Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri Bitki Örtüsü Yer şekilleri Nüfus Tarım ve Hayvancılık

1 1.156

Türkiye’nin bir diğer coğrafi bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi, ülkenin doğusunda yer alır. Bu bölgenin öne çıkan başlıca özellikleri, doğal bitki örtüsü, ilkimi, tarım ve hayvancılık, yeraltı yer üstü zenginlikleri, nüfus ve dağılımı, yer şekilleridir.
Şimdi tek tek bu başlıkları inceleyelim.

Doğu Anadolu Bölgesinin,

KONUMU, SINIRLARI   VE   KOMŞULARI:

Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca   üçgene   benzer. Marmara   ve   Ege   Bölgeleri   hariç   her   bölge   ile   komşudur. Suriye   hariç   bütün doğu   komşularımızla sınırı   vardır.

Alanı   165.436   Km2 ‘dir. Bu   gerçek   alanı   ile   ülkemizin   %21’ini   kaplar   ve   en   büyük   bölgemizdir.

Nüfusu   2000   sayımına   göre   6.1   milyondur. Nüfus   yoğunluğu   Km2 ‘ye   37   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasının   çok altındadır. (Türkiye   ortalaması   Km2’ye 83   kişi)

BÖLÜMLERİ:

1.Yukarı   Fırat   Bölümü

2.Yukarı   Murat   Van   Bölümü

3.Erzurum-Kars   Bölümü

4.Hakkari   Bölümü

YERYÜZÜ   ŞEKİLLERİ:

Dağları: En   yüksek   bölgemizdir. Ortalama   yükseltisi   2000-2200   metredir. Bölgede   dağlar   üç   sıra   halinde   uzanır.

Kuzeyde: Çimen, Kop, Esence, Karasu, Allahuekber Dağları

Ortada: Mercan (Munzur), Karasu-Aras  Dağları

Güneyde: Güneydoğu   Toroslar   ve   Buzul   (Cilo) Dağları   bulunmaktadır.

Van   Gölünün   kuzeyinde   volkanik   dağlar   vardır. Bunlar   Ağrı, Tendürek, Aladağ, Süphan, Nemrut   Dağlarıdır.

Düzlükleri: Kıvrım   dağları   arasında   çöküntü   ovaları   vardır. Bu   ovalar: Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Başkale, Hakkari, Yüksekova   güneydekilerdir. Kuzeyde   ise   Erzincan, Tercan, Aşkale, Erzurum, Pasinler, Horasan, Kağızman   ve   Iğdır   vardır. Tunceli   ve   Erzurum-Kars   Platoları da   diğer düzlüklerdir.

Akarsuları: Karasu   ve   Murat   birleşerek Fırat Nehrini   oluşturur. Bu   nehir   Dicle   Nehri ve onunla   birleşen   Büyük   Zap   Kolu   ile   yabancı   topraklara   giderek   Basra   Körfezinden   denize   dökülmektedir. Aras   ve   Kura   nehirleri de   yine   başka   topraklara   giderek   Hazar   Denizine   dökülmektedir. Bu   akarsuların   yüzey   şekilleri   ve   engebe   nedeniyle   hidroelektrik   enerji   üretme   güçleri   fazladır.

Gölleri: Van   Gölü   ülkemizin   en   büyük   gölüdür   ve   suyu   sodalıdır. Bölgenin   diğer   gölleri   şunlardır: Erçek, Nazik, Çıldır, Hazar ( Tektonik   Göllerdir), Balık, Haçlı, Nemrut (Krater   Gölleri), ve   Akgöl.

Ayrıca   bölgede   Keban   ve   Karakaya   Baraj   Gölleri de   bulunmaktadır.

Değerlendirme: Bölgeye   Yurdumuzun   çatısı   diyebiliriz. Bölgeyi   kaplayan   yüksek   dağlar   bölgenin   her   özelliğini   yakından   etkilemektedir. Dağlar doğudan batıya uzandığı için kuzey-güney doğrultusunda ulaşım zordur. Tarım alanları azdır     iklimi   çok   serttir. Tarım   ürünleri   çeşitli   değildir. Sanayi   ve   ticareti de   gelişmemiştir.

 

İKLİM   VE   BİTKİ   ÖRTÜSÜ:

Bölgenin   iklimine   yükselti   ve   karasallık   hakimdir. Sert   karasal   iklim   yaşanır. Kışları   uzun, soğuk   ve   kar   yağışlıdır. Don   olayı   çok   görülür. Yazları   sıcak, kurak   ve   kısadır. En   fazla   yağış   ilkbaharda   görülür. Erzurum-Kars   Bölümünde   ise   yazın   görülür.Günlük   ve   yıllık   sıcaklık   farkları   fazladır. Yıllık   yağış   miktarı   500-600   mm dir. Buharlaşma   az   olduğu   için   bu   yeterlidir. Yıllık   sıcaklık   5-6   derecedir   ve   en   soğuk   bölgedir. Bölgeye   kuzey   rüzgarları   (Poyraz) hakimdir. Bölgenin   doğal   bitki   örtüsü   bozkır (Step) ‘tir. Dağ   yamaçlarında   bozulmuş   orman   ve   dağların   yükseklerinde   dağ   çayırlarına   rastlanır.

TARIM   VE   HAYVANCILIK:

Yükselti   ve   engebeli  yer   şekilleri   nedeniyle   tarım   alanları   azdır. Tarım   en   çok   güneydeki   çöküntü   ovalarında   yapılır. Bölgede   en   çok   arpa   ve   buğday   yetiştirilir. Bitlis, Malatya, Elazığ’da   Şekerpancarı; Iğdır’da   Pamuk; Malatya’da   Kayısı (1.); yetiştirilir. Patates   ve   lahana   diğer   ürünlerdir. Sıcaklık   çok   düşük   olduğu   için   sebze   üretimine   en   az   elverişli   bölgemizdir.

Kars   ve   Bitlis’te   arıcılık   yapılır. Türkiye   bal   üretiminin   % 20 si   buradan   sağlanır.

Bölgede   tarım   alanları   az   otlak   ve   meralar   fazla   olduğu   için   hayvancılık   en   önemli   faaliyettir. Yüksek   yerlerde   büyükbaş, çöküntü   ovalarda   küçükbaş   hayvancılık   yaygındır. Bölge   halkının   % 80’i   tarım   ve   hayvancılıkla   uğraşır.

doğu anadolu bölgesinin başlıca özellikleri, doğal bitki örtüsü, ilkimi, tarım ve hayvancılık, yeraltı yer üstü zenginlikleri, nüfus ve dağılımı, yer şekilleri

YER ALTI   ZENGİNLİKLERİ:

Demir: Sivas-Divriği, Malatya-Hekimhan   ve   Hasançelebi   (1.) ; Krom: Diyarbakır-Ergani, Elazığ-Guleman-Alacakaya (1.);   Bakır: Elazığ-Maden; Malatya-Pötürge (2.); Kalay: Elazığ   ve   çevresinde; Kurşun-Çinko: Elazığ-Keban, Malatya-Darende; Oltu   Taşı: Erzurum-Oltu (1.); Linyit: K.Maraş-Afşin-Elbistan; Erzurum-Aşkale;   Barit: Muş, K.Maraş-Elbistan; Amyant (Asbest): Erzincan-İliç; Kayatuzu: Kars-Kağızman, Erzurum,Ağrı,Iğdır;

ENDÜSTRİSİ:

Fazla   gelişmemiştir. Olanlarda   tarıma   dayanır. Bir   çok   ilde   et   kombinaları   vardır. Et   üretimimizin   % 25’i   bu   bölgeden   sağlanır.Malatya   ve   Bitlis’te   sigara, Elazığ’da   gübre,   Erzurum   ve   Malatya’da   deri   sanayisi   bulunmaktadır. Bir   çok   ilde   şeker   ve   çimento   fabrikası da   bulunmaktadır. Malatya   ve   Erzincan’da   dokuma   ve   iplik   fabrikası vardır. Keban’da   simli   kurşun   işletmeleri, Divriği’nde   Demir-Çelik   Fabrikası, Elazığ’da   Ferro-Krom   Fabrikası   vardır.

Kahramanmaraş’ta   Afşin, Elbistan ve   Sivas   Kangal’da   termik   santral   bulunmaktadır.

NÜFUS   VE   YERLEŞME:

Nüfusu   2000   sayımına   göre   6.1   milyondur. Nüfus   yoğunluğu   Km2’ye   37   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasının   çok altındadır. (Türkiye   ortalaması   Km2’ye 83   kişi)   Yoğunluk   bakımında   en   az   bölgedir.

Yani   nüfusu   en   seyrek   bölgemizdir. Nüfus   çöküntü   ovalarında   toplanmıştır. Toplu   yerleşme   görülür.Nüfusun   % 48’i kırsal   kesimde   yaşar   ve   tarım   ve   hayvancılıkla   uğraşır. Nüfus   artış   hızı   %o 14   ile   Karadeniz’den   sonra   en   az   bölgedir (Türkiye   ortalaması   %o 18.34). Sanayisi  çok   az   olduğu   için   Karadeniz   Bölgesinden   sonra   en   çok   göç   veren   bölgemizdir. Malatya, Erzurum   ve   Elazığ   en   kalabalık   illeridir.

 

TÜRKİYE   EKONOMİSİNE   KATKISI:

Bölgenin   sanayisi   ve   tarımı   geridir. Ekonomimize   katkısı   daha   çok   hayvancılık   alanındadır. Hayvan   ürünlerinin   ekonomimize   katkısı   % 25’tir.

 

TARİHİ   ÖNEMİ:

Erzurum   Kongresi   bu   bölgede   yapılmıştır.

BÖLGENİN   GENEL   ÖZELLİKLERİ:

 • En   büyük   bölgemizdir. Ülkemizin   % 21 ‘ini   kaplar.
 • Nüfus   yönünden   6., yoğunluk   yönünden   7.   sıradadır.
 • Orman   bakımından   % 7   ile   6.   sıradadır.
 • Ekili-Dikili   arazi   bakımından   % 10   ile   sonuncudur.
 • En   fazla   enleme   sahip   bölgedir.
 • Sanayisi   en   geri   bölgedir.
 • Ekonomisi   ve   ülke   ekonomisine   katkısı   hayvancılık   alanındadır.
 • Kayısı   üretiminde   Malatya   1. sıradadır.
 • En   zengin   yer altı   kaynakları Yukarı   Fırat   Bölümünde   yer   almaktadır.
 • 2000-2200 metre   ile   en   yüksek   bölgedir.
 • Göl   yönünden   zengindir   hatta   en   büyük   göle   sahiptir (Van   Gölü)
 • En   çok   göç   veren   2.   bölgedir.
 • Tarım   ürünlerinin   en   geç   olgunlaştığı   bölgedir.
 • En   soğuk   ve   kışları   en   uzun   bölgedir.
 • Hidroelektrik   üretiminde   1.   tüketiminde   7.   sıradadır.
 • Günlük   ve   yıllık   sıcaklık   farkının   en   fazla   olduğu   bölgedir.

Turizm   gelirleri  en   az   ve   ulaşımı   en   kötü   bölgedir.

Not: Bu bölge ve diğer bölgelerimizin coğrafi özelliklerini word dökümanı şeklinde indirme istiyorsanız     Buraya Tıklayın !
1 yorum
 1. mira nur diyor

  çok uzun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.