Sponsor BağlantılarCoğrafya Akarsular, Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynakları ile Test Soruları

0

Coğrafya dersi için akarsular, yer altı ve yer üstü su kaynakları ile ilgili sorular;

AKARSULAR, YERALTI SULARI, YERÜSTÜ SULARI, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

Soru 1. Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür?

A)       Doğu Afrika

B)      Kuzey Amerika

C)      Asya’nın batısı

D)      Kuzeybatı Avrupa

E)      Güney Amerika

 

Soru 4. Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa, bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir?

A)       Rejimiyle

B)      Akımıyla

C)      Hızıyla

D)      Eğimiyle

E)      Yüküyle

 

Soru 5. “Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.”

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A)       Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna

B)      Akarsu havzalarının geniş olduğuna

C)      Akarsuların kar suyuyla beslendiğine

D)      Akarsu rejimlerinin düzensizliğine

E)      Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.

 

Soru  6. Akarsulardan;

I.         Ulaşım

II.        Turizm

III.      Enerji üretimi

IV.     Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yaralanılabilir.

Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinden yararlanılmaktadır?

A)  I ve II           B)  I ve III            C) I ve  IV

D) II ve III          E) III ve IV

 

Soru 7. Çok kısa bir süre içinde birden bire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli” akarsular denir. Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?

A)       İç Anadolu Bölgesinde

B)      Marmara Bölgesinde

C)      Ege Bölgesinde

D)      Karadeniz Bölgesinde

E)      Doğu Anadolu Bölgesinde

 

Soru 8. Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer?

A)       Van Gölü

B)      Yedi Göller

C)      Tuz Gölü

D)      Uluba Gölü

E)      Abant Gölü

 

Soru 9. Aşağıdaki göllerden hangisi karstik kökenli bir göldür?

A)       Van Gölü

B)      Tuz Gölü

C)      Salda Gölü

D)      Eğirdir Gölü

E)      Manyas Gölü

 

Soru 10. Aşağıdaki göllerden hangisi alüviyal set gölüdür?

A)       Tuz Gölü

B)      Mogan Gölü

C)      Kuş Gölü

D)      Beyşehir Gölü

E)      Hazar Gölü

 

Soru 11. Türkiye’deki akarsuların üzerinde taşımacılık yapılamıyor.

Bu durumun oluşmasında:

I.      Yatak eğimlerinin fazla olması

II.      Akarsu uzunluğunun yetersiz olması

III.      Denge profiline ulaşamamış olması

IV.      Sulama amacıyla kullanılıyor olması

gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidirler?

A)       I ve II

B)      II ve III

C)      III ve IV

D)      II ve IV

E)      I ve III

 

Soru 12. Türkiye’deki akarsular için aşağıdaki saptamalardan hangisini yaparsak yanlış olur?

A)       Denge profiline ulaşmamıştır

B)      Rejimleri düzensizdir

C)      Ulaşıma elverişli değildirler

D)      Yatak eğimleri azdır

E)      Enerji potansiyelleri fazladır

 

Soru 13. Ege ve Akdeniz Bölgesi akarsularının debisi yaz aylarında önemli miktarda azalır. Böyle bir durumun oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangidir?

A)       Yağışın şekli

B)      Akarsu yatak eğimi

C)      Akarsu boylarının uzunluğu

D)      Bölgelerin yağış rejimleri

E)      Yağışların biçimi

 

Soru 14. Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi akarsularının boyları kısa iken, Ege Bölgesi akarsularının boylarının uzun olmasının temel sebebi nedir?

A)       Yatak eğimleri

B)      Dağların uzanış doğrultusu

C)      Yıllık yağış miktarı

D)      Yağış rejimleri

E)      Kayaçların yapısı

 

Soru 15. Akarsuların rejimlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yağışın miktarı

B)      Yağış rejimi

C)      Akarsuyun uzunluğu

D)      Yatak eğimi

E)      Debisi

 

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuların debisi üzerinde etkili değildir?

A)       Yağışın miktarı

B)      Bitki örtüsü

C)      Kar ve buz erimesi

D)      Buharlaşma miktarı

E)      Yatağının yapısı

 

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?

A)       Dağ eteği ovası

B)      Falez

C)      Birikinti konisi

D)      Delta

E)      Dev kazanı

 

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisini oluşumunda akarsular etkili olmamıştır?

A)       Moren

B)      Kırgıbayır

C)      Peribacası

D)      Dev kazanı

E)      Menderes

 

Soru 19. Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi karma rejimli bir akarsudur?

A)       Gediz

B)      Susurluk

C)      Dicle

D)      Göksu

E)      Çoruh

 

Soru 20. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşabilmesi için eğimin azalması gerekmektedir?

A)       Çentik vadi

B)      Menderes

C)      Peribacası

D)      Seki

E)      Asılı vadi

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.C   4.A   5.A   6.E   7.A   8.A   9.C   10.B   11.E   12.D   13.D   14.B   15.B   16.E   17.E   18.A   19.C   20.B


Arama sonuçları: 10 sınıf coğrafya su kaynakları konu anlatımı video,  10 sınıf coğrafya yer altı suları test,  bölgemizdeki yer st ve yer altı su kaynakları nelerdir,  yer altı suları ile resim,  yeraltı ve yerüstü suları ile ilgili sorular,  yeraltı ve yerüstü suları soruları 5 sınıf, 
Share.

About Author

BİLGİHANESİ KİMDİR? "Türkiye'nin Bilgi Sitesi" sloganıyla 2008 yılında yayın hayatına başlayan Bilgihanesi; bilim ve teknoloji konuları başta olmak üzere bir çok farklı alanda özgün içeriğe sahip olan ve ziyaretçilerine kaliteli hizmet vermeyi amaç edinmiş bir bilgi paylaşım sitesidir. Bu noktada asıl amacımız; kaliteli Türkçe içerik oluşturmak adına gayret göstererek Türk internet mecrasına katkıda bulunmaktır. Saygı ve sevgilerimizle...

Leave A Reply

Sağlık Bilgisi | HukukBH