca gitmek istedi. Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcülüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed’in davetiyle İstanbul’a geldi. Osmanlı – Akkoyunlu sınırında II. Mehmed’in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu.

Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul’da öldü.

 

Ali Kuşcu’nun Başlıca Eserleri

  • Risale-i fi’l Hey’e (astronomi)
  • Şerh-i Tici Uluğ Bey (astronomi)
  • Risale-i fi’l Fethiye (astronomi, Risale-i fi’l Hey’e adlı eserinin Arapçasıdır)
  • Risale fi’l Muhammediye (matematik, cebir ve hesap)
  • Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Günümüz Türkçesi: Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

Ali Kuşçu, bu daveti ancak elçilik görevini bitirdikten sonra gerçekleştirebileceğini bildirdi:
Tebriz’e döndü, bir süre sonra bütün ailesini alarak İstanbul’a geldi. Osmanlı-Akkoyunlu
sınırında Mehmed II’nin emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine
müderris oldu. 1474 yılında öldü.

Çalışmaları iki yönde gelişmişti: kelâm ve dilbilgisi, riyaziye ve heyet (matematik ve astronomi).
Kelâm, dilbilgisi ve Nâsırıüddin-i Tusî’nin Tecrid-ül-Kelam (Sözün Tecridi) adlı kitabına ve kadı.
Adudüddin’in Risale-i Adüdiye’sine (Adudüddin’in Risalesi) yaptığı yorumlar ve özellikle
Unkud-üz-Zevahir fi Nazm-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım) adlı eserleri
önemlidir. Astronomi konusunda ise Farsça yazdığı Riselet-ül fi’l hey’et (Astronomi Risalesi)
başta gelir. Eser, bazı ilâvelerle Arapçaya çevrildi. Ali Kuşçu bu nüshaya Risalet-ül-Fethiye
(Fetih Risalesi) adını vererek Fatih’e sundu.
Ayrıca Uluğ Beyin Zîc’ine yaptığı yorum, en önemli yazılarındandır. Bunlardan başka Mahbubül-
Hamail fi keşif-il-mesail (Meselelerin Keşfinde Tılsımların en Makbulü) adlı ansiklopedik bir
eseri daha vardır. Çağında İstanbul medreselerinde matematik ve astronomi çok gelişmiştir


Arama sonuçları: ali kuşçu kimdir,  ali ku??unun eserleri k?saca,  ali kuşçu hayatı ve eserleri,  ali kuşcu eserleri,  ali kuşçunun eserleri,  bir yazar ve eseri hakkında bilgi,  ali kuşçu hayatı ve eserleri kısaca,  ali kuşçu\nun hayatı ve eserleri,  ali kuşçu kısaca hayatı ve eserleri,  ali kuşçunun hayatı ve eserleri, 
Share.

About Author

BİLGİHANESİ KİMDİR? "Türkiye'nin Bilgi Sitesi" sloganıyla 2008 yılında yayın hayatına başlayan Bilgihanesi; bilim ve teknoloji konuları başta olmak üzere bir çok farklı alanda özgün içeriğe sahip olan ve ziyaretçilerine kaliteli hizmet vermeyi amaç edinmiş bir bilgi paylaşım sitesidir. Bu noktada asıl amacımız; kaliteli Türkçe içerik oluşturmak adına gayret göstererek Türk internet mecrasına katkıda bulunmaktır. Saygı ve sevgilerimizle...

1 Yorum

  1. Pingback: ali kuşçu hayatı » Govome

Leave A Reply

Sağlık Bilgisi | HukukBH