Güney Doğu Anadolu Bölgesi Genel Özellikleri iklimi yer şekilleri, nüfus tarım ve hayvancılık

4 882

Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden bir diğeri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ülkenin güney doğusunda yer alır. Bölge tarihi yapısı sıcak ve kurak ikliminin yanında, iklimi, yer şekilleri, yer altı zenginlikleri, tarım ve hayvancılığı, bitki örtüsü, nüfus yönünden nasıl bir yapıya sahip birazdan başlıklar halinde sizlere açıklayacağım.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin;

KONUMU, SINIRLARI   VE   KOMŞULARI:

Ülkemizin   güney   doğusunda   yer   alan   bölge   nüfus   ve   yüzölçümü   en   küçük   bölgemizdir. Akdeniz, Doğu   Anadolu   Bölgeleriyle, Suriye   ve   Irak   Devletleriyle   komşudur.

Gerçek   Yüzölçümü   59.176   km2’dir. Alan   bakımından   ülkemizin   % 7,5’ini   kaplar   en   küçük   bölgemizdir.

Nüfusu   2000   sayımına   göre   6.6   milyondur. Nüfus   yoğunluğu   Km2’ye   112   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasının   üstündedir (Türkiye   ortalaması   Km2’ye 83   kişi)

BÖLÜMLERİ:

1.Dicle   Bölümü   2.Orta   Fırat   Bölümü

YERYÜZÜ   ŞEKİLLERİ:

Dağları   ve   Düzlükleri: Bölgenin   yüzey   şekilleri   sadedir. Genellikle   platolarla   ve   ovalarla   kaplıdır. Yer   şekilleri   tarıma   elverişlidir. Batıdan   doğuya   gidildikçe   yükseklik   artar. İki   bölümün   ortasında   Karacadağ  Sönmüş   Volkan dağı   bulunur. Bu   bölgenin   tek   ve   en   yüksek   dağıdır. Dicle   Bölümünde   Gaziantep   ve   Şanlıurfa   Platoları   vardır. Orta   Fırat   Bölümünde   Diyarbakır   Havzası   ve   Mardin   Eşliği (Yüksek   bir   düzlüktür.) vardır.

Akarsuları   Ve   Gölleri: Fırat   ve   kolları   Göksu   ve   Nizip, Dicle   ve   kolları   Botan, Garzan   ve   Batman   kolları   başlıca   akarsularıdır.

Bölgede   doğal   göl   yoktur. Akarsularının   hidroelektrik   gücü   fazladır. Bu   nedenle   bir   çok   baraj   gölü   vardır. Fırat   Nehri’nin   üzerinde   Atatürk, Karakaya, Hancağız   Baraj   Gölleri, Dicle   nehri   üzerinde   Kıralkızı, Ilısu, Cizre   Baraj   Gölleri.

İLİM   VE   BİTKİ   ÖRTÜSÜ:

Bölgenin   batısında   Akdeniz   ikliminin   etkileri   hissedilir. Yazları   sıcak   ve     kurak   geçer. Fakat   kışları   Akdeniz   Bölgesine   göre   daha   serindir. Bu   bölümde   don   ve   karada   rastlanır. Yağışların   çoğu   kışın   düşer. Yıllık   yağış   500-600   mm’dir. Yağışın   az   olmamasına   rağmen   sıcaklık   ve   güneyden   esen   çöl   rüzgarları   yüzünden   buharlaşma   meydana   gelir   ve   bu da   kuraklığa   sebep   olur. Ülkemizin   en   yüksek   sıcaklıkları   bu   bölgede   ölçülür. Tarımda   sulama   ihtiyacı   çok   olur. Bölgenin   doğusuna   gidildikçe   deniz   etkilerinden   uzaklaşılır   ve   yükseklik   artar, sıcaklıklar   düşer. Kar   ve   don   olayları   daha   çok   görülmeye   başlar.

Bölgenin   alçak   kesimlerinde   ve   batısında   bozkır   görülür. Dağ   yamaçları, yüksek   yerler   ve   akarsu   kenarlarında   orman   ve   çalılık   ağaçlara da   rastlanır.

TARIM   VE   HAYVANCILIK:

Bölgenin   ekonomisi   tarıma   dayanır. Ülke   ekonomisine   katkısı   da   bu   alandadır. Tarıma   elverişli   tarım   alanları   ve   düzlüklere   sahip   olmasına   rağmen   yaz   kuraklığı   ve   sulama   ihtiyacı   nedeniyle   tarım   zorlaşır. GAP   Projesinin   yapılması   ile   birlikte   artan   sulama   imkanları   bölgenin   tarımını   artırmaya   başlamıştır.

Bölgenin   tarıma   karasal   iklim   ürünlerine   daha   çok   elverişlidir. En   çok   yetiştirilen   ürünler   şunlardır.

Mercimek: Türkiye   üretiminde   ilk   sırada   yer   alır.

Buğday, Keten, Pamuk, Çeltik (Pirinç), Nohut   ve   Susam   yetiştirilen   bazı   ürünlerdir.

Gaziantep   Platosunda   Antepfıstığı, Zeytin   ve   Üzüm   yaygıdır.

Siirt’te   Antepfıstığı   üretimi   başlamıştır.

Akarsu   kenarlarındaki   sulanabilen   ovalarda   sebze   ve   meyvede (Başta   Karpuz   olmak   üzere)   yetiştirilmektedir.

Bölgede   platolar   ve   bozkırlar   çok   görüldüğü   için   küçükbaş   Hayvancılık (Koyun, Keçi) çok   yapılır. Keçi   daha   çok   yüksek   alanlarda   yaygındır. Bu   sayede   bölgede   hayvansal   ürünler   ticareti de   yapılmaktadır.

YER ALTI   KAYNAKLARI:

Fosfat: Mardin-Mazıdağı, Doğalgaz: Mardin-Çamurlu

Petrol: Batman- Beşiri   ve   Batman, Siirt-Kurtalan-Baykan  ve   Barzan, Adıyaman-Kahta   ve   Diyarbakır.

Linyit: Adıyaman-Gölbaşı, Manganez: Kilis

NÜFUS   VE   YERLEŞME:

Nüfusu   2000   sayımına   göre   6.6   milyondur. Nüfus   yoğunluğu   Km2 ye   112   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasının   üstündedir (Türkiye   ortalaması   Km2’ye 83   kişi). Yoğunluk   bakımında   en   yoğun   2. bölgedir. Nüfus   artış   hızı   %o 25’tir (Türkiye   %o 18.34). Bölgede   kentsel   nüfus   % 62’dir (Türkiye   ortalaması %65). Bölgede   toplu   yerleşme   ve   kerpiç   evler   yaygındır. Nüfus   batı   kesiminde, dağ   etekleri   ve   akarsu   boylarında   yoğunlaşmıştır.

TURİZM:

Adıyaman-Nemrut   Dağı, Şanlıurfa- Balıklı   Göl   ve   Tarihi   Eserler.

 

TÜRK   EKONOMİSİNE   KATKISI:

Türkiye   Petrolünün   1/7’si   bu   bölgeden   sağlanır. Geri   kalanı   dış   ülkelerden   ithal   edilir. Batman’da   Petrol   Rafinerisi   vardır. GAP   Projesinin   bitirilmesi   ile   tarımdaki   su   ihtiyacı   karşılanacak   ve   bölge   ekonomisi   daha   zenginleşecektir. Bunun   ülke   ekonomisine   büyük   katkısı   olacaktır.

 

BÖLGENİN   GENEL   ÖZELLİKLERİ:

 • Alan  bakımından   en   küçük   bölgedir.
 • Nüfus   bakımından   sonuncu   olmasına   rağmen   alanı   küçük   olduğu   için   yoğunluk   fazladır.
 • Orman   bakımından   % 1   ile   son   sırada   yer   alır.
 • Ekili-Dikili   alan   bakımından   % 20   ile   4. Sıradadır.
 • Ekonomisi   tarıma  dayanır. Hayvancılık   2.   Sırada   yer   alır.
 • Antepfıstığı, mercimek   ve   karpuz   üretiminde   ilk   sırada   yer   alır.
 • Fosfat   ve   Petrol   üretiminde   ilk   sıradadır.
 • Buharlaşma   ve   yaz   kuraklığının   en   fazla   olduğu   bölgedir.
 • Hiç   doğal   gölü   yoktur.
 • En   yüksek   yeri   Karacadağ  Sönmüş   Yanardağıdır.
 • GAP   Projesi   bölgede   halen   sürmektedir.
 • Türkiye’nin   en   büyük   ve   önemli   baraj   gölleri   bölgede   yer   alır.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.