Bilgisayar Nedir, Özellikleri Nelerdir, Hardware Software Nasıl Kullanılır?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Günümüzün vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayarlar hakkında detaylı bilgi arayanlar, Donanım, yazılım ve bilgisayar parçaları ve özellikleri, ne işe yaradıkları hakkında bilgi arayanlar için bilgisayar terimleri, word, excel kullanımı ve açıklamalarına dair detaylı bilgileri bu yazımızda detaylı bir biçimde bulabilirsiniz..

BİLGİSAYARA GİRİŞ, BİLGİSAYAR’IN KISA TARİHİ, GEÇMİŞİ, TANIMI :

IBM firması 1981 AğŸustos ayında Apple firmasına rakip olarak ürettiğŸi bilgisayarlara PC (Personel Computer) adını verdi IBM bu bilgisayarlarda APPLE‘den daha farklı bir mimarı izledi. İşlemci olarak INTEL’i işletim sistemi olarak da Microsoft firması ile ortak bir çalışma sonucu oluşturulan DOS’unu tercih etti. IBM PC ile büyük bir başarı sağŸladı. IBM’in PC alanındaki başarısını fark eden diğŸer bilgisayar firmaları da pazarın çok büyük olduğŸunu ve büyük bir kazanç sağŸlayacağŸını düşünerek ev kullanıcıları için bilgisayar üretme kararı aldılar. Fakat önlerinde bir soru vardı; ֜retecekleri bilgisayarlar Apple II uyumlumu yoksa PC uyumlumu olacaktı. Yada kendileri yeni bir mimari bulup her ikisi ile de uyumsuz yeni bir bilgisayar üreteceklerdi. IBM’in çok büyük bir firma oluşu ve pazarda IBM ile rekabet edemeyeceklerini düşünerekten kendi üretecekleri bilgisayarları PC uyumlu yapma kararı aldılar. Böylece şu an kullandığŸımız bilgisayarlar IBM UYUMLU PC adını aldı. Bu firmalar sonuçta haklı çıktılar. Şu pazarın en büyük payına PC sahip.
8 Mhz(Megahertz) bir hiza sahip 8088 ile başlayan PC rüzgarı akıl almayacak bir hızla gelişti ve su an 1500 Mhz’lik PentiumIV’lere kadar geldi. Bu arada değŸişen sadece bilgisayar hızları değŸil işletim sistemleri de oldu. Microsoft firmasına ait MS-DOS ile başlayan işletim sisteminde de büyük değŸişimler oldu. Text modlu olarak çıkan MS-DOS işletim sistemi zamanla evrim geçirerek yerini Windows işletim sistemine bıraktı. Şu anda mouse kullanabileceğŸimiz grafik arabirimli, görsel, eğŸlenceli Windows 98 işletim sistemini kullanmaktayız.


İlk dönemler sadece iş amaçlı kullanılan bilgisayarlar zamanla evlere girdikçe daha farklı alanlar çıkmaya başladı. Artık bilgisayar bir iş aracı değŸil hayatın birer parçası haline geldi. Artık is başvurularında ilk sorulan sorulardan birisi bilgisayar biliyor musunuzdur. Bu denli hayatımıza giren bilgisayarlarda internetin de gelişimi ile neredeyse aklımıza gelebilecek her şey yapılabilir hale geldi. Bilgisayarları işlerimizi takip etmek, evraklarımızı hazırlamak, oyun oynamak, müzik dinlemek, film, tv izlemek, haberleşmek, alışveriş için kullanabiliyoruz.
Bilgisayarı incelerken iki grup altında incelemek doğŸru olur. Hardware (Donanım) ve Software(Yazılım);

DONANIM (HARDWARE)

Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların tamamına verilen isimdir. Donanımda kendi arasında iki farklı grupta incelemek doğŸru olur. Birinci gruba yani bir PC’nin çalışabilmesi için gerekli olan parçalara Temel Birimler adı, diğŸer gruba ise daha sonradan PC’ye takılabilen ve çeşitli fonksiyonlar kazandıran parçalara Çevre Birimleri adı verilebilir.
Anakart (MainBoard); Mainboard olarak da adlandırılır. Bir PC’de bulunan tüm aygıtlar bir şekilde anakart ile bağŸlantılıdırlar ve bu sayede aralarında iletişim kurarlar. Bu bağŸlantı direkt üzerine takılarak ( PCI veya ISA yuvalara) veya bir kablo aracılığŸı ile yapılır.
CPU (İşlemci); Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi) Bilgisayarın beynidir. Bilgisayarda yapılan bütün işlemler CPU üzerinde gerçekleşir ve bilgiler gerekli yerlere dağŸılır.
Ram; Random Access Memory(Rastgele Erişimli Bellek) Harddisklerden çok daha hızlı oldukları için çalıştırılan programlar Ram üzrinde işlem görürler. Bu nedenle Ram ne kadar fazla olursa bilgisayarda o denli hızlı çalışır.
Harddisk (Sabit Disk); Hdd bilgisayarda bulunan verilerin saklandığŸı yerdir. Bütün bilgilerimiz oyunlarımız programlarımız işletim sistemimiz harddiskte saklanır. Hdd genelde “C” karakteri ile temsil edilir.
Floppy; Disket Sürücü ve Fdd olarakda adlandırılır. Manyetik disklere veri kaydedebilen ve bunların içerisindeki verileri okuyabilen aygıtlara verilen isimlerdir. Bir disketin alabileceğŸi en fazla veri 1,44 MB dir. Disket sürücü genelde “A” harfi ile temsil edilir.
Ekran Kartı VGA; Monitöre yansıyacak görüntüleri aktaran ve gerekli işlemleri yapan bir aygıtdır.
Kasa; PC içerisinde bulunan parçaları dış etkenlere karşı muhafaza eder ve bu parçalara elektirik dağŸılımını gerçekleştirir.
Monitör Ekran; Bilgisayardan gelen sinyalleri görmemizi sağŸlayan bir aygıttır. Çalışma mantığŸı tıpkı Televizyon gibidir.
Klavye+Mouse; Bilgisayara yapmak istediklerimizi bildirmek, komutlar vermek için kullandığŸımız aygıtlardır.
Yazıcı; Printer olarak da geçen bu aygıt bilgisayarda hazırladığŸımız evrakları kağŸıt üzerine çıkartmak için kullanılır.
Tarayıcı; Scanner kağŸıt üzerindeki bir yazıyı bir resmi bilgisayar ortamına aktarmak için kullanılırlar.
Çizici; Plotter mimari çizimlerde ve folyo kesimlerinde kullanılan bir aygıttır.

YAZILIM (SOFTWARE)

Bilgisayarı kullanabilmemiz ve istediğŸimiz işlemleri yapabilmemiz için geliştirilen programlara verilen isimdir. Yazılımıda kendi arasında İşletim Sistemleri ve Uygulamalar olarak iki farklı grupta inceleyebiliriz.
İşletim Sistemleri; Donanım ve kullanıcı arasındaki haberleşmeyi sağŸlayan bir programdır. Tam olarak görevi ise şu maddeler ile açıklayabiliriz;
-PC donanımını kullanıcının kullanabilmesini sağŸlar, örneğŸin TV Kartı ile TV izlemek, modem aracılığŸı ile internete bağŸlanmak, ses kartı aracılığŸı ile müzik dinlemek vs.
-Uygulamaları kullanmamızı sağŸlar. Farklı konularda çalışmak için geliştirilen uygulamaları çalıştırabilmemizi ve kullanmamızı sağŸlar.
-Dosya Yönetimini sağŸlar. Dosyaları istediğŸimiz şekilde adlandırmamızı, gruplamamızı, silmemizi sağŸlar.
Uygulamalar; Belirli işleri yapabilmesi amacı ile hazırlanan, çalışmak için bir işletim sistemine ihtiyaç duyan programlardır. ֖rneğŸin Word kelime işlemci programı, Excel Hesap Tablosu programı vb.

BİLGİSAYARI KULLANMAK

Bilgisayarı kullanabilmek için önce açmamız gerekiyor. Açma işlemini gerçekleştirmek için kasa üzerinde bulunan Power DüğŸmesine (Genelde büyük belirgin bir düğŸmedir) basılır. Bu işlemden sonra bilgisayar açılır ve devreye Bios (Anakart üzerinde bulunan bir entegre. Görevi sistem tarihi ve saatini ve donanım hakkında bilgileri saklamak ve kontrol etmek) girer. Sisteme bağŸlı aygıtları test eder. Bu işlem bittikten sonra işletim sistemi yüklenir ve karşımıza Windows98 ekranı gelir. Bu aşamadan sonra yapılması gereken işleri mouse ve klavye kullarak sisteme biz bildiririz.
Mouse Kullanmak
Windows açıldığŸında ekranın ortasında bir ok işareti bulunur. Bu işaret mouse’umuzu temsil eder. Mouse’u sağŸ elimiz ile tutarak sağŸa, sola, aşağŸı, yukarı hareket ettirerek ekrandaki işaretçiyi oynatabiliriz. Bu şekilde işaretçiyi istediğŸimiz yere götürebiliriz. Mouse’u kullanırken üzerinde bulunan tuşlarına tıklarız. ֜ç tip tıklama türü vardır;

Tıklama; Herhangi bir nesneyi seçili hale getirmek veya bir menüyü açmak için kullanılır. ֖rneğŸin işaretçiyi masaüstünde bulunan Bilgisayarım simgesinin üzerine getirip bir kez sol düğŸmeye tıklayalım. Bilgisayarım simgesi seçili hale gelir. İşaretçiyi Başlat Menüsünün üzerine götürüp bir kez tıklayalım. Başlat Menüsü açılır.

Çift Tıklama; Herhangi bir nesnenin üzerinde mouse’€™un sol düğŸmesine iki kez hızlı bir şekilde tıklama işlemine denir. Çift tıklama olayı genelde programları çalıştırmak için kullanılır. ֖rneğŸin mouse’umuzu masaüstünde bulunan Bilgisayarım simgesinin üzerine getirip cift tıklarsak bilgisayarım penceresi açılır.
SağŸ Tıklama; Herhangi bir nesnenin üzerinde mouse’un sağŸ düğŸmesine tıklama işlemine denir. Bu işlem sağŸ tıklanan nesne üzerinde yapabileceğŸimiz işlemleri bir menü içerisinde bize getirir. ֖rneğŸin mouse’umuz ile masaüstünde boş bir alana sağŸ tıklayarak bir kısayol menüsüne ulaşabiliriz. Bu menüdeki seçenekler ile masaüstü ayarlarında değŸişiklikler yapabiliriz.

Klavye Kullanmak:
Bilgisayara yapacağŸımız işlemleri bildirirken, veri girerken vb. işlemleri yaparken en fazla kullandığŸımız araçtır. Klavyeler harf dizilimlerine göre ikiye ayrılırlar.

Q ve F Klavye; F Klavye Türk diline daha uygun olmasına rağŸmen Q Klavye çok daha fazla yaygındır. Genel kullanımı ve bazı tuşlarıın özellikleri aşağŸıdaki gibidir.

Esc; Escape olarak adlandırılır ve birçok uygulamada iptal etmek vazgeçmek anlamında kullanılır.
Enter; Onay verme, kabul etme amaçlı kullanılır. Giriş tuşu olarakda adlandırılır. Kelime işlemcilerde satır açmak için kullanılır.
Tab; Onay kutucukları arasında geçiş yapar. Kelime işlemcilerde satır içinde belli bir miktar boşluk açmak için kullanılır.
CapsLock; Büyük veya küçük harf yazmayı sağŸlar. Bu tuşa basıldığŸında klavyenin sağŸ üst köşesinde bulunan CapsLock ışığŸı yanar veya söner.
Shift; Tek başına bir fonksiyonu yoktur. Beraberinde bir tuşa basılırsa büyük harf yazmasını sağŸlar ve tuşların üst bölümlerinde bulunan karakterleri yazmamızı sağŸlar.
Alt; DiğŸer tuşlarla birlikte kullanılır. Genelde menüleri açmak amaçlı kullanılır. Menülerde altı çizgili harf ile beraber basıldığŸında menüler açılır.
Alt Gr; Tuşların sağŸ alt taraflarında bulunan karakterleri yazmamızı sağŸlar.
Ctrl; Control tuşuda diğŸer tuşlarla birlikte kullanılır. En çok kısayol tuşu olarak kullanılır. ֖rneğŸin Microsoft neredeyse bütün programlarında Kaydet seçeneğŸi için Ctrl+S tuşlarını tanımlamıştır.
Backspace; Soldan sağŸa doğŸru silerek ilerlemek için.
End; İmleci satırın sonuna götürür.
Home; İmleci satırın başına götürür.
Yön Tuşları; İmleci aşağŸı-yukarı, sağŸa-sola taşımamızı sağŸlar.
Page Down; İmleci yarım sayfa aşağŸı indirir.
Page Up; İmleci yarım sayfa yukarı taşır.
Delete; Silmek için kullanılır. İmlecin sağŸındakileri siler.
PrintScreen; Ekran görüntüsünü kopyalar

WINDOWS XP

Microsoft firmasının geliştirdiğŸi ve dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemidir. Kullanımının bir hayli kolay olması bu denli yaygın bir şekilde kullanılmasını sağŸlıyor.
Windows XP yüklü olan bir bilgisayar çalıştırıldığŸında işletim sistemi devreye girer ve bir süre sonra Windows 98 ekranı karşımıza gelir. Karşımıza gelen bu ekrana Masaüstü adını veririz. Masaüstünde bulunan simgeler ise bilgisayarımızda bulunan programları daha pratik bir şekilde çalıştırabilmemiz için Windows tarafından oluşturulmuş Kısayollardır. Ekranın sol alt köşesinde bulunan Başlat düğŸmesinin bulunduğŸu gri çubuğŸada Görev ÇubuğŸu adı verilir.
Programları Çalıştırmak
Windows’da bir program çalıştırmak için bir çok yol var. Programları çalıştırmak için masaüstünde bulunan kısayol simgeleri kullanılabileceğŸi gibi başlat menüsüde kullanılabilir.
1. Masaüstünde bulunan simgeyi seçili hale getirirdikten sonra enter tuluna basılır.
2. Masaüstünde bulunan simgeye çift tıklama yapılır.
3. Masaüstünde bulunan simgeye sağŸ tıklayıp gelen menüden aç komutu verilir.
4. Başlat Menüsünden çalıştırmak istenilen program kısayolunun üzerine gelip tıklanır.
Pencereleri Yönetmek
Windows’da bütün programlar birer pencere içerisinde çalışır ve dolayısıyla bütün pencerelerin ortak özellikleri vardır. Bütün pencerelerde bir adet başlık çubuğŸı bulunur. Bu başlık çubuklarının sağŸ köşelerinde 3 adet simge bulunur. Bu simgler ile pencere kapatılabilir gizlenebilir veya boyutu değŸiştirilebilir. Başlık çubuğŸunun sol tarafında ise bu programın adı yazılıdır, bu yazının hemen sol tarafında bulunan küçük simge ise kontrol menüsüdür. Bu pencere içerisinde yapılabilecek işlemleri listeler.
Kapatma
1. Başlık ÇubuğŸunda bulunan kapat düğŸmesine basılarak
2. Kontrol Menüsüne çift tıklayarak

3. Kontrol Menüsüne tek tıklayıp, gelen menüden Kapat seçilir.
4. Görev çubuğŸunda bulunan program simgesine sağŸ tıklayarak, gelen menüden Kapat seçilebilir.
5. Alt F4 tuş bileşenini kullanarak.
Simge Durumu
1. Başlık ÇubuğŸunda bulunan simge durumunda küçült düğŸmesine basılarak
2. Kontrol Menüsüne tek tıklayıp, gelen menüden simge durumunda küçült seçilir.
3. Görev çubuğŸunda bulunan program simgesine sağŸ tıklayarak, gelen menüden simge durumunda küçült seçilebilir.
Ekranı Kaplama
1. Başlık ÇubuğŸunda bulunan ekranı kapla düğŸmesine basılarak
2. Başlık çubuğŸuna çift tıklayarak
3. Kontrol Menüsüne tek tıklayıp, gelen menüden ekranı kapla seçilir.
4. Görev çubuğŸunda bulunan program simgesine sağŸ tıklayarak, gelen menüden ekranı kapla seçilebilir.
Taşıma
1. Başlık çubuğŸu üzerinde iken mouse’un sol düğŸmesine basarak sürükleyerek
2. Kontrol menüsü-Taşı komutu ile
3. Görev çubuğŸunda bulunan program simgesine sağŸ tıklayarak, gelen menüden Taşı komutu ile
Boyutlandırma
1. Pencerenin etrafındaki cizgiler üzerine mouse’ umuzu götürdüğŸümüzde işaretçi çift yönlü bir oka dönüşür. İşaretçi bu durumda iken sol düğŸmeye basarak mouse’u sürükleyip bırakırız.
2. Ekranı Kapla ve ֖nceki Boyut düğŸmeleri ile
3. Kontrol Menüsünden Ekranı Kapla ve ֖nceki Boyut komutları verilerek
4. Görev çubuğŸunda bulunan program simgesine sağŸ tıklayarak, gelen menüden Ekranı Kapla ve ֖nceki Boyut komutları verilerek.
Pencereler Arası Geçiş
1. Görev çubuğŸunda istediğŸimiz program simgesine tıklayarak
2. Alt Tab tuş bileşeni ile
Listeleme
Aktif durumdaki programları listelemek için görev çubuğŸunda boş bir alana sağŸ tıklanır. Açılan Menüden;
1. Pencereleri Basamakla
2. Pencereleri Dikey Döşe
3. Pencereleri Yatay Döşe
Masaüstünü ֖zelleştirmek
Windowsda Masaüstünü özelleştirnek için görüntü özellikleri adlı pencere kullanılır. Bu pencereyi açmak için;
1. Masaüstüne sağŸ tıklanır ve gelen pencereden özellikler komutu verilir.
2. Denetim masasında bulunan görüntü adlı simgeye iki kez tıklanır.
Bu işlemlerden sonra görüntü özellikleri adlı pencere açılır. Bu pencere içerisinde masaüstünü özelleştirebilmemiz için 6 adet sekme bulunur.
Artalan
Listede bulunan resimlerden birini seçerek Masaüstü Duvar KağŸıdı olarak belirleyebiliriz.
Ekran Koruyucular
Ekran Koruyucusu adlı açılan liste kutusundan beğŸendiğŸimiz herhangibir ekran koruyucusunu seçerek bunu geçerli ekran koruyucumuz olarak belirleyebilirz. Bekleme adlı kutucuğŸa bir değŸer yazarakda bu ekran koruyucusunun ne kadar süre sonra devreye girmesini istediğŸimizi ayarlayabiliriz. İstersek bu ekran koruyucusuna şifre koyabilir ve şifreyi bilmeyen birinin ekran koruyucudan çıkmasını önleyebiliriz. Bunu yapabilmek içinde Parola Korumalı adlı onay kutucuğŸuna işaret koyduktan hemen sonra sağŸ tarafında bulunan değŸiştir adlı kutucuk ilede parolamızı belirleyebiliriz.
Görünüm
Pencerelerin başlık çubuklarının ve içeriklerinin rengini, mesaj kutularınn renklerini, Wndows’un pencerelerde ve menülerde kullandığŸı varsayılan yazıtiplerini değŸiştirebiliriz.
Etkiler
Masaüstünde bulunan Windows’un standart simgelerini değŸiştirebilir bunaları büyütüp küçültebiliriz. Pencerelerin nasıl taşınacağŸını menülerin nasıl açılacağŸını belirleyebilirz.
Web
Windows’da bulunan simgeleri normalde cift tıklama ile çalıştırabiliyorduk. EğŸer istersek Web Sayfalarında olduğŸu gibi bu simgeleri tek tıklama ile çalışabilir hale getirebiliriz. Klasör Seçenekleri adlı düğŸmeciğŸe tıklayarak gelen pencereden Web biçemi seçersek simgeleriz tek tıklama ile çalışabilecek hale gelirler. EğŸer yine

eskisi gibi çift tıklama ile çalışmalarını istiyorsak yine aynı pencereye gelip Klasik Biçemi seçip tamam düğŸmesine basarız.
Ayarlar
Bu pencere ile ekran çözünürlüğŸü ve aynı anda kullanılabilecek renk sayısını ayarlayabiliriz. Bu sayede ekranın daha canlı renkler ile ve daha net görülmesini sağŸlayabiliriz.

Windows Programları
Windows işletim sistemi ile sistemi ile bilgisayara kurulan ve gerçekten işlevsel olan birkaç program vardır. Bu programlar günlük çalışma hayatında kullanılmaktadır. Bu programlar Başlat-Programlar-Donatılar menüsünde bulunurlar.

Hesap Makinesi
Bu program Harddiskte Windows klasörü içerisinde Calc.exe adı ile bulunur ve Başlat-Programlar-Donatılar-Hesap Makinası kısayolu ile çalıştırılabilir. Normal bir hesap makinası ile yaptğŸımız işlerin tamamını ve bu program ile yapabilmekteyiz.

Not Defteri
Bu program Harddiskte Windows klasörü içerisinde Notepad.exe adı ile bulunur ve Başlat-Programlar-Donatılar-Not Defteri kısayolu ile çalıştırılabilir. Basit bir metin editörüdür. Bu programda yazdığŸımız yazılar bilgisayara txt uzantısı ile kaydedilirler. Not Defterinde hazırlanan bir dosya en fazla 64 KB. BüyüklüğŸünde olabilir.

Wordpad
Bu program Harddiskte Windows klasörü içerisinde Wordpad.exe adı ile bulunur ve Başlat-Programlar-Donatılar-Wordpad kısayolu ile çalıştırılabilir. Not defterine oranla çok daha gelişmiş bir kelime işlemcidir. Bu programda yazdığŸımız yazılar bilgisayara doc uzantısı ile kaydedilirler.

Paint
Bu program Harddiskte Windows klasörü içerisinde Mspaint.exe adı ile bulunur ve Başlat-Programlar-Donatılar-Paint kısayolu ile çalıştırılabilir. Resim işleme programıdır. Bu programda yaptığŸımız resimler bilgisayara bmp uzantısı ile kaydedilirler.

Görev ÇubuğŸunu Yönetmek
Görev çubuğŸunu ekranda farklı bir noktaya alabilmek ve boyutlarını değŸiştirmek mümkündür.

Taşıma
Mouse’u Görev ÇubuğŸunun üzerine götürüp ekranda sağŸ, sol, alt veya üst köşelere doğŸru sürükleyerek, Görev ÇubuğŸunu ekranda herhangibir yere alabiliriz.

Boyutlandırma
Mouse’umuzun Görev çubuğŸu üzerinde çift yönlü bir oka dönüşmesini sağŸladıktantan sonra sol düğŸmeye basarak Görev çubuğŸunun boyutunu değŸiştirebiliriz.

Görev ÇubuğŸunu ֖zelleştirmek
Görev çubuğŸunu özelleştirmek için Görev ÇubuğŸu ֖zellikleri pencerisini açmamız gerekir. Bu pencereyi açmak için iki farklı yol izlenebilir. Görev çubuğŸunda boş bir alana sağŸ tıklayıp özellikler seçebiliriz veya Başlat-Ayarlar-Görev ÇubuğŸu ve Başlat Menüsü komutunu veririz. Gelen pencerede Görev ÇubuğŸu Seçenekleri adlı sekmeye tıklarız. Bu pencerede dört farklı seçenek vardır;
Her Zaman ֜stte; bu seçenek işaretliyse görev çubuğŸu her zaman çalışan programların üstündedir.
Otamatik Gizle; bu seçenek işaretliyse görev çubuğŸu kendi kendini gizler ve mousle üzerine gidildiğŸinde kendini gösterir.
Başlat Menüsünde Küçük Simgeler Göster; bu seçenek işaretliyse başlat menüsünde bulunan programları küçük simgeler ile gösterir.
Saati Göster; bu seçenek işaretliyse Görev ÇubuğŸunun sağŸ tarafında sistem saati gösterilir.

Başlat Menüsünü ֖zelleştirmek
Başlat Menüsünü özelleştirmek için Görev ÇubuğŸu ֖zellikleri pencerisini açmamız gerekir. Bu pencereyi açmak için iki farklı yol izlenebilir. Görev çubuğŸunda boş bir alana sağŸ tıklayıp özellikler seçebiliriz veya Başlat-Ayarlar-Görev ÇubuğŸu ve Başlat Menüsü komutunu veririz. Gelen pencerede Başlat Menüsü Programları adlı sekmeye tıklarız. Bu pencerede dört farklı seçenek vardır;
Temizle; Bu düğŸme ile Başlat-Belgeler menüsünde bulunan en son çalıştırılan 15 adet dosya adı temizlenir.
Ekle; Bu düğŸmeciğŸe tıklandığŸında karşımıza kısayol oluşturma penceresi gelir. Buradan istediğŸimiz dosya seçilerek başlat menüsüne kısayolunu ekleyebiliriz.
Kaldır; Bu düğŸmeciğŸe tıklandığŸında karşımıza Başlat-Programlar altında bulunan kısayolların bir listesi gelir. Bu listeden istediğŸimiz bir kısayolu seçerek silebiliriz. Bir kısayol silmek için kullanılabilicek bir başka yol ise;

Başlat Menüsünde herhangi bir kısayol üzerinde iken sağŸ tıklayıp gelen menüden sil komutunu vermektir. Silinen kısayollar geri dönüşüm kutusuna gönderilir.
Gelişmiş; Bu düğŸmeciğŸe tıklandığŸında Windows Gezgini içerisinde başlat menüsü kısayolları karşımıza gelir. Burada yeni program grupları (klasörler) oluşturablir, kopyalama, taşıma, silme ve yeniden adlandırma işlemleri gerçekleştirilebilir.

Denetim Masası
Windows 98 ile ilgili ayarlamaların yapılabilmesi için gerekli araçların bulunduğŸu bir klasördür.
Tarih ve Saati DeğŸiştirmek
Bilgisayarın tarih ve saatini değŸiştirmek için iki farklı yol izleyebiliriz.
1. Görev çubuğŸunda bulunan saatin üzerine çift klik yaparak
2. Denetim masasi içerisinde bulunan Tarih ve Saat adlı simgeyi açarak.

Klavye Ayarları
Windows 98 de klavye ayarlarını yapabilmek için ;
1. Denetim masasında bulunan Klavye simgesini çalıştırmak
2. Görev ÇubuğŸunda bulunan klavye simgesine sağŸ tıklayarak gelen menüden özellikleri seçmek gerekiyor.
Bu gelen pencerede klavyenin yazma hızını hangi dili kullanacağŸımızı hangi klavye tipini Q veya kullnacağŸımızı belirtiyoruz.

Mouse Ayarları
Windows’da mouse’un işaretçisini, hareket hızını, çift tıklama hızını değŸiştirmek için Denetim Masasında bulunan Fare adlı simgeyi çalıştırarak yapabiliyoruz.

Görüntü
Masaüstünü özelleştirebilmemiz için Görüntü ֖zellikleri adlı pencere açılır.

Ses
Windows’un belirli olaylar karşısında çıkartmasını istediğŸimiz sesleri ayarlayabilmek için bu pencereyi kullanırız. Bu pencereden Windows açılış, kapanış sesleri, pencere açılışlarında, kapanışlarında, tam ekran yapıldığŸında, menülerin açılışlarında, hata mesajlarında vb. olaylardaki ses düzeni ayarlanır.

Masaüstü Temaları
Windows’a biraz daha canlılık hareket getirmek için tasarlanmış eğŸlence amaçlı bir programdır. Masaüstü Temalarında duvar kağŸıdını, ekran koruyucularını, ses düzenini, fare işaretçilerini, masaüstü simgelerini tek bir seçerek ile değŸiştirebilmemiz için hazır birçok şablon bulunur. Bunlardan istediğŸimizi seçerek Windows’u biraz daha eğŸlenceli bir hale getirebiliriz.

Program Ekle / Kaldır
Windows’da bulunan programları özelleştirmek için kullanılır. Çalıştırmak için Denetim Masasında bulunan Program Ekle / Kaldır simgesini çalıştırmamız gerekir. Program Ekle / Kaldır ‘ı çalıştırdığŸımızda karşımıza gelen pencerede üç adet sekme bulunur;
Yükle / Kaldır ; Bu bölümde Windows’a daha sonradan kurulmuş olan programların bir listesi bulunur. Bu listeden istenilen program seçildikten sonra Ekle / Kaldır düğŸmeciğŸine tıklanarak o programı bilgisayarımızdan kaldırabiliriz.
Windows Kur ; Windows ile beraber gelen programlar, oyunlar, masaüstü duvar kağŸıtları, ekran koruyucuları, masaüstü temaları ve diger programları Windows’a tekrar kurmak yada kaldırmak için kullanılır.
Başlangıç Disketi; Herhangi bir problem karşısında bilgisayarı açabilmek için gerekli olan sistem disketini oluşturmak için kullanılır.
Yazı Tipleri
Windows’da kullanabileceğŸimiz tüm yazıtiplerini görebilmemizi, yeni yazıtipleri ekleyebilmemizi ve varolanları silebilmemizi sağŸlayan bir araçtır.
Yazıcılar
Windows’a yeni bir yazıcı tanıtmak varolan yazıcıları silebilmek ve değŸişiklik yapabilmek için yazıcılar klasörünü çalıştırmamız gerekir. Yazıcılar klasörüne ulaşabilmek için şu yolları izleyebiliriz.
1. Başlat-Ayarlar-Yazıcılar
2. Bilgisayarım_Yazıcılar
3. Denetim Masası_Yazıcılar
Dosya ve Klasör Yönetimi
Bilgisayarda bulunan tüm programlar, oyunlar, işletim sistemleri, bizim hazırladığŸımız belgeler dosyalar halinde saklanır. Bu dosyalar bilgisayarımızda harddisk adını verdiğŸimiz fiziksel bir aygıtta saklanır ve bu dosyaları kendi aralarında gruplamak içinde klasörler kullanılır.

Sürücü; Dosya ve klasörlerin saklanabileceğŸi fiziksel ortamlardır ve alfabede bulunan harfler ile temsil edilirler. Disket sürücüler A veya B harfi ile Harddiskler ise C ve sonrasında gelen harfler ile temsil edilirler. CD-ROM DVD-ROM ve Tape Backup üniteleri vb. diğŸer aydıtlar ise Harddiskten sonra gelen harfler ile temsil edilirler.
Klasör; Sürücüler içerisinde bulunan ve dosyaları gruplamak amacı ile kullanılan program grup isimleridir. Klasörler dosyaları yaptıkları işlere göre gruplandırırlar, bu sayede aradığŸımız herhangibir dosyayı bulmamız kolaylaşır. Bu olay tıpkı bir kütüphanede kitapların konularına göre gruplandırılmalarına benzer.
֖rneğŸin bilgisayarımızda hazırladığŸımız belgeler, hesap tabloları, sunular vb. “C” sürücüsünde bulunan “Belgelerim” adlı klasörde gruplanmışlardır. Windows’a ait dosyalar “C” sürücüsünde bulunan “Windows” adlı klasörde gruplanmışlardır ve yine bu dosyalar yaptıkları işlere göre kendi aralarında gruplandırılmışlardır. Bu sayede örneğŸin bir oyunu silmek veya kopyalamak için o oyunu çalıştıran bütün dosyaları tek tek seçmek yerine bu dosyaları içinde barındıran klasörü seçerek istediğŸimiz işlemi biraz daha pratik yapabiliriz.
Dosya; Bilgisayarda yaptığŸımız her işlem dosyalar aracılığŸı ile yapılmaktadır. Bir oyun oynuyaacaksak onun için gerekli dosyalar ekran görüntüleri dosyalarda saklanır. KullandığŸımız bir muhasebe programında girdiğŸimiz faturalar, çekler, senetler ilgili dosyalara kaydedilir. YazdığŸımız belgeler, hesap tabloları, sunular vb. dosyalarda saklanır. Bu sayede yaptığŸımız çalışmaları istediğŸimiz herhangi bir zamanda açıp okuyabilir gerekli güncellemeleri yapabiliriz. Bilgisayarda bulunan bütün dosyalar “dosyaadı.uzantı” şeklinde saklanır. Dosyaadı o dosyanın yaptığŸı işe göre verilmiş mantıksal bir isimdir ve toplam 255 karakter uzunluğŸunda olabilir, uzantı ise o dosyanın işlevine göre bilgisayar tarafından daha önceden belirlenmiş bir isim olabilir ve genelde 3 harf uzunluğŸundadır. Uzantılar sayesinde o dosyanın hangi programla hazırlandığŸını ve hangi programlarla açılabileceğŸini anlayabiliriz. AşağŸıda belli birkaç dosya uzantı örneğŸi bulunmaktadır;
Uzantı Açıklama
Exe Uygulama dosyaları
Bat Toplu iş kütükleri
Txt Metin dosyaları
Bmp Resim dosyaları
Jpg Resim dosyaları
Doc Microsoft Word dosyaları
Xls Microsoft Excel dosyaları
Ppt Microsoft Powerpoint dosyaları
Zip Sıkıştırılmış dosyalar

Dosyalar bilgisayarımızda içeriklerine göre belirli bir alan kaplarlar. Her bir harfin bilgisayarda kapladığŸı alana 1 byte denir ve buna göre ölçü birimleri aşağŸıdaki gibidir.
1 Karakter = 1 Byte
1024 Byte = 1 Kilobyte (Kb)
1024 Kilobyte = 1 Megabyte (Mb)
1024 Megabyte = 1 Gigabyte (Gb)

Windows Gezgininin Kullanılması
Windows Gezgini, Windows işletim sisteminin dosya ve klasörleri yönetebilmemiz için bize sunduğŸu bir araçtır. Başlat-Programlar- programlar menüsü ile çalıştırılabileceğŸi gibi Başlat-Çalıştır penceresine Explorer yazarakda çalıştırılabilir. Araştırılıyor adlı bir başlıkla gelen pencerede sağŸ tarafda ve sol tarafda iki liste bulunur. Listenin sol tarafında biligisayarınızda bulunanları hiyerarşik bir şekilde görebilirsiniz. Listenin en başında Masaüstü bulunur ve masaüstünde bulunan simgeler hiyerarşik bir liste ile sıralanmıştır. Listenin sağŸ tarafında ise sol tarafta seçili olan bir elemanın içeriğŸini görebilirsiniz.
Bilgisayarım simgesi ile bilgisayarınızda bulunan sürücü, klasör ve dosyalara erişeblirsiniz.
AğŸ Komşularım simgesi ağŸa bağŸlı olan bilgisayarlara ve yazıcılara erişeblirsiniz.
Geri Dönüşüm Kutusu simgesi silinmiş öğŸelere erişeblirsiniz.

֜zerinde İşlem Yapılacak ֖ğŸeleri Seçmek
Dosyaları silmek, kopyalamak, taşımak vb. işlemleri yapabilmek için üzerinde işlem yapılacak öğŸeleri seçmek gerekir. Windows’da seçim işlemi klavye veya mouse aracılığŸı ile yapılır. Seçilmek istenilen öğŸeye mouse ile tıklanır veya klavyede bulunan yön tuşları kullanılılr. Herhangi bir sürücü/ klasör veya içerisinde bulunan dosyalar üzerinde işlem yapabilmek için öncelikle sürücü/ klasör seçilir. Seçili olan sürücü/ klasör adı adres çubuğŸunda görülmelidir. Listenin sol tarafında ise seçili olan sürücü/ klasör’ün içeriğŸi görülür. Birden fazla dosya veya klasör seçmek için şu yollar kullanılır.
Aralıklı Seçim; Klavyeden control tuşuna basılarak seçilmek istenilen dosyalara mouse ile tıklanılır.
Ardışık Seçim; Klavyeden shift tuşuna basılarak seçilmek istenen dosyaların ilkine sonrada son dosyaya tıklanır. Bu sayede belirtilen aralıklatki tüm dosyalar seçili hale gelir.

Tümünü Seç; Düzün menüsünden Tümünü Seç komutu verilerek veya Ctrl-A tuşlarına basılarak tüm dosyalar seçilir.

Klasör Oluşturmak
Bazen dosyalarımızı gruplamak amacı ile yeni klasörler oluşturma ihtiyacı duyarız. ֖ncelikle klasörü oluşturacağŸımız sürücü veya klasörü seçeriz. Bu işlemden sonra aşağŸıdaki yollardan istediğŸimizi kullanarak klasör oluşturabiliriz.
1. Dosya-Yeni-Yeni Klasör menüsü aracılığŸı ile
2. Listenin sağŸ tarafında boş bir alana sağŸ tıklayıp gelen menüden Yeni-Yeni Klasör komutu aracılığŸı ile

Klasör\Dosya İsimlerini DeğŸiştirme
Bir dosya veya klasörün adını değŸiştirmek için ağŸağŸıdaki yollardan istediğŸimizi kullanabiliriz
1. Dosya-Yeniden Adlandır menüsü aracılığŸı ile
2. Seçili olan dosya veya klasöre sağŸ tıklayıp gelen menüden Yeniden Adlandır komutunu vererek
3. Aralıklı bir şekilde dosya iki kez tıklayarak
4. Klavyeden F2 tuşuna basarak

Klasör\Dosya Silme
Bazen bilgisayarımızda bulunan gereksiz klasör veya dosyaları silme ihtiyacı duyarız. Bu işlemi yapmak için silmek istediğŸimiz öğŸeleri seçtikten sonra ağŸağŸıdaki yollardan istediğŸimizi kullanarak silme işlemini gerçekleştiririz.
5. Dosya-Sil menüsü aracılığŸı ile
6. Seçili olan dosyalara sağŸ tıklayıp gelen menüden sil komutunu vererek
7. Araç çubuğŸundan sil düğŸmesine tıklayarak
8. Klavyeden Delete tuşuna basarak
9. Seçili olan öğŸeleri mouse ile geri dönüşüm kutusuna sürükleyerek
Bu yöntemler ile silinen öğŸeler Windows’da Geri Dönüşüm Kutusuna gönderilir.
Not; Bir dosyayı Shift-Delete tuşları ile silerseniz direkt olarak bilgisayarınızdan silinir. Geri Dönüşüm Kutusu aracılığŸı ile kurtarılamaz.

Klasör\Dosya Taşıma
Bilgisayarımızda bulunan dosyaların yerini değŸiştiririz ve bu işleme taşıma adını veririz. Taşıma işlemi iki etapda yapılır. İlk etapda taşınmak istenilen dosyalar (kaynak) üzerinde kes komutu verilir, ikinci etapda ise taşınacakları yerde (hedef) yapıştır komutu verilir. Bu işlemi yapmak ağŸağŸıdaki yollardan istediğŸimizi kullanabiliriz
1. Düzen-Kes, Düzen-Yapıştır menüsü aracılığŸı ile
2. SağŸ tıklayıp gelen menüden Kes, Yapıştır komutları aracılığŸı ile
3. Araç çubuğŸundan Kes, Yapıştır düğŸmelerine tıklayarak
4. Klavyeden Ctrl-X, Ctrl-V tuşlarına basarak
5. Seçili olan öğŸeleri mouse ile taşımak istediğŸimiz yere sürükleyerek

Klasör\Dosya Kopyalama
Kullanım şekli ve mantığŸı olarak taşıma işlemine çok benzerdir. Aralarındaki tek fark kopyalama işleminde seçilen dosyalar (kaynak) asıl yerlerinde kalır. Yapıştırma işlemi yaptığŸımız yerde (hedef) ise bir kopyaları oluşur. Bu işlemde iki etapda yapılır. İlk etapda kopyalanmak istenilen dosyalar (kaynak) üzerinde kopyala komutu verilir, ikinci etapda ise kopyalanacakları yerde (hedef) yapıştır komutu verilir. Bu işlemi yapmak ağŸağŸıdaki yollardan istediğŸimizi kullanabiliriz
1. Düzen-Kopyala, Düzen-Yapıştır menüsü aracılığŸı ile
2. SağŸ tıklayıp gelen menüden Kopyala, Yapıştır komutları aracılığŸı ile
3. Araç çubuğŸundan Kopyala, Yapıştır düğŸmelerine tıklayarak
4. Klavyeden Ctrl-C, Ctrl-V tuşlarına basarak
5. Seçili olan öğŸeleri klavyeden control tuşu basılı iken mouse ile kopyalamak istediğŸimiz yere sürükleyerek

Diskete Kopyalama
Normal bir kopyala işleminden hiçbir farkı yoktur.Sadece kopyalanılacak yer(kaynak) olarak 3 ½ DisketSürücü (A) seçilmelidir. Bu işlemi yapmak için kullanılacak bir başka yol ise kopyalanıcak dosyalara sağŸ tıklayarak gelen menüden Gönder-3 ½ DisketSürücü (A) komutu verilerek.

Geri Dönüşüm Kutusu
Bilgisayarda silinen tüm dosyalar Geri Dönüşüm Kutusu adı verilen özel bir yerde saklanır. Geri Dönüşüm kutusuna Windows Gezgini aracılığŸı ile veya masaüstünde bulunan simgesine iki kez tıklayarak erişebilirz. Geri dönüşüm kutusu içerisinde silinen tüm dosyalarımız ve klasörlerimiz bulunur. Bunlar arasından kurtarmak istediklerimizi seçtikten sonra aşağŸıdaki yollardan istediğŸimizi kullanabiliriz;
1. Dosya-Geri Al menüsü
2. SağŸ tıklayıp gelen menüden Geri Al komutu
EğŸer Geri Dönüşüm Kutusunda bulunan dosya ve klasörlere ihtiyacımız olmadığŸını düşünüyosak Dosya menüsünden Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt komutunu vererek bu dosya ve klasörleri bilgisayarımızdan tamamen silebiliriz.

Kısayol Oluşturmak
Bazen çok sık kullandığŸımız dosya veya programların masaüstünde birer kısayolunu oluşturmak bu sayede bu dosya veya programlara daha hızlı erişmek isteriz. Masaüstünde bir kısayol oluşturmak için masaüstüne sağŸ tıklayıp gelen menüden Yeni-Kısayol komutunu veririz. Karşımıza gelen pencereden Komut Satırı adlı kısma çalıştırmak istediğŸimiz dosyanın veya programın bilgisayarımızda bulunduğŸu yeri yazarız veya Gözat düğŸmeciğŸine tıklayarak bilgisayarımızda bulunduğŸu yeri belirtiriz. Daha sonra ileri düğŸmesine bsarak kalan aşamaları tamamlarız.

Scandisk
Bilgisayarı Windows’tan çıkmadan kapatırsak veya çalışırken elektirik kesilirse Windows’un ihtiyac duyabileceğŸi bazı dosyalar hasar görebilir, disk yüzeyinde bozuk alanlar oluşabilir. Tüm bunlar bilgisayarımızn düzensiz çalışmasına, çalışırken kilitlenmesine, hatalar vermesine yol açar. Bu alanları onarmak için Scandisk adlı programı kullanabilirz. Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem Araçları-Scandisk menüsü araçılığŸı ile çalıştırabileceğŸimiz program iki farklı modda çalışabilir. ֖ncelikle tarama yapılmasını istediğŸiniz sürücü seçilir ve ardından tarama tipi belirlenir.
Standart; Sadece dosyalar incelenir ve düzeltilmeye çalışılır.
Tam; Hem dosyalar hem de disk yüzeyi hataları incelenir ve düzeltilmeye çalışılır.

Disk Birleştirici
Bilgisayarımıza dosya kopyalayıp sildikçe harddiskde parçalanmalar meydana gelir. Bu parçalanmalar fiziksel değŸil yazılımsal olur. Disk yüzeyinde bulunan dosyaların parçalanmasıdır. Bu olay bilgisayarımızın çalışma performansını direkt olarak aşağŸı düşürür. Bilgisayarda meydana gelen bu olaya “fragmantasyon” adı verilir. Bu sorunu düzeltmek için defrag.exe adlı bir program kullanırız. Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem Araçları-Disk Birleştirici menüsü araçılığŸı ile bu programa ulaşabiliriz.

Disk Temizleme
Bu program harddiskte bulunan gereksiz dosyaları kolay bir şekilde silmemizi sağŸlar. Ayrıca harddiskte bulunan boş alan %3’ün altına inenrse bu program otamatik olarak devreye girer. Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem Araçları-Disk Temizleme menüsü aracılığŸı ile bu programı çalıştırabiliriz. Program çalıştığŸında temizleyeceğŸimiz diski seçmemiz ister. Bu işlemden sonra harddiskimizi tarar ve silebileceğŸimiz dosyaları bize gösterir.

Yedekleme
Windows 98 ile yedekleme işlemini yapabileceğŸimiz bir program gelir. Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem Araçları-Yedekleme menülerini kullanarak bu programı çalıştırdığŸımızda yedek almak istediğŸimiz dosyaları belirleriz. Bu program araçılığŸı ile yedek aldıktan sonra istediğŸimiz herhangibir zaman yedeğŸini aldığŸımız dosyaları tekrar yükleyebilirz.

MIRCROSOFT WORD
Microsoft Word progrmı gelişmiş bir kelime işlemcidir. Bu programda doküman, tez, kitap hazırlamak için gerekli tüm işlevleri bulabilirsiniz. Word’de hazırlanan belgeler bilgisayara “doc” uzantısı ile kaydedilirler. Word programı aynı anda birden fazla belge ile çalışmanıza olanak sağŸlar.
Microsoft Word‘de varsayılan sayfa yapısı olarak A4 ebatlarında bir kağŸıdı dikey olarak kullanır. Bu kağŸıdın alt-üst-sağŸ-sol etraflarında 2,5 cm‘lik bir boşluk vardır. Bu boşluklar ve kağŸıt boyutları istenildiğŸi takdirde değŸiştirilebilir.
Microsoft Word ile yazı yazarken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır.
1. Word ile çalışırken ancak yeni bir paragrafa geçmek için enter tuşu kullanılır. Bir satır dolduğŸunda alt satıra geçmek için kesinlikle enter tuşunu kullanmayın. Word satırın dolduğŸunu kendisi anlar ve yeni bir alt satıra otamatik olarak geçer.
2. Karakter arasında birden fazla boşluk bırakmak için boşluk tuşu kullanmayın. Bunun yerine tab tuşunu kullanın.
3. Klavyeden bir tuşa bastığŸımızda karakter, imlecin bulunduğŸu yerde çıkar.
4. Belge içerisinde herhangibir yerde düzenleme yapmak için imleci istediğŸimiz yere getirmeliyiz. Bu işlemi yapmak için mouse’u kullanabileceğŸimiz gibi klavyedeki yön tuşlarını, home, end, page up ve page down tuşlarını kullanırız. Ayrıca imleci hareket ettirmek için control tuşuda kullanılabilir.
Daha önceden yazılmış herhangibir metinin biçimini değŸiştirmek için kesinlikle o metin seçilmeli ve daha sonra değŸiştirme işlemi yapılmalıdır.

Belgeleri Kaydetmek
Microsoft Word’de hazırladığŸımız belgelere ileriki bir tarihtede ulaşabilimek ve kalıcı olarak bilgisayarımızda saklamak için Dosya-Kaydet (File-Save) komutu verilir. Bu komutu ilk kez veridğŸimizde karşımıza bir pencere gelir. Gelen pencerede Kayıt Yeri (Save In) adlı kısımla belgemizi kaydetmek istediğŸimiz sürücü veya klasörü seçeriz. Daha sonra Dosya Adı (File Name) adlı kısıma belgemize vermek istediğŸimiz ismi gireriz. EğŸer istersek Kayıt Türü (File Type)[US1]adlı kısımdan belgemizi farklı bir türde kaydedilmesini sağŸlayabiliriz. Microsoft Word’un varsayılan seçeneğŸi Word Belgesi’dir. Bir dosya bir kez kaydedilkten sonra yani bir belgeye bir isim atandıktan sonra tekrar kaydet komutunu verdiğŸimizde bu pencere tekrar karşımıza çıkmaz, bundan sonra vereceğŸimiz kaydet komutu ile varolan belgenin üzerine otamatik kayıt yapılır.
Belgeler kaydedilirken eğŸer istenirse kayıt penceresinde bulunan Seçenekler (Options) adlı düğŸmeciğŸe tıklayarak belgeye şifre verilebilir.

Belgeleri Farklı Kaydetmek
Daha önceden bir isim verilerek bilgisayarımıza kaydedilmiş olan bir belgeyi yeni bir isimle kaydetmek için Dosya-Farklı Kaydet (File-Save As) komutu verilir. Belge yeni bir isimle kaydedilirken eski belge zarar görmez.

Kayıtlı Belgeleri Açmak
Daha önceden bir isim verilerek bilgisayara kaydedilmiş belgeleri açmak için yapılan bu işlem Dosya-Aç (File-Open) menüsü ile gerçekleştirilir. Bu komut verildikten sonra karşımıza gelen pencerede Bak (Look In) adlı kısımdan belgenin kayıtlı olduğŸu sürücü veya klasör seçilir. Bu işlemden sonra aşağŸıdaki listede seçili olan sürücü veya klasör içerisinde bulunan dosyaların listesi gelir. Buradan uygun olan dosya seçilerek Aç (Open) düğŸmeciğŸine basılır.
Belgeleri açmanın bir diğŸer yolu ise Word’de çalışılan en son 4 (dört) dosyanın adı Dosya (file) menüsünün altında gösterilir. EğŸer burada istediğŸimiz dosya var ise buna tıklayarak belgeyi açabiliriz.

Yeni Bir Belge Açmak
Word’de yeni bir çalışma yapmak için yeni temiz bir sayfaya ihtiyaç duyarız. Yeni bir sayfa açmak için Dosya-Yeni (File-New) komutu verilir. Bu komuttan sonra gelen pencerede Boş Belge (Blank Document) seçilerek yeni bir sayfa açılabilir. EğŸer istersek Word’de bulunan hazır şablonlardan birini seçerek istediğŸimize uygun bir sayfa seçebiliriz. Bu sayede en baştan bir sayfa hazırlamak yerine varolan hazır bir sayfa üzerinde gerekli değŸişiklikleri yaparak istediğŸimize ulaşabiliriz.

Belgeleri Kapatmak
Bir belge ile işimiz bittiğŸinde o belgeyi kapatma ihtiyacı duyarız. Word’de aktif olan belgeyi kapatmak için Dosya-Kapat (File-Close) komutunu veririz. EğŸer bu belge içerisinde kaydedilmemiş birdeğŸişiklik var ise Microasoft Word birmesaj penceresi ile bizi uyarır ve değŸişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğŸimizi sorar. Bu

soruya Evet (Yes) veya Hayır (No) yanıtı vererek belgeyi kaydedederek veya kaydetmeden kapatabiliriz. EğŸer İptal (Cancel) düğŸmeciğŸine basarsak kapatma işlemini iptal eder.

Birden Fazla Belge ile Çalışmak
Microsoft Word birden fazla belge ile çalışmamıza izin verir. Aynı anda birçok belge açabiliriz. İstediğŸimiz belge ile çalışabilmek için Pencere (Windows) menüsüne tıklarız. Bu menü açıldığŸında açık olan belgelerin bir listesini verir. Çalışmak istediğŸimiz belgeyi seçerek tıklayabiliriz.

Pencere-Yeni Pencere (Window-New Window) komutu verilerek aktif belgeye ait sanal bir pencere oluşturulabilir. Pencere-Tümünü Yerleştir (Window-Arange All) komutu verilerek de aktif durumda olan ve oluşturulan sanal pencerelerin hepsinin ekranda aynı anda görüntülenmesi sağŸlanabilir.

Belgeleri Yazdırmak
Microsoft Word’de hazırladığŸımız belgelerimizi printirden çıkartabiliriz. Bir belgeyi yazdırırken Microsoft Word bize bu işlemi daha rahat ve esnek bir şekilde yapabilmemiz için bazı seçenekler sunmuştur.

Sayfa Yapısını Ayarlamak
Dosya-Sayfa Yapısı (File-Page Setap) menüsü araçılığŸı ile Microsoft Word’de çalıştığŸımız belgelerin sayfa yapılarını ayarlayabilirz. Karşımıza gelen penceredeki seçenekleri kullanarak belgemizin istediğŸimiz ebatlardaki bir sayfaya çıkmasını sağŸlayabilir, yazıcıdan çıkacak sayfanın sağŸ-sol, alt-üst kısımlarında ne kadar boşluk bırakılacağŸını, belgenin sayfaya yatay mı yoksa dikey mi çıkacağŸını belirleyebiliriz.
1. Kenar Boşlukları (Margins) sekmesi aracılığŸı ,ile kağŸıdın alt-üst-sağŸ-sol boşluklarının değŸiştirilmesi, cilt payının ayarlanması ve alt/üst bilgi için ayrılan boşlukların değŸiştirilmesi ayarlanabilir.
2. KağŸıt Boyutu (Paper Size) sekmesi ile ise kağŸıdın yüksekliğŸi ve genişliğŸi istenildiğŸi gibi ayarlanabilir. Ayrıca kağŸıdın yatay veya dikey olarak ayarlanması sağŸlanır. UYGULAMA YERİ bölümünde düzenleme yapılarak bir noktadan sonra kağŸıt boyutunun değŸiştirilmesi sağŸlanabilir.

Baskı ֖nizleme
Dosya-Baskı ֖nizleme (File-Print Preview) menüsü araçılığŸı ile verebileceğŸimiz bu komut ile hazırladığŸımız belgenin yazıcıdan nasıl çıkacağŸını görebiliriz.

Yazdır
Dosya-Yazdır (File-Print) menüsü aracılığŸı ile vereceğŸimiz bu komut ile hazırladığŸımız bu belgeyi yazıcıdan çıkartabiliriz
Metinleri Seçili Hale Getirmek
Microsoft Word’de belge içerisinde herhangibir metinde düzenleme yapılmak istendiğŸinde veya silinmek istediğŸinde o metnin seçili hale getirilmesi gerekir. Bu işlemi yapmak için Microsoft Word bize birkaç yol sunar.
a) Mouse imlecini seçmek istediğŸimiz metnin başına getirerek sol düğŸme basılı iken mouse’u hareket ettirmek
b) Herhangi bir kelimenin üzerine çift tıklayarak kelime seçimi yapılabilir.
c) Klavyeden shift tuşu basılı iken yön tuşlarını kullanarak seçim işlemi yapılabilir. Yine shift tuşu basılı iken Home, End, PageUp, PageDown tuşlarını kullanmak sureti ile daha geniş seçimler yapılabilir.
d) Mouse imlecini satırın sol tarafına götürüp ok (ö) şekline dönüşmesini sağŸladıktan sonra bir kez tıklayarak. Bu şekilde bir satırı seçili hale getirebiliriz. Sol düğŸmeyi bırakmadan mouse’u aşağŸı yukarı hareket ettirerek birden fazla satırı seçili hale getirebiliriz.
e) Mouse imlecini satırın sol tarafına götürüp ok (ö)şekline dönüşmesini sağŸladıktan sonra çift tıklayarak bir paragrafı seçili hale getirebiliriz. EğŸer üç kez ardı ardına tıklarsak bütün belge seçili hale gelir. Yine bütün belgeyi seçili hale getirmek için Düzen-Tümünü Seç komutuda verilebilir.
NOT:Seçili olan metnin seçim işlemini iptal etmek için her hangi bir yerde tek tıklama yapılmalıdır.

Kopyalama
Belge içerisinde veya farklı bir belgede bulunan, bir metni veya bir nesneyi belge içerisinde bir yere kopyalamak için sırası ile şu adımlar izlenir;
1. İstenilen metin veya nesne seçili hale getirilir.
2. Düzen-Kopyala (Edit-Copy) komutu verilir
3. İmleç belge içerisinde istenilen yere getirilir.
4. Düzen-Yapıştır (Edit-Paste) komutu verilir.

Taşıma
Belge içerisinde veya farklı bir belgede bulunan, bir metni veya bir nesneyi belge içerisinde bir yere taşımak için sırası ile şu adımlar izlenir;
1. İstenilen metin veya nesne seçili hale getirilir.
2. Düzen-Kes (Edit-Cut) komutu verilir
3. İmleç belge içerisinde istenilen yere getirilir.
4. Düzen-Yapıştır (Edit-Paste) komutu verilir.
Hata Yapmaktan Korkmayın
Microsoft Word’un en güzel özelliklerinde bir taneside son yaptığŸınız işlemleri geri alabilmenizdir. Yanlışlıkla herhangi bir metni değŸiştirdiğŸinmizde veya sildiğŸimizde Düzen-Geri Al (Edit-Undo) komutu kullanılarak son yaptığŸımız işlemleri iptal edilebiliriz.
Arama-DeğŸiştirme Yapmak,Belge İçerisinde İstenilen Yere Gitmek
Microsoft Word’de hazırlanan belgelerde aranan herhangi bir metnin bulunması için Düzen-Bul (Edit-Find) komutu verilir. Karşımıza gelen pencerede Aranan (Find What) kutusuna aranan metin yazıldıktan sonra Sonrakini Bul(Find Next) düğŸmesine tıklanılır.
EğŸer bulunan metnin farklı bir metin ile değŸiştirilmesi isteniyorsa Düzen-DeğŸiştir (Edit-Replace) komutu verilir. Karşımıza gelen pencerede Aranan (Find What) kutusuna aranan metin yazılır ve bu metnin yerine geçmesi istenen metnide Yeni DeğŸer (Replace With) kutucuğŸuna yazdıktan sonra Sonrakini Bul(Find Next) düğŸmesine tıklanılır. EğŸer bulunan metnin değŸiştirilmesi isteniyorsa DeğŸiştir (Replace) düğŸmeciğŸine değŸiştirmek istemiyorsak Sonrakini Bul(Find Next) düğŸmesine tıklanılır. EğŸer belge içerisinde bulunanların hepsinin değŸiştirilmesini istiyorsak Tümünü DeğŸiştir (Replace All) düğŸmeciğŸine tıklarız.,
İstenilenbir sayfa yada saatıra hızlı bir şekilde ulaşabilmek için Düzen-Git (Edit-Goto) komutu kullanılır.

Ekran Görünümü DeğŸiştirmek
Microsoft Word’de Görünüm (View) menüsü kullanarak sayfanın ekran görüntüsü değŸiştirilebilir. Microsoft Word programında normal, sayfa düzeni ve baskı ön izleme adlı üç görüntü türü en çok kullanılan seçeneklerdir. Bu üç görüntüden baskı önizleme dosya menüsünde bir komut ile işlem görür.
Normal (Normal) komutunun görevi aktif olduğŸunda sayfanın normal görüntüsünü yani boşlukların görüntülenmediğŸi sadece yazıların görüntülendiğŸi alanı göstermesidir.
Sayfa Düzeni (Prınt Layout) aktif olduğŸunda sayfa üzerinde hem boşlukları hem de yazı yazmak için kullanılan bölgenin görüntüsünü gösterir.
Cetvel (Ruler) sayfanın ölçülendirilmesinde kullanılan yatay ve dikey cetvelleri göstermek veya gizlemek için kullanılır.
Araç Çubukları (Toolbars) menü içinde bulunan komutların yaptıkları işleri basitçe gerçekleştiren küçük butonlardır. Araç çubukları komutu, butonları ve buton gruplarını kendi isteğŸimize göre düzenlememizi sağŸlar. Görünüm (View) menüsünde Araç çubukları (Toolbars) komutunu seçtiğŸimizde buton gruplarının ismi görüntülenir. Buton gruplarından en önemlileri Standart (Standart) ve Biçimlendirme (Formatting) gruplarıdır. Ekran da görünen bir araç çubuğŸunun isminin yanında ü işareti bulunur. Bir araç çubuğŸu grubunu akrana getirmek veya ekranda gizlemek için üzerinde tek tıklama yapmak gerekir. EğŸer kendi isteğŸimize göre özel bir araç çubuğŸu oluşturmak istersek ֖zelleştir (Customize) seçeneğŸi işaretlenir. Ekrana gelen diyalog kutusunda gerekli işlemler yapılarak özel bir buton grubu oluşturulabir.
Yakınlaştır (Zoom) Microsoft Word sayfaları normalde %100 oranında görüntülenir. Bu oranı %10 ile %500 arasında değŸiştirmek için Yakınlaştır (Zoom) komutu kullanılır.

֜st Bilgi ve Alt Bilgi Eklemek
Microsoft Word’e sayfaların altında ve üstünde yer almasını istediğŸimiz sabit bilgiler eklemek için Görünüm-֜stbilgi ve Altbilgi (View-Header and Footer) komutu verilir.Bu işlem yapıldığŸında sayfadaa gerekli olan ֜stbilgi (Header) bölümü açılır ve ekrana ֜stbilgi ve Altbilgi (Header And Footer) için kullanılan araç çubukları gelir. Gerekli üst bilgi yazıldıktan veya butonlarla işlem yapıldıktan sonra klavyeden ¯ (AşağŸı Ok) tuşuna basılarak Altbilgi (Footer) bölümüne geçilir. Burada da gerekli alt bilgi yazıldıktan veya butonlarla işlem yapıldıktan sonra sayfanın normal bölümünde tek tıklama yapılarak yapılan değŸişiklik aktif hale getirilir.

Sayfaları Numaralandırmak
Microsoft Word‘de hazırlanan belgelerdeki sayfalara otamatik sayfa numaraları ekletmek için Ekle-Sayfa-Sayfa Numaraları (Insert-Page Numbers) komutu verilir. Ekrana gelen pencerede Konum (Position) ve Hizalama (Alignment) seçenekleri kullanılarak sayyfa numaralarının, sayfanın neresinde çıkacağŸı belirlenir. Biçim (Format) butonu ile sayfaya eklenecek numaranın biçimi belirlenir.

Simge Eklemek
Microsoft Word‘de hazırladığŸımız belgelere bazen klavye ile çıkartamayacağŸımız karakter eklemek isteriz. Böyle bir durumda imleci uygun yere getirdikten sonra Ekle-Simge (İnsert-Symbol) komutunu vererek sayfalarımıza simgeler ekleyebiliriz. Bu simgeleri Biçim-Yazıtipi (Format-Font) komutunu kullanarak büyütebilir veya renklendirebiliriz.

Tarih Saat Eklemek
Microsoft Word sayfalarımıza otomatik olarak güncelleşen tarih veya saat eklememizi sağŸlar. Bu sayede belgeyi her açışımızda tarih veya saat güncel görülür. Bu şekilde tarih veya saat eklemek için Ekle-Tarih ve Saaat (Insert-Date and Time) komutu verilir.

Dipnot Eklemek
Microsoft Word kitaplarda olduğŸu sayfa sonlarına istenilen metinler dipnotlar yani açıklama satırları eklememize izin verir. Bunu yapabilmek için imlecimizi dipnot eklemek istediğŸimiz kelimenin sonuna getirir ve Ekle-Dipnot (İnsert-Footnote) komutunu veririz. Ekrana gelen pencerede Tamam düğŸmesine tıklandıktan sonra sayfanın altında dipnot bölümü oluşur. Buraya istenilen bilgi yazıldıktan sonra normal çalışmaya devam edilir.

Şekillerle Çalışmak
Microsoft Word‘de sayfalarımıza resimler, sekiller veya wordart adı verilen özel yazılar ekleyebiliriz. Bunu yapabilmek içim Ekle-Resim (İnsert-Picture) menüsünden faydalanırız. Bu menü açıldığŸında karşımıza birkaç seçenek gelir.

Resim Eklemek
Ekle-Resim-Küçük Resim (İnsert-Picture-Clipart) komutunu verdiğŸimizde karşımıza Clipart Galeri penceresi gelir bu pencereden istenilen resim seçildikten sonra Insert düğŸmesine basılır ve sayfada imlecimizin bulunduğŸu yere seçtiğŸimiz şekil çıkar.

Otamatik Şekil Eklemek
Ekle-Resim-Otomatik Şekil(İnsert-Picture-Autoshapes) komutunu verdiğŸimizde karşımıza bir araç çubuğŸu gelir. Bu araç çubuğŸundan istenilen şekil seçildikten sonra mouse imleci + işaretine dönüşür ve sayfada mouse‘un sol düğŸmesine basarak bu şekli istediğŸimizi yere yerleştirebiliriz. Böylece sayfamıza otomatik sekilleri eklemiş oluruz. Eklenen otomatik şekilleri biçimlendirmek rengini değŸiştirmek, gölge vermek için Çizim (Draw) araç çubuğŸundan faydalanabiliriz.

WordArt Eklemek
Ekle-Resim-Wordart(İnsert-Picture-Wordart) komutunu verdiğŸimizde karşımıza Wordart Galeri penceresi gelir. Bu pencereden istenilen Wordart seçilerek Tamam düğŸmesine tıklanır. Bir sonraki ekrana istenilen metin yazılır ve yine Tamam düğŸmesine tıklanır. Bu şekilde sayfamıza Wordart eklenmiş olur. Wordart‘ları düzenlemek için WordArt araç çubuğŸundan faydalanılır.

Grafik Eklemek
Ekle-Resim-Grafik(İnsert-Picture-Graphic) komutunu verdiğŸimizde karşımıza içerisinde veriler bulunan bir Excel sayfası gelir. Bu sayfaya oluşturmak istediğŸimiz grafiğŸe ait verileri girdikten sonra sayfada boş bir alana tıklayarak grafiğŸi etkin hale getirebiliriz. Sayfada bulunan grafik nesnesi seçili iken Menü çubuğŸuna Grafik (Chart) ve Veri (Data) adında iki menü ilave edilir. Bu menüler kullanılarak grafikle ilgili düzelemeler yapılabilir.
Sayfalara eklenen nesneleri düzenlemek, taşımak, boyutlarını değŸiştirmek veya silmek için ilk etapda nesneyi aktif hale getirmeliyiz. Bir nesneyi aktif hale getirmek için üzerine bir kez tıklamamız yeterlidir. Nesneyi aktif hale getirdikten sonra “delete” tuşuna basark nesneyi silebiliriz.

Metinleri Biçimlendirmek
Microsoft Word gibi gelişmiş kelime işlemciler bize metinleri biçinlendirme konusunda birçok seçenek sunar. Bu sayede hazırladığŸımız belgeler daha hoş bir görünüme sahip olurlar.

Biçim-Yazıtipi (Format-Font) komutunu vererek karşımıza gelen pencereden istediğŸimiz yazıtipi, biçemini, boyutu ve rengini belirleyerek varsayılan yazıtipi ayarlarını değŸiştirebiliriz. Ayrıca bu penceredeki seçenekleri kullanarak yazıların altını çizgili yapabilir istediğŸimiz yazıları altsimge veya üstsimge olarak belirleyebiliriz. EğŸer istersek karakterler arası bırakılacak boşluk miktarı ayarlayabiliriz.
Biçim-Paragraf komutunu vererek satırlar arasında bırakılabilecek boşluk miktarlarını ayarlayabiliriz.
Biçim-Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Format-Borders and Shading) komutu aracılığŸı ile sayfamızda bulunan herhangi bir metni çerceve içerisine alabilir veya sayfanın etrafına çerceve çizdirebiliriz. Karşımıza gelen pencerede Kenarlıklar (Borders) sekmesi aracılığŸı ile seçili olan metnin, Sayfa KenarlığŸı (Page Bordres) sekmesi ile de sayfanın çerçeveleri belirlenebilir. Gölgelendirme (Shading) sekmesi kullanılarak ise çizilen çerçevenin içerisine renk ve düzen verilebilir.
Biçim-Büyük Küçük Harf Eşleştir komutu aracılığŸı ile sayfamızda seçili olan metinleri otamatik olarak büyük harfe, küçük harfe veya cümle düzenine çevirebiliriz.
Madde İmlerini kullanmak
Bazen sayfalarımıza maddeler halinde seçenekler ekleriz. Her seçeneğŸin başına bir rakam veya bir simge yerleştiririz. Microsoft Word’de bu işi otomatik olarak yapabilmemiz için bir seçenek vardır. Biçim Madde İmleri ve Numaralandırma ( Format-Bullets and Numbering) komutunu vererek karşımıza gelen pencereden istediğŸimiz madde imini seçebiliriz. Böylece sayfalarımıza ekleyeceğŸimiz seçenekleri otomatik olarak numaralandırabiliriz.

Gazetelerdeki Gibi Sayfaları Oluşturmak
Gazetelerde dergilerde olduğŸu gibi Microsoft Word’dede sayfalarımızı sütunlara ayırabiliriz. Biçim-Sütunlar (Format-Columms) komutu verilerek sayfamızı istediğŸimiz sayıda sütuna ayırabiliriz. EğŸer istersek sütunlar arasına çizgiler koyabilir sütun genişliklerini ayarlayabiliriz. Yine bu pencerede uygula adlı kısımda sütunun tüm belgeyemi yoksa imlecin olduğŸu noktadan sonrayamı uygulanacağŸı belirlenebilir. Sayfayı sütunlara ayırdıktan sonra cetvele dikkat edersek oluşturduğŸumuz sütun oranında cetvelin bölündüğŸünü görebiliriz.
Gazetelerde, kitaplarda, dergilerde bazı paragrafların ilk harfllerini diğŸerlerine oranla daha büyük yazarlar. Microsoft Word’dede bu olayı gerçekleştirmek için imleci ilk harfini büyütmek istediğŸimiz paragrafa getiririz. Biçim-Başlangıcı Büyüt (Format-Drop Cap) komutunu veririz. Karşımıza gelen pencereden gerekli seçenekleri seçtikten sonra tamam düğŸmesine basarak ilk harfi büyütmüş oluruz.

Biçemleri Kullanmak
Biçemler Microsoft Word’un sunduğŸu kolaylıklardan biridir. Biçemler kullanılarak belge içerisindeki metinler, başlıklar otomatik olarak biçimlendirilebilir. Herhangibir paragrafa veya başlığŸa biçem özelliğŸini atayabilmek için imleci o satıra getirilir, Biçim-Biçem (Format-Stil) komutu verilerek gelen pencereden istenilen biçem seçilir. Bu sayede o satıra seçmiş olduğŸumuz biçem özelliğŸi verilmiş olur. İleriki tarihlerde bir değŸişiklik yapmak istediğŸimizde tek tek her yerde bu değŸişiklikiğŸi yapmak yerine Biçim-Biçem (Format-Stil) komutu verilerek gelen pencereden biçem özelliklerini değŸiştiridiğŸimizde o biçeme sahip bütün metinler değŸişirler.

Tablolarla Çalışmak
Microsoft Word’de tıpkı Microsoft Excel’de olduğŸu gibi tablolar oluşturulabilir. Bir Microsoft Word sayfasında tablo oluşturabilmek için imleci uygun yere getirdikten sonra Tablo-Tablo Ekle (Table-İnsert Table) komutu verilir. Bu komut verildikten sonra gelen pencerede istenilen sütun ve satır sayıları girilir ve Tamam düğŸmesine basılır. Bu sayede imlecin bulunduğŸu yere bir tablo ekletmiş oluruz. Tablo üzerinde ileriye doğŸrru hareket edebilmek için klavyeden Tab tuşu kullanılır. Bir önceki hücreye dönmek için veya geriye doğŸru gitmek Shift ve Tab tuşlarına aynı anda basılır. EğŸer istenirse mouse ile istenilen hücreye tıklanılarak o hücre seçili hale getirilebilir.

Hücreleri Seçmek
Bir tabloda hücreleri biçimlendirmek, silmek eklemek için öncelikle hücrelerin seçili hale getirilmesi gerekir. Hücreleri seçmek için şu yöntemler kullanılabilir;
1. Klavyeden shift tuşu basılı iken yön tuşlarını kullanarak veya mouse ile herhangibir bir hücrenin üzerine tıklayıp mouse hareket ettirerek hücre seçimi yapılabilir.
2. Mouse satırın sağŸ tarafına getirilip bir ok şekline dönüştüğŸünde tek tıklama ile veya herhangibir hücrenin üzerinde iken Tablo-Satır Seç komutu verilerek hücrenin bulunduğŸu satır seçili hale getirilebilir.
3. Mouse sütunun üst tarafına getirilip siyah bir ok şekline dönüştüğŸünde tek tıklama yaparak veya herhangibir hücrenin üzerinde iken Tablo-Sütun Seç komutu verilerek hücrenin bulunduğŸu sütun seçili hale getirilebilir.

Tabloları Biçimlendirmek
Biçimlendirmek istenilen hücreler seçildikten sonra Biçim-Yazıtipi komutu verilerek istenilen yazıtipi ve rengi seçilebilir. Hücrelerin desen rengini belirlemek için ise Biçim-Kenarlıklar ve Gölgelendirme komutu verilir gelen pencereden Gölgelendirme sekmesi kullanılır.
Tablo-Otamatik Tablo Biçemi komutunu kullanarak karşımıza gelen pencereden daha önceden hazırlanmış tablo şablonlarından birini seçerekde tabloyu biçimlendirebiliriz.
Tablo-Hücre YüksekliğŸi ve GenişliğŸi komutunu kullanarak hücrelerin genişlikleri ve yükseklikleri ayarlanabilir.

Satır veya Sütun Ekleme
Bir tabloya yeni bir satır veya sütun eklemek için önce satır veya sütun seçilmeli ardından Tablo-Sütun Ekle veya Tablo-Satır Ekle komutu verilmelidir.

Satır veya Sütun Silme
Bir tablodan bir satır veya sütun silmek için önce satır veya sütun seçilmeli ardından Tablo-Sütun Sil veya Tablo-Satır Sil komutu verilmelidir.

MICROSOFT EXCEL

Microsoft Excel progrmı gelişmiş bir elektronik hesap tablosudur. Microsoft Excel’de hazırlanan dosyalar bilgisayara “xls” uzantısı ile kaydedilirler. Microsoft Excel’de hazırlanan dosyalara Çalışma Kitabı (Workbook) adı verilir ve her kitap başlangıçta 3 adet sayfa (shhet) ile açılır. Bu sayfalar çoğŸaltılabilir veya azaltılabilir. Her sayfa satır ve sütunlar oluşmuştur. Satırlar rakamlarla, sütunlar ise harfler ile temsil edilir. Microsoft Excel’de bulunan her sayfada toplam 256 sütun ve 65,536 adet satır vardır. Sütun ve satırların kesiştiğŸi yerlere hücre adı verilir. Hücrelerde bulundukları sütun ve satırın konuma göre adlandırılırlar. Bu durumda ilk sütun ve satırın kesiştiğŸi yerdeki hücre A1 hemen sağŸındaki B1 adını alır.
Hücreler ֜zerinde Hareket Etmek
Microsoft Excel’e verilerimizi girerken veriyi girmek istediğŸimiz hücreyi aktif hale getirmeliyiz. Hücreleri aktif
hale getirmek mouse ile istenilen hücreye tıklanır veya ;

Sol Ok Bir hücre sola
SağŸ Ok Bir hücre sağŸa
Yukarı Ok Bir hücre yukarı
AşağŸı Ok Bir hücre aşağŸı
Page Up Bir ekran yukarı
Page Down Bir ekran aşağŸı
Ctrl+Sol Ok Bir soldaki veri bloğŸunun başına yada sonuna
Ctrl+SağŸ Ok Bir sağŸdaki veri bloğŸunun başına yada sonuna
Ctrl+Home Çalışma sayfasının başına
Ctrl+End Veri içeren son hücreye
Hücreleri Seçmek
Bir tabloda hücreleri biçimlendirmek, silmek eklemek için öncelikle hücrelerin seçili hale getirilmesi gerekir. Hücreleri seçmek için şu yöntemler kullanılabilir;
1) Klavyeden shift tuşu basılı iken yön tuşlarını kullanarak veya mouse ile herhangibir bir hücrenin üzerine tıklayıp mouse hareket ettirerek hücre seçimi yapılabilir.
2) Mouse satırı temsil eden rakamın üzerine getirilip tıklayarak satır seçimi yapılabilir.Mouse’un sol düğŸmesi basılı iken mouse aşağŸı yukarı doğŸru hareket ettirilerek birden fazla satır seçimi yapılabilir.
3) Mouse sütunu temsil eden harfin üzerine getirilip tıklayarak sütun seçimi yapılabilir.Mouse’un sol düğŸmesi basılı iken mouse sağŸa sola doğŸru hareket ettirilerek birden fazla satır seçimi yapılabilir.
Hücrelere Veri Girmek ve Düzeltmek
Veri girilmek istenilen hücre aktif hale getirildikten sonra klavyeden istenilen değŸerler yazılır ve aşağŸıdaki yöntemlerden biri kullanılır;
1) Enter tuşuna basılır
2) Mouse ile farklı bir hücreye tıklanır
3) Klavye ile başka bir hücre etkinleştirilir.
EğŸer yazılan veriyi iptal etmek istersek ESC tuşuna basarız.

Bir hücreye yanlış veya eksik bir şeyler yazığŸımız zamanlar düzenleme yapmamız gerekir. Düzenleme yapmak istediğŸimiz hücre etkin hale getirildikten sonra F2 tuşuna basar veya hücre içerisine mouse ile çift tıklarız. Bu şekilde düzenleme moduna geçmiş oluruz. Yön tuşlarını kullanarak hücre içerisinde hareket edebilir ve istediğŸimiz gibi düzenleme yapabiliriz. Yine herhangi bir hücrenin üzerinde geldiğŸimizde hücrenin içerisinde yazılı olan veri formül çubuğŸunda görülür. Buraya mouse ile tıklayarakda verileri düzeltebiliriz.
EğŸer yanlış bir işlem yaparsak Düzen-Geri Al (Edit-Undo) komutu kullanılarak son yaptığŸımız işlemleri iptal edilebiliriz.
Bir hücrede yazılı herhangi bir veriyi silmek istersek, içeriğŸini silmek istediğŸmiz hücreler seçili hale getirilir ve klavyeden delete tuşuna basılır veya Düzen-Temizle (Edit-Clean) komutu verilir. Bu işlem sadece hücre içerisinde yazılı olan veriyi siler. Hücre için tanımlanmış olan biçim veya doğŸrulama kesinlikle etkilenmez.
Çalışma Kitaplarını Kaydetmek
Microsoft Excel’de hazırladığŸımız Çalışma Kitaplarını ileriki bir tarihtede ulaşabilimek ve kalıcı olarak bilgisayarımızda saklamak için Dosya-Kaydet (File-Save) komutu verilir. Bu komutu ilk kez veridğŸimizde karşımıza bir pencere gelir. Gelen pencerede Kayıt Yeri (Save In) adlı kısımla Çalışma Kitabımızı kaydetmek istediğŸimiz sürücü veya klasörü seçeriz. Daha sonra Dosya Adı (File Name) adlı kısıma belgemize vermek istediğŸimiz ismi gireriz. EğŸer istersek Kayıt Türü (File Type) [US2]adlı kısımdan Çalışma Kitabını farklı bir türde kaydedilmesini sağŸlayabiliriz. Microsoft Excel’in varsayılan seçeneğŸi Microsoft Excel Çalışma Sayfası’dır. Bir dosya bir kez kaydedilkten sonra yani bir kitaba bir isim atandıktan sonra yapılan kayıt işlemlerinde bu pencere tekrar karşımıza çıkmaz, bundan sonra vereceğŸimiz kaydet komutu ile varolan kitabın üzerine otamatik kayıt yapılır.
Çalışma kitapları kaydedilirken eğŸer istenirse kayıt penceresinde bulunan Seçenekler (Options) adlı düğŸmeciğŸe tıklayarak Çalışma kitabına şifre verilebilir.
Çalışma Kitapları Farklı Kaydetmek
Daha önceden bir isim verilerek bilgisayarımıza kaydedilmiş olan bir kitabı yeni bir isimle kaydetmek için Dosya-Farklı Kaydet (File-Save As) komutu verilir. Çalışma kitabı yeni bir isimle kaydedilirken eski kitap zarar görmez.
Çalışma Kitaplarını Açmak
Daha önceden bir isim verilerek bilgisayara kaydedilmiş kitapları açmak için yapılan bu işlem Dosya-Aç (File-Open) menüsü ile gerçekleştirilir. Bu komut verildikten sonra karşımıza gelen pencerede Bak (Look In) adlı kısımdan kitabın kayıtlı olduğŸu sürücü veya klasör seçilir. Bu işlemden sonra aşağŸıdaki listede seçili olan sürücü veya klasör içerisinde bulunan dosyaların listesi gelir. Buradan uygun olan dosya seçilerek Aç (Open) düğŸmeciğŸine basılır.
Kitapları açmanın bir diğŸer yolu ise Microsoft Excel’de çalışılan en son 4 (dört) dosyanın adı Dosya (file) menüsünün altında gösterilir. EğŸer burada istediğŸimiz dosya var ise buna tıklayarak belgeyi açabiliriz.
Yeni Çalışma Kitabı Oluşturmak
Microsoft Excel’de yeni bir çalışma yapmak için yeni temiz bir sayfaya ihtiyaç duyarız. Yeni bir sayfa açmak için Dosya-Yeni (File-New) komutu verilir. Bu komuttan sonra gelen pencerede Çalışma Kitabı(Workbook) seçilerek yeni bir sayfa açılabilir. EğŸer istersek Excel’de bulunan hazır şablonlardan birini seçerek istediğŸimize uygun bir sayfa seçebiliriz. Bu sayede en baştan bir sayfa hazırlamak yerine varolan hazır bir sayfa üzerinde gerekli değŸişiklikleri yaparak istediğŸimize ulaşabiliriz.
Çalışma Kitapları Kapatmak
Bir kitap ile işimiz bittiğŸinde o kitabı kapatma ihtiyacı duyarız. Excel’de aktif olan kitabı kapatmak için Dosya-Kapat (File-Close) komutunu veririz. EğŸer Bu kitap içerisinde kaydedilmemiş bir değŸişiklik var ise Microasoft Excel bir mesaj penceresi ile bizi uyarır ve değŸişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğŸimizi sorar. Bu soruya Evet (Yes) veya Hayır (No) yanıtı vererek çalışma kitabını kaydedederek veya kaydetmeden kapatabiliriz. EğŸer İptal (Cancel) düğŸmeciğŸine basarsak kapatma işlemini iptal eder.
Birden Fazla Çalışma Kitabı ile Çalışmak
Microsoft Excel birden fazla kitap ile çalışmamıza izin verir. Aynı anda birçok kitap açabiliriz. İstediğŸimiz kitap ile çalışabilmek için Pencere (Windows) menüsüne tıklarız. Bu menü açıldığŸında açık olan çalışma kitaplarının bir listesini verir. Çalışmak istediğŸimiz kitabı seçerek tıklayabiliriz.

Pencere-Yeni Pencere (Window-New Window) komutu verilerek aktif çalışma kitabına ait sanal bir pencere oluşturulabilir. Pencere-Tümünü Yerleştir (Window-Arange All) komutu verilerek de aktif durumda olan ve oluşturulan sanal pencerelerin hepsinin ekranda aynı anda görüntülenmesi sağŸlanabilir.
Sayfaları Yazdırmak
Sayfa Yapısını Ayarlamak
Dosya-Sayfa Yapısı (File-Page Setup) menüsü araçılığŸı ile Microsoft Excel’de çalıştığŸımız kitapların sayfa yapılarını ayarlayabilirz. Karşımıza gelen penceredeki seçenekleri kullanarak kitabımızı istediğŸimiz ebatlardaki bir sayfaya çıkmasını sağŸlayabilir, yazıcıdan çıkacak sayfanın sağŸ-sol, alt-üst kısımlarında ne kadar boşluk bırakılacağŸını, belgenin sayfaya yatay mı yoksa dikey mi çıkacağŸını belirleyebiliriz.
Sayfa (Page) sekmesi ile ise kağŸıdın yüksekliğŸi ve genişliğŸi istenildiğŸi gibi ayarlanabilir. Ayrıca kağŸıdın yatay veya dikey olarak ayarlanması sağŸlanır.
Kenar Boşlukları (Margins) sekmesi aracılığŸı ,ile kağŸıdın alt-üst-sağŸ-sol boşluklarının değŸiştirilmesi, cilt payının ayarlanması ve alt/üst bilgi için ayrılan boşlukların değŸiştirilmesi ayarlanabilir.
֜st bilgi/Alt bilgi (Heather/Footer) sekmesi aracılığŸı ile kağŸıdın üst ve altında bulunan boşluklara istenilen bilgilerin yazılması sağŸlanır.

Yazdırılacak Alanı Belirlemek
Hazırlanan çalışmanın tümünü değŸilde sadece belirli bir bölümünü yazdırmak istersek eğŸer o alanı seçili hale getirdikten sonra Dosya-Yazdırma Alanı-Yazdırma Alanını Belirle komutunu veririz. Daha sonra bunu iptal etmek istediğŸimizde Dosya-Yazdırma Alanı-Yazdırma Alanını Temizle komutunu veririz.

Baskı ֖nizleme
Dosya-Baskı ֖nizleme (File-Print Preview) menüsü araçılığŸı ile verebileceğŸimiz bu komut ile hazırladığŸımız çalışmanın yazıcıdan nasıl çıkacağŸını görebiliriz.

Yazdır
Dosya-Yazdır (File-Print) menüsü aracılığŸı ile vereceğŸimiz bu komut ile hazırladığŸımız bu çalışmamızı yazıcıdan çıkartabiliriz,

Hücreleri Biçimlendirmek
Microsoft Excel’de üzerinde çalıştığŸımız sayfayı biçimlendirmek için ilk önce biçimlendirme yapmak istediğŸimiz hücreleri seçili hale getiririz. Biçim-Hücreler (Format-Cells) komutunu verdikten sonra karşımıza gelen pencere aracılığŸı ile hücrelerimizi istediğŸimiz şekilde biçimlendiririz.
Sayı(Number) sekmesi ile hücre içerisinde bulunan verinin hangi formatta yani biçemde bulunacağŸı belirleriz. ֖rneğŸin para ile ilgili kullanılan hücrelerde hangi para birimi gösterilsin ondalık basamak sayısı kaç olsun gibi.
Hizalama(Alignment) sekmesi aracılığŸı ile hücrede bulunan; değŸer hücreye ortalı, sağŸa yaslı, sola yaslımı olacak, eğŸer istenirse verilerin belirli bir açı ile gösterilmesi sağŸlanır. Ayrıca birkaç hücreyi seçerek bunları birleştirebilir sanki tek bir hücreymiş gibide kullabiliriz.
Yazıtipi (Font) sekmesi ile hücre içerisindeki verilerin hangi puntoda veya renkte olunacağŸı ayarlanır.
Kenarlık (Bordes) sekmesi ile Hücreler etrafına istenildiğŸi gibi çerceveler çizdirilebilir.
Desen sekmesi aracılığŸı ilede hücrenin zemin rengi nasıl olacak bunu belirleriz.

Satır ve Sütun Genişliklerini Ayarlamak
Herhangi bir sütunu veya sütunları genişletmek için, genişletmek istediğŸimiz sütunlardan hücre seçimi yaparız. Ardından Biçin-Sütun-Genişlik (Format-Column-Width) komutu verilir gelen pencereye istediğŸimiz dğŸeri yazdıktan sonra Tamam düğŸmesine basarak, seçili olan sütunları genişletmiş oluruz. Bir başka yol ise mouse imlecini sütunu temsil eden harfin üzerine götürüp siyah çift yönlü bir oka dönüşmesini sağŸlarız. Mouse imleci değŸiştikten sonra sol düğŸme basılı iken sağŸa veya sola doğŸru hareket ettirerek genişliğŸi ayarlayabiliriz.
Herhangi bir satırı veya satırları yükseltmek için, yükseltmek istediğŸimiz satırlardan hücre seçimi yaparız. Ardından Biçin-Satır-Yükseklik (Format-Row-Hight) komutu verilir gelen pencereye istediğŸimiz değŸeri yazdıktan sonra Tamam düğŸmesine basarak, seçili olan satırların yüksekliğŸini ayarlamış oluruz. Bir başka yol ise mouse imlecini satırı temsil eden rakamın üzerine götürüp siyah çift yönlü bir oka dönüşmesini sağŸlarız. Mouse imleci değŸiştikten sonra sol düğŸme basılı iken aşağŸı yukarı doğŸru hareket ettirerek yüksekliğŸi ayarlayabiliriz.

Otamatik Biçemleri Kullanmak
EğŸer tek tek hücreleri biçimlendirerek vakit kaybetmek istemiyorsak Microsoft Exccel’in otamatik biçemlerini kullanabiliriz. Bunu yapabilmek için biçemlendirmek istediğŸimiz hücreleri seçili hale getirr ardından Biçim-Otomatik Biçim (Format-Autoformat) komutunu veririz. Gelen pencereden uygun bir biçim seçildikten sonra tamam düğŸmesine tıklanır.

Kopyalama
Çalışma sayfasında bulunan verileri farklı bir alana kopyalamak için sırası ile şu adımlar izlenir;

1. İstenilen hücreler seçili hale getirilir.
2. Düzen-Kopyala (Edit-Copy) komutu verilir
3. Sayfada istenilen hücre etkim hale getirilir.
4. Düzen-Yapıştır (Edit-Paste) komutu verilir.

֖zel Yapıştırma
Kopyala-Yapıştır yöntemini kullanarak yapılan kopyalamalarda hücreler tüm özellikleri ile birlikte kopyalanırlar. EğŸer bir hücrenin sadece biçimini, formülünü, içerisinde bulunan verileri veya hücre için tanımlanmış veri doğŸrulamarından birini kopyalatmak istiyorsak Düzen-֖zel Yapıştır komutu kullanılır. ֖zel yapıştırma için sırası ile şu adımlar izlenir;
1. İstenilen hücreler seçili hale getirilir.
2. Düzen-Kopyala (Edit-Copy) komutu verilir
3. Sayfada istenilen hücre etkim hale getirilir.
4. Düzen-֖zel Yapıştır (Edit-Paste) komutu verilir.
5. Gelen pencereden istenilen seçenekler seçilir ve tamam düğŸmesine tıklanır.

Taşıma
Çalışma sayfasında bulunan verileri farklı bir alana taşımak için sırası ile şu adımlar izlenir;
1. İstenilen hücreler seçili hale getirilir.
2. Düzen-Kes (Edit-Cut) komutu verilir
3. Sayfada istenilen hücre etkim hale getirilir.
4. Düzen-Yapıştır (Edit-Paste) komutu verilir.
İstenilen Verilerin Bulunması
Microsoft Excel’de hazırlanan sayfalarda herhangi bir verinin bulunması için Düzen-Bul (Edit-Find) komutu verilir. Karşımıza gelen pencerede Aranan (Find What) kutusuna aranan metin yazıldıktan sonra Sonrakini Bul(Find Next) düğŸmesine tıklanılır.
EğŸer bulunan verirnin farklı bir veri ile değŸiştirilmesi isteniyorsa Düzen-DeğŸiştir (Edit-Replace) komutu verilir. Karşımıza gelen pencerede Aranan (Find What) kutusuna aranan veri yazılır ve bu veri yerine geçmesi istenen veride Yeni DeğŸer (Replace With) kutucuğŸuna yazdıktan sonra Sonrakini Bul(Find Next) düğŸmesine tıklanılır. EğŸer bulunan verinin değŸiştirilmesi isteniyorsa DeğŸiştir (Replace) düğŸmeciğŸine değŸiştirmek istemiyorsak Sonrakini Bul(Find Next) düğŸmesine tıklanılır. EğŸer sayfa içerisinde bulunanların hepsinin değŸiştirilmesini istiyorsak Tümünü DeğŸiştir (Replace All) düğŸmeciğŸine tıklarız.,
İstenilen herhangi bir hücre üzerine gitmek istiyorsak Düzen-Git (Edit-Goto) komutu kullanılır. Gelen pencerede Başvuru (Reference) kutuçuğŸuna gitmek istenen hücrenin adı yazılır ve tamam düğŸmesine tıklanır.
Ekran Görünümü DeğŸiştirmek
Microsoft Excel’de Görünüm (View) menüsü kullanarak Excel’in ekran görüntüsü değŸiştirilebilir.
Normal (Normal) Microsoft Excel’in varsayılan standart çalışma anı görünümünü sağŸlar.
Sayfa Sonu ֖nizleme (Page Break Preview) Sayfada kullanılan bölgelerin görüntüsü sağŸlar.
Araç Çubukları (Toolbars) menü içinde bulunan komutların yaptıkları işleri basitçe gerçekleştiren küçük butonlardır. Araç çubukları komutu, butonları ve buton gruplarını kendi isteğŸimize göre düzenlememizi sağŸlar. Görünüm (View) menüsünde Araç çubukları (Toolbars) komutunu seçtiğŸimizde buton gruplarının ismi görüntülenir. Buton gruplarından en önemlileri Standart (Standart) ve Biçimlendirme (Formatting) gruplarıdır. Ekran da görünen bir araç çubuğŸunun isminin yanında ü işareti bulunur. Bir araç çubuğŸu grubunu akrana getirmek veya ekranda gizlemek için üzerinde tek tıklama yapmak gerekir. EğŸer kendi isteğŸimize göre özel bir araç çubuğŸu oluşturmak istersek ֖zelleştir (Customize) seçeneğŸi işaretlenir. Ekrana gelen diyalog kutusunda gerekli işlemler yapılarak özel bir buton grubu oluşturulabir.
Yakınlaştır (Zoom) Microsoft Excel sayfaları normalde %100 oranında görüntülenir. Bu oranı %10 ile %500 arasında değŸiştirmek için Yakınlaştır (Zoom) komutu kullanılır.
Formül ÇubuğŸu (Formula Bar) Formüllerin ve hücre içindeki tüm bilgilerin görüntülendiğŸi formül çubuğŸunu göstermek veya gizlemek için kullanılır.

Durum ÇubuğŸu (Status Bar) Gerekli açıklayıcı bilgilerin görüntülendiğŸi durum çubuğŸunu göstermek veya gizlemek için kullanılır.

֜st Bilgi ve Alt Bilgi Eklemek
Microsoft Excel’de sayfaların altında ve üstünde yer almasını istediğŸimiz sabit bilgiler eklemek için Görünüm-֜stbilgi ve Altbilgi (View-Header and Footer) komutu verilir.Bu komut verildikten sonra karşımıza Sayfa Yapısı (Page Setup) penceresi gelir. İstenilen altbilgi ve üstbilgi tanımlandıktan sonra tamam düğŸmesine basarak aktif hale getirebiliriz. Aynı işlemi Dosya-Sayfa Yapısı (File-Page Setup) komutu ilede yapabiliriz.

Sayfalara Yeni Satır ve Sütunlar Eklemek/Silmek
Eklemek
Bir çalışma sayfasına yeni bir satır eklemek için sayfa üzerinde satırı eklemek istediğŸimiz yeri etkinleştiririz ve Ekle-Satır (Insert-Rows) komutunu veririz. Birden fazla satır eklemek için birden fazla satırın seçili olması gerekir. Microsoft Excel seçili olan satır adetince satır ekler.
Bir çalışma sayfasına yeni bir sütun eklemek için sayfa üzerinde sütunu eklemek istediğŸimiz yere etkinleştiririz ve Ekle-Sütun (Insert-Columns) komutunu veririz. Birden fazla sütun eklemek için birden fazla sütunun seçili olması gerekir. Microsoft Excel seçili olan sütun adetince satır ekler.
Ekle-Hücre (Insert-Cells) komutunu kullanarak sayfada etkin hücrenin bulunduğŸu yere yeni bir hücre ekler. Bu komut verildikten sonra ekrana bir pencere çıkar. Bu pencereden eklenen yeni hücrenin varolan diğŸer hücreleri nasıl etkileyeceğŸini seçtikten sonra tamam düğŸmesine basılır.
Silmek
Bir çalışma sayfasında varolan bir satırı veya sütunu silmek için sayfa üzerinde silinmek istenen satır veya sütunlar seçilir, ardından Düzen-Sil(Edit-Delete) komutunu veririz. Birden fazla satır veya sütun silmek için birden fazla satırın veya sütunun seçili olması gerekir. EğŸer sadece hücereler seçili ise ekrana bir pencere gelir ve silinen hücrelerin yerinin nasıl doldurulacağŸı sorulur. Uygun seçenek işaretlendikten sonra tamam düğŸmesine basılır.
Şekillerle Çalışmak
Microsoft Excel‘de sayfalarımıza resimler, sekiller veya wordart adı verilen özel yazılar ekleyebiliriz. Bunu yapabilmek içim Ekle-Resim (İnsert-Picture) menüsünden faydalanırız. Bu menü açıldığŸında karşımıza birkaç seçenek gelir.
Resim Eklemek
Ekle-Resim-Küçük Resim (İnsert-Picture-Clipart) komutunu verdiğŸimizde karşımıza Clipart Galeri penceresi gelir bu pencereden istenilen resim seçildikten sonra Insert düğŸmesine basılır ve sayfada imlecimizin bulunduğŸu yere seçtiğŸimiz şekil çıkar.
Otamatik Şekil Eklemek
Ekle-Resim-Otomatik Şekil(İnsert-Picture-Autoshapes) komutunu verdiğŸimizde karşımıza bir araç çubuğŸu gelir. Bu araç çubuğŸundan istenilen şekil seçildikten sonra mouse imleci + işaretine dönüşür ve sayfada mouse‘un sol düğŸmesine basarak bu şekli istediğŸimizi yere yerleştirebiliriz. Böylece sayfamıza otomatik sekilleri eklemiş oluruz. Eklenen otomatik şekilleri biçimlendirmek rengini değŸiştirmek, gölge vermek için Çizim (Draw) araç çubuğŸundan faydalanabiliriz.
WordArt Eklemek
Ekle-Resim-Wordart(İnsert-Picture-Wordart) komutunu verdiğŸimizde karşımıza Wordart Galeri penceresi gelir. Bu pencereden istenilen Wordart seçilerek Tamam düğŸmesine tıklanır. Bir sonraki ekrana istenilen metin yazılır ve yine Tamam düğŸmesine tıklanır. Bu şekilde sayfamıza Wordart eklenmiş olur. Wordart‘ları düzenlemek için WordArt araç çubuğŸundan faydalanılır.
Sayfalara eklenen nesneleri düzenlemek, taşımak, boyutlarını değŸiştirmek veya silmek için ilk etapda nesneyi aktif hale getirmeliyiz. Bir nesneyi aktif hale getirmek için üzerine bir kez tıklamamız yeterlidir. Nesneyi aktif hale getirdikten sonra “delete” tuşuna basark nesneyi silebiliriz.
Veri Girişlerini Sınırlandırmak
Microsoft Excel bir hücreye girilebilecek verilerin sınırlandırılmasına izin verir. Bu sayede hücrelere yanlış verilerin girilmesi önlenmiş olur. ֖rneğŸin personel maaşlarının girildiğŸi bir hücreye belirtilen rakamlar dışında hiçbir bir değŸer girilemez. Bu sınırlandırmayı yapmak için Veri-DoğŸrulama menüsünden yaralanırız. Bu komut verildikten sonra ekrana gelen pencereden Ayarlar sekmesinde bulunan İzin Verilen Adlı açılan metin kutusundan hücrede bulunacak verinin türünü belirleriz. Hemen ardından Veri adında yeni bir açılan metin kutusu oluşur. Buradanda nasıl bir karşılaştırma yapacağŸımızı belirleriz ve aşağŸıdaki metin kutularına

kriterlerimizi gireriz. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra doğŸrulama özelliğŸini verdiğŸimiz hücrelere yanlış veya bizim isteğŸimiz dışı bir veri girildiğŸinde Microsoft Excel bizi uyaracak ve girilen veriyi kabul etmeyecektir. EğŸer
Microsoft Excel’in hata mesajını beğŸenmiyorsak bunu değŸiştirmek için Veri-DoğŸrulama komutunu verdiğŸimizde gelen pencereden Hata Uyarısı adlı sekmeyi seçeriz. Mesaj penceresinin başlık çubuğŸunda ve içeriğŸinde yazacak olan iletiler belirlenir ve tamam düğŸmesine basarız. Artık hücreye hatalı bir veri girildiğŸinde Microsoft Excel’in standart hata uyarısı değŸil bizim kendi belirlediğŸimiz hata uyarısı ile karşılaşırız.
EğŸer istenirse hücre üzerine gelindiğŸinde Microsoft Excel’in bize bu hücre hakkında bir açıklama vermesini sağŸlayabiliriz. Veri-DoğŸrulama komutu verildiğŸinde gelen pencereden Girdi İletisi adlı sekme seçilerek ilgili yerler doldurulğŸunda Microsoft Excel bizi hücre üzerine geldiğŸimizde hücre hakkında bizim belrlediğŸimiz notu gösterecektir.
Hücreleri DeğŸerlerine Göre Biçimlendirme
Microsoft Excel hücreleri alabilecekleri değŸerlere göre biçimlendirmemize olanak sağŸlar. Bir hücreyi içeriğŸine göre biçimlendirmek için ilgili hücreler seçildikten sonra Biçim-Koşullu Biçimlendirme komutu verilir. Gelen pencerede kriterler belirlendikten sonra Biçim düğŸmesine tıklayarak bu kriterlere uygun veri girildiğŸinde hücrenin alacağŸı biçim belirlenir, eğŸer 2. bir kriter daha girilmek isteniyorsa Ekle düğŸmesine basarak bir diğŸer kritir belirlenir ve bu kriter için farklı bir biçim belirlenir. Microsoft Excel’de bir hücre için en fazla üç adet koşullu biçimlendirme belirtilebilir.
Verileri Sıralama/Fitltreleme
Microsoft Excel’de verilerin daha düzenli olması daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşılabilmesi için sıralama ve filtreleme yöntemleri kullanılır.
Veri-Sırala (Data-Sort) komutu verilerek sıralama penceresine ulaşılır. Bu pencerede sıralamanın hangi sütunlara göre yapılacağŸı belirlenir. Ardından bu sıralamanın Artan (Asceding) veya Azalanmı (Desceding) olacağŸı belirtilir ve tamam düğŸmesine basılır. Ayrıca sırlama yapılırken ilk satırın sıralamaya dahil edilip edilmeyeceğŸide Başlık Satır Var, Başlık Satır Yok seçeneğŸi işaretlenerek belirlenebilir.
Veri-Süz-Otamatik Süz (Data-Filter-Autofilter) komutunu vererek sayfada bulunan verilerin filtrelenmesi sağŸlanır. Bu sayede tabloda yanlızca gerekli bilgilerin görüntülenmesi sağŸlanabilir. Bu komut verildiğŸinde tablonun başlangıç sütunlarında AşağŸıya ok butonları görüntülenir. AşağŸı ok butonu tıklandığŸında filitrelemek istenilenilen bilgi işaretlenir veya ֖zel (Custom) seçeneğŸi tıklanarak gelen pencere yardımıyla isteğŸe bağŸlı aralıklarda filitreleme yapılabilir. Filitreleme işlemi bittiğŸinde normale dönmek için Veri-Süz-Otomatik Süz (Data-Filter-Autofilter) komutu tekrar verilir.
Grafiklerle Çalışmak
Microsoft Excel’de grafik oluşturmak için ilk etapda grafik için kullanılacak verilerin girilmesi gerekir. Ardından sayfa üzerinde verilerin bulunduğŸu hücreler seçili hale getirilir ve Ekle-Grafik (Insert-Chart) komutu verilir. Ekrana grafik oluşturmak için graik Sihirbazı (Chart-Wizard) penceresi gelir. Bir pencerede bir başka sonraki aşamaya geçmek veya dönmek için İleri (Next) ve Geri (Back) düğŸmeleri kullanılır.Grafik oluşturmak için 4 adım gereklidir. 1. Aşamada grafik türü seçilir ve İleri (Next) düğŸmesine tıklanır. Ekrana 2. Aşama gelir, burada GrafiğŸin satırlara göremi yoksa sütunlara göremi çizileceğŸi belirlenir ve İleri (Next) düğŸmesine tıklanır. 3. Aşamada grafiğŸin çeşitli seçeneklere göre yapılandırılması ve grafiğŸe son şeklinin verilmesi sağŸlanır ve İleri (Next) düğŸmesi tıklanır. Son aşamada ise grafiğŸin farklı bir sayfaya mı yoksa tablonun bulunduğŸu sayfaya mı yerleştirileceğŸi belirlenir ve Son (Finish) düğŸmesi tıklanır.
Böylece grafik Microsoft Excel ortamına yerleştirilmiş olur. Ekrana Grafik işlemlerini düzenlemek ile ilgili butonların bulunduğŸu Grafik Araç ÇubuğŸu yerleşir. Bu butonlar yardımıyla veya Grafik (Chart) menüsü yardı ile grafik tekrar değŸiştirilir veya düzenlenir.
NOT: Bir grafik üzerinde tek tıklama yapıldığŸında grafik boyutları ayarlanabilir, grafik taşınabilir veya kopyalanabilir, grafik silinebilir. GrafiğŸin düzenlenmesini istediğŸiniz alanının üzerinde çift tıklama yapılarak ekrana gelen diyalog kutusu yardımıyla grafiğŸinizi renklendirebilir, yazılarını düzenleyebilirsiniz.
Formüllerle Çalışmak
Microsoft Excel gelişmiş bir elektronik bir hesap tablosudur ve birçok işlemi yapabilmek için içerisinde birçok fonksiyon barındırır.
Microsoft Excel’de herhangi bir hücreye formül girerken kesinlikle = işareti ile başlanmalıdır. Herhangi bir hücreye =5+10 formülünü girersek hücre otamatik olarak 15 değŸerini alacaktır. Microsoft Excel’in bir işlem yaparken kullandığŸı işaretletler şunalrdır;

+ Toplama
– Çıkartma
* Çarpma
/ Bölme
^ ֜st Alma
% Yüzde Hesaplama
AşağŸıda örnek birkaç işlem verilmiştir;
=10+5 sonuç 15 çıkacak
=50-30 sonuç 20 çıkacak
=3*4 sonuç 12 çıkacak
=49/7 sonuç 7 çıkacak
=2^3 sonuç 8 çıkacak
=300*20% sonuç 60 çıkacak
Microsoft Excel’de Çarpma ve Bölme işlemleri her zaman öncelik hakkına sahiptir. EğŸer bir formül içerisinde aynı anda hem toplama veya çıkarma hemde çarpma veya bölme işlemleri varsa öncelik hakkı verilmek istenen işlemler parantezler “( ) “ içerisinde yazılmalıdır; AşağŸıdaki örneklere dikkat ediniz;
=10+20/2 sonuç 20 çıkacak
=(10+20)/2 sonuç 15 çıkacak
Formüllerde Hücre Adreslerini Kullanmak
Microsoft Excel’de formül hazırlarken hücre isimleri referans olarak kullanılabilir. AşağŸıda öğŸrenci notlarının girildiğŸi bir tablo bulunmaktadır.

A
B
C
D
1
ADI SOYADI
1. SINAV
2. SINAV
ORTALAMA
2
BİLGİ HANESİ
90
80
?
3
AHMET ÇELİK
60
70
?
4
AYŞE DEMİRCAN
75
75
?
Bu tabloda öğŸrencilerin not ortalamalarını hesaplatmak için D sütununda bulunan hücrelere şöyle bir formül girilmelidir;
D2 hücresi için =(B2+C2)/2
D3 hücresi için =(B3+C3)/2
D4 hücresi için =(B4+C4)/2
Bu formüllere göre D2 hücresinin değŸeri 85, D3 hücresinin değŸeri 75 ve D4 hücresinin değŸeri 65 olacaktır.
Formülleri Otomatik ÇoğŸaltmak
Yukarıdaki örnekte tek tek her öğŸrencinin not ortalamasını hesaplatmak için not ortalamaları girildi. EğŸer öğŸrenci sayısı yukarıdaki gibi 3 değŸilde 500 olsaydı bu iş bir işkence olacaktı. Microsoft Excel’in bu tip durumlar içinde önerdiğŸi bir çözüm vardır. Tek tek tüm hücrelere formül girmek yerine sadece ilk hücreye formül girilir. Daha sonra formülün girildiğŸi hücrenin üzerine gelip mouse imlecini hücrenin sağŸ alt köşesine götürürüz. Mouse imleci siyah bir artı işaretine dönüştükten sonra sol düğŸme basılı tutularak aşağŸı doğŸru çekilir. Bu şekilde istenen hücrelere formülü atamış oluruz. Otomatik formül çoğŸaltmada ilk formül referans alınır ve her bir alt satırda formül içerisinde geçen hücre adları bir artırılır.
EğŸer formül çoğŸaltmada formül içerisinde bir hücre adının sabit kalması istenirse hücre adı yazılırken $ işaretleri ile beraber yazılır. ֖rnek olarak aşağŸıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

A
B
C
D
E
F
1
֜R֜N ADI
ALIŞ FİYATI
SATIŞ FİYATI

Kar Marjı
10
2
Televizyon
250.000.000 TL.
?

3
Çamaşır Makinası
480.000.000 TL.
?

4
Buzdolabı
460.000.000 TL.
?

Yukarıdaki örnekte satmış olduğŸumuz ürünlerin bir listesi bulunmaktadır. Kar Marjı adlı bölüme yani F2 hücresine gireceğŸim rakam oranında satış fiyatları hesaplanmasını istiyorum. Yani tüm ürünlerin fiyatı hesaplanırken F1 hücresi sabit olarak kullanılacak.
=B2*F1% formülü sadece B2 (250.000.000 TL.) yüzde F1’ini (10) hesaplayacak. Aynı zamanda F1’ in formül çoğŸaltmada sabit kalmasını istediğŸim için $ işaretleri arasında yazmam gerekecek. C2 hücresine girilecek formül şu olmalıdır;
=B2+(B2*$F$1%)
Farklı Çalışma Sayfalarındaki Verileri Kullanmak
Microsoft Excel’de her çalışma kitabı 3 adet sayfa ile açılır. Bu sayfaları artırabilir veya azaltabiliriz. Yeni bir çalışma sayfası oluşturmak için Ekle-Çalışma Sayfası (Insert-Work Sheet) komutu verilir. Varolan bir sayfayı

silmek için Düzen-Sayfayı Sil (Edit-Delete-Sheet) komutu verilir. Aktif sayfanın adını değŸiştirmek için sayfa adı üzerine çift tıklayabilir veya Biçim-Sayfa-Yeniden Adlandır (Format-Sheet-Rename) komutu verilir.
Farklı bir sayfadan veri alınırken SayfaAdı!HücreAdı kalıbı kullanılır.

EV SAYFASI

A
B
1
ELK
15.000.000 TL
2
SU
8.000.000 TL
3
KİRA
120.000.000 TL
4
TOPLAM
?

İŞ SAYFASI

A
B
1
ELK
80.000.000 TL.
2
SU
30.000.000 TL
3
KİRA
600.000.000 TL
4
TOPLAM
?

TOPLAM SAYFASI

A
B
1
ELK
?
2
SU
?
3
KİRA
?
4
TOPLAM
?

Yukarıda bir çalışma kitabında bulunan 3 adet farklı sayfa görülmektedir. EV sayfasında ev için yapılan harcamalar, İŞ sayfasında işyeri için yapılan harcamalar ve TOPLAM sayfasında ev ve işyeri için yapılan harcamaların toplamını hesaplayacağŸımızı varsayalım. Buna göre sayfalara gireceğŸimiz formüller şu şekilde olmalıdır.
Ev için yapılan toplam harcama miktarını görebilmek için EV sayfasında B4 hücresine şu formülü girmeliyiz;
=B1+B2+B3
yada;
=TOPLA(B1:B3) sonuç 143.000.000 TL. çıkar
İş için yapılan toplam harcama miktarını görebilmek için İŞ sayfasında B4 hücresine şu formülü girmeliyiz;
=B1+B2+B3
yada;
=TOPLA(B1:B3) sonuç 710.000.000 TL. çıkar
TOPLAM sayfasında ise ev ve işyeri için ödenen meblağŸları bulmak için gireceğŸimiz formül şöyle olmalıdır;
B1 hücresi için =EV!B1+İŞ!B1 sonuç 95.000.000 TL. çıkar
B2 hücresi için =EV!B2+İŞ!B2 sonuç 38.000.000 TL çıkar
B3 hücresi için =EV!B3+İŞ!B3 sonuç 720.000.000 TL. çıkar
B4 hücresi için =EV!B4+İŞ!B4 sonuç 853.000.000 TL. çıkar

NOT : EğŸer sayfa adı boşluk içeriyorsa formül içerisinde sayfa adı yazılırken tırnak ( ‘ ) içerisinde yazılmalıdır.

Karşılaştırmaları Kullanmak
Microsoft Excel’de bir hücrenin alabileceğŸi değŸere göre farklı işlemler yaptırmamız mümkündür. Bunu yapabilmemiz karşılaştırma oparatörlerinden faydalanırız. Microsoft Excel’de kullanılan karşılaştırma oparatörleri şunlardır.

> Büyüktür
>= Büyük eşittir
< Küçüktür
<= Küçük eşittir
= Eşittir
<> Eşit değŸildir

Microsoft Excel’de karşılaştırma oparatörlerini kullanmak için EğŸer (If) adında bir fonksiyon bulunmaktadır. Bu formülün kalıbı EğžER(KOŞUL;DOğžRU;YANLIŞ) şeklindedir. Bu fonksiyonda bir koşul belirtilir ve bu koşul doğŸru çıkması veya yanlış çıkmasına göre bir işlem yapılır.
֖ğŸrenci notlarını girdiğŸimiz bir tablomuz olsun. Bu tabloda öğŸrencilerin not ortalamasına göre GEÇTİ veya KALDI yazmasını istiyorsak EğžER ( IF ) fonksiyonunu kullanmalıyız.

A
B
C
D
E
1
ADI SOYADI
1. SINAV
2. SINAV
ORTALAMA
DURUM
2
BİLGİ HANESİ
90
80
?
?
3
AHMET ÇELİK
60
70
?
?
4
AYŞE DEMİRCAN
75
75
?
?
Bu tabloda ilk önce öğŸrenci not ortalamalarını hesaplatmak için D sütununda ortalamaları hesaplayan bir formül girmeliyiz. Buna göre;

D2 hücresine =(B2+C2)/2
yada
=ORTALAMA(B2:C2) formülünü girmeliyiz. Bu şekilde
Bu şekilde tüm öğŸrencilerin not ortalamaları hesaplandıktan sonra, E sütununda geçti kaldı durumlarını hesaplatmak için şu formüller girilmelidir;
E2 hücresine =EğžER(E2>=50;”GEÇTİ”;”KALDI”)
E3 hücresine =EğžER(E3>=50;”GEÇTİ”;”KALDI”)
E4 hücresine =EğžER(E4>=50;”GEÇTİ”;”KALDI”)
Formül içerisinde geçen GEÇTİ ve KALDI metinlerinin tırnak içerisinde yazıldığŸına dikkat edin. Bir formül içerisinde eğŸer metin kullanılıyorsa kesinlikle tırnak içerisinde yazılmalıdır.
Bu formülü biraz daha genişletmek istersek yani geçti kaldı değŸilde öğŸrenci not ortalaması 85 üzerinde ise TAKDİR, 85-75 arasında ise TEŞEKK֜R, 75-50 arasında ise GEÇTİ, 50’nin altında ise kaldı yazmasını istersek formülümüz şu şekilde olmalıdır.
=EğžER(E2>=85;”TAKDİR”;EğžER(E2>=75;”TEŞEKK֜R”;EğžER(E2>=50;”GEÇTİ”;”KALDI”)))
TOPLA Formülü (SUM)
=TOPLA(Başlangıç DeğŸerri:Bitiş DeğŸeri)
Başlangıç değŸeri olarak verilen hücreden bitiş değŸeri olarak verilen hücreye kadar içerisinde rakam bulundruran bütün hücrelerin toplamını hesaplar.

A
B
C
D
E
F
1
10
5
3
8
7

2
20
10
6
16
14

3
30
15
9
24
21

4
40
20
12
32
28

5
50
25
15
40
35

Yukarıdaki tabloyu ele alırsak ;
=TOPLA(A1:A5) formülü A1 ve A5 aralığŸında bulunan bütün hücrelerin toplamını verir. Yani bu formül =A1+A2+A3+A4+A5 formülüne eşittir.
=TOPLA(A1:B5) formülü A1 ve B5 aralığŸında bulunan bütün hücrelerin toplamını verir. Yani bu formül =A1+A2+A3+A4+A5+B1+B2+B3+B4+B5 formülüne eşittir.
TOPLA fonksiyonunda Başlangıç DeğŸeri ve Bitiş DeğŸeri arsında iki nokota üst üste ( : ) işareti yerine noktalı virgül ( ; ) işareti kullanırsa eğŸer sadece belirtilen hücre adresleri işleme tabii tutulur. ֖rneğŸin ;
=TOPLA(A1;A5) formülü A1 ve A5 hücrelerinin toplamını verir. Yani bu formül =A1+ A5 formülüne eşittir.
=TOPLA(A1;sB5) formülü A1 ve B5 hücrelerin toplamını verir. Yani bu formül =A1 +B5 formülüne eşittir.
ÇARPIM Formülü (PRODUCT)
=ÇARPIM(Başlangıç DeğŸeri:Bitiş DeğŸeri)
TOPLA gibi kullanılır. Aralrındaki fark toplama yerine çarpma yapmasıdır.
MAK Formülü (MAX)
=MAK(Başlangıç DeğŸeri:Bitiş DeğŸeri)
Belirtilen hücreler içerisindeki en yüksek değŸeri geri döndürür.
MİN Formülü (Min)
=MİN(Başlangıç DeğŸeri:Bitiş DeğŸeri)
Belirtilen hücreler içerisindeki en küçük değŸeri geri döndürür.
ORTALAMA DeğŸer Formülü (AVERAGE)
=ORTALAMA(Başlangıç DeğŸerri:Bitiş DeğŸeri)
Belirtilen hücreler ortalamsını döndürür.
KAREK֖K Formülü (SQRT)
=KAREK֖K(DeğŸer)
Belirtilen hücrenin karekökünü döndürür. ֖rneğŸin;
=KAREK֖K(49) 7 sonucunu verir
YUVARLA Formülü
=YUVARLA(DeğŸer;Ondalık basamak sayısı)
Belirtilen hücre veya değŸerin ondalık basamak sayısını belirler. ֖rneğŸin
=YUVARLA(19.784;2) 19,78 sonucunu verir
=YUVARLA(5,4;0) 5 sonucunu verir
=YUVARLA(5,8;0) 6 sonucunu verir
BUG֜N() Formülü ( DATE() )
=BUG֜N()
Günün tarihini verir

ŞİMDİ() Formülü ( NOW() )
=ŞİMDİ()
Günün tarihini ve saatini verir.
Hatalar
Microsoft Excel’de yaptığŸımız islemlerimizde bulunan yanlışlıklara karşın değŸişik hata mesajları ile karşılaşırız. Bu hatanın anlamını bildiğŸimiz takdirde düzeltmemiz daha kolay olur.
###### Hatası
UyguladığŸınız formül sonucunun hücreye sığŸmayacak kadar büyük olması durumunda görülür. Sütun genişliğŸini ayarlayarak soeunu giderebiliriz
#SAYI/O Hatası
Sıfıra bölme hatasıdır. Bölen olarak 0’dan (sıfır) daha farklı bir rakamın girilmesi ile düzeltilebilir.
#AD ? Hatası
Formüldeki girilen metnin tanınmadığŸı durumda bu hata ile karşılaşırız. Formül adının yanlış yazılması halinde veya formül içerisindeki metnin çift tırnak içinde girilmemesi durumunda gelen bir hata mesajıdır. Formül düzeltiğŸinde hata giderilir.
#YOK Hatası
DeğŸer bulunamaması durumunda oluşan bir hatadır. Formül içine değŸişkenler girilmelidir.
#SAYI Hatası
Bir sayı ile ilgili problem oluştuğŸunda oluşur. Microsoft Excel’de gösterilemeyecek kadar büyük veya küçük sayı üreten formüllerde bu hata ile karşılaşırız.
#DEğžER Hatası
Sayı veya mantıksal fonksiyon girilmesi gereken yere metin girilmesi durumunda oluşur.

Share.

Leave A Reply

*