Kredi Dosya Masraf İadesinde İzlenecek Yöntem | Kredi Masrafları Nasıl Geri Alınır

0 394

Uzunca zaman haberlere konu olan bankaların müşterilerinden çeşitli dosya masrafı adı altında tahsil etmiş oldukları kesintileri tüketicinin korunması kanunu çerçevesinde ve yargıtay kararları doğrultusunda geri alabilmeniz mümkün.

Yazımının devamın da bankaların kredi kartı yıllık ücret iadesi, hesap işletim ücretleri ve kullanılmış olan kredilerden dosya masrafı adı altında yapılan kesintileri nasıl geri alabileceğinizi sizler için anlattık.

banka masrafları nasıl geri alınırKimler kredi masrafını geri isteyebilir?

Bankalardan her ne ad altında olursa olsun alınan her türlü kredi kullanıcısı başvuru hakkına sahiptir. Kredi sözleşmesinde böyle bir masrafın alınacağına dair herhangi bir hüküm yoksa başvuru yapılması uygundur. Yargıtay’ın ilgili kararı gereği 10 yıl içinde kullanılmış olan krediler için başvuru yapılabilir.

Ne yapılması gerekiyor?

Kredi masrafının alınması için aşağıdaki yol haritasının takip edilmesi yeterlidir.

1. Aşama: Kredi kullanmış olduğunuz banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edilmelidir. Bu mektup iadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır. Mektup örneği için tıklayınız.

Bankanın kredi dosya masrafını iade etmesi durumunda sorun kalmayacaktır. Ancak bankanın iadeyi gerçekleştirmemesi durumunda ikinci aşamaya geçilmelidir.

2. Aşama: Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi üzerine;

a-) Dosya masrafı miktarı 2.000.-TL’nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine, 3.000 TL nin altında ise veyahutta 2.000 TL ile 3.000 TL arasında ise  il tüketici hakem heyetlerine dilekçe ile başvurunuz. Dilekçe örneği için tıklayınız.

2 BİN LİRANIN ALTI KAYMAKAMLIĞA BAŞVURACAK

2 bin TL’den 3 bin TL’ye kadar olan alacaklar için ise valilik bünyesinde kurulan il hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekmekte olup, 3 bin TL’nin üzerindeki alacaklar için Tüketici Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.

 “Tüketici Hakem Heyeti’nin verdiği karara tarafların 15 günlük itiraz süresi var. İtiraz durumunda tüketici mahkemesine dava açılması gerekiyor. Görülecek olan dava, Yargıtay kararları ışığında hukuka uygun bir şekilde sonuçlanacaktır. Hakem heyetinin kararları tıpkı mahkeme ilamı gibi icraya konulabilir ve mahkemeye yapılan itiraz kararın icrasına engel değildir.”

b-) Dosya masrafı 3.000.-TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava açılmalıdır. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması yeterlidir.

10 YILLIK ZAMAN AŞIMINI KAPSIYOR

Kredi  kullanımında tüketiciyi isyan ettiren konu ise dosya  masrafları  oluyor. Birçok tüketicinin itiraz ederek iadesini talep ettiği dosya  masraflarına  ilişkin Yargıtay 13. Dairesi emsal niteliğinde bir karar verdi. Yargıtay; Tüketici Kanunu’ndaki 3 yıllık zamanaşımını değil, Borçlar Kanunu’ndaki 10 yıllık genel zaman aşımı süresinin uygulanacağına karar verdi. 

DİLEKÇE VE DELİLLER ÖNEMLİ

Son 10 yılda  kredi  kullanan ve dosya  masrafı  Ödemiş herkesin emsal karardan yararlanabileceğini belirten Kazma, davanın tüketici lehine sonuçlanması için en önemli noktanın usulüne uygun bir dilekçe ile başvuru yapılması gerektiğini söyledi. Kazma, aynı zamanda delil niteliği taşıyan belgelerin de (dekontlar,  kredi  sözleşmesi,  hesap  dökümü vb.) eksiksiz olması gerektiğinin altını çizdi.

FAİZİYLE  ÖDENECEK

Mahkeme, tüketici lehine karar verdiğinde alınan dosya  masrafı  dava tarihinden veyahut daha öncesinde ihtarname ile talep edilmiş ise temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal  faiziyle birlikte tüketiciye iade ediliyor.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (YÜR. TAR.: 28.05.2014)

Başvuruda Parasal Sınır 

Başvuru

MADDE 68 – (1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

 

Konu ile İlgili  Dilekçe Örnekleri

Yargıtay kararları:

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.