Lise 1-2-3 ( 9., 10., 11., Sınıflar) Coğrafya Test Soruları

0 767

Coğrafya severler ve 9. sınıflar, 10. sınıflar ve 11. sınıflar için (lise 1-2-3) karma coğrafya soruları. Karma test soruları şu konu başlıklarını içermektedir, Türkiye’nin bölgeleri, hava ve iklim, iklim, yer şekillerinin oluşumu, Türkiye Coğrafyası ve yeraltı, yer üstü kaynakları, toprak oluşumu ve toprak tipleri, Türkiye’de Sanayi, Türkiye’de hayvancılık ve ormancılık, Türkiye’de tarım, ulaşım, turizm, ticaret ve ekonomi ile ilgili sorular.

Aşağıda ilgili sorulardan bazı örnekler sunulmuştur. Sayfa sonunda Karma Test rar olarak eklenmiştir. Oradan indirme yapabilirsiniz.

Karma Sorulardan ֖rnekler :

LİSE 1 COğRAFYA (TܜRKİYE’NİN B֖LGELERİ)

Soru 1. Karadeniz Bölgesi’nin bazı bölümlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu sağlayan temel etken aşağŸıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının sulanabilir olması.

B) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi.

C) Deniz etkisine açık olması.

D) Yer şekillerinin engebeli olması.

E) Topraklarının verimli olması.

 

 

Soru 2. Türkiye’de seracılığın daha çok Akdeniz ve             Ege bölgesinde yaygın olmasında;

I.Sulama olanaklarının daha elverişli olması

II.Toprağın seracılığa daha uygun olması

III.SeracılığŸın daha ucuza yapılabilmesi

IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması

gibi olgulardan hangileri daha çok etkilidir?

 

A) I ve II                             B) II ve III                     C) III ve IV

D) I ve III                                 E) II ve IV

 

 

Soru 3. AşağŸıdakilerden hangisi Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı   bölümlerden biridir?

A) Antalya bölümü

B) İç Batı Anadolu

C) Erzurum-Kars bölümü

D) Konya bölümü

E) Güney Marmara bölümü

 

 

 

Soru 4. DoğŸu Anadolu Bölgesinin iç Anadolu Bölgesinden daha   fazla yağış almasında;

I.Enlem

II.Denizden uzaklık

III.Yükselti

IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması

gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?

A) I ve II                                           B) II                                             C) II ve III

D) III                                         E) I ve III

 

 

 

 


——————————————————————————————–

——————————————————————————————-

LİSE I COğRAFYA (HAVA VE İKLİM)

Soru 1. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceğŸi su buharı miktarı da artar.

AşağŸıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından birisidir?

A)             Orta kuşakta karaların batı kıyılarının çok yağŸış alması

B)             Havanın bulutsuz olduğŸu kış günlerinde günlük sıcaklık farkının fazla olması

C)             Yeryüzünden ısı kaybının fazla olduğŸu kış gecelerinde don olayının görülmesi

D)             Havanın nemli olduğŸu yerlerde bitki örtüsünün gür olması

E)               Gündüz, sis yoğŸunluğŸunun geceden daha az olması

 

 

 

Soru 2. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceğŸi su buharı miktarı da artar.

AşağŸıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanamaz?

A)             Gündüz, sis yoğŸunluğŸunun geceden az olması

B)             Kutup bölgelerinde yağŸışın az olması

C)             Sıcak çöllerde bağŸıl nemin düşük olması

D)             Bir dağŸı aşarak oluşan fön rüzgÖ¢rlarının kurutucu etki yapması

E)               Havanın bulutsuz olduğŸu günlerde günlük sıcaklık farkının fazla olması

Soru 3. AşağŸıda işaretlenmiş alanlardan hangisinde ok yönünde gelen rüzgarın yağŸış getirmesi beklenir?

 

A)         Yalnız 1

B)             Yalnız 2

C)             Yalnız 3

D)              1 ve 3

E)             1 ve 2

Soru 4. Atmosfer’in katı olan Troposferin ka ­lınlığŸı Ekvator’da fazla, kutuplarda ise azdır. Dünya’nın dönüş hızının;

  1. I.                   Ekvator’da kutuplara göre daha fazla olması
  2. II.                   Ekvator’da yükselici, kutuplarda alçalıcı hava
    hareketinin görülmesi
  3. III.                   Havanın sıcaklığŸının yükseldikçe azalması

Troposfer’in kalınlığŸının farklı olmasında yukarı ­daki olaylardan hangisi veya hangileri etkili değŸildir?

A)           Yalnız I

B)           Yalnız II

C)           I ve II

D)           II ve I

E)           III ve I


———————————————————————————————-

LİSE 2 COğžRAFYA (TÜRKİYE’DE TOPRAK OLUŞUMU BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ)

Soru 1. Ilıman iklim   kuşağŸındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin   topraklar aşağŸıdakilerden   hangisidir?

A)           Kahverengi orman toprakları

B)           Podzollar

C)           Step toprakları

D)           Lateritler

E)           Tundra toprakları

 

 

 

 

 

 

Soru 2.

 

Yukarıdaki haritada işaretli noktaların hangisinde mekanik ( Fiziksel ) parçalanma yaygındır?

A)   I   ve II                          B)     II ve III                            C)   III ve V

D)   IV ve   V                        E ) I   ve     III

 

 

Soru 3. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağŸıdakilerden hangisidir?

A)           Arazinin engebeli olması

B)           Erozyonun çok etkili olması

C)           Heyelanların sık görülmesi

D)           Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

E)           DoğŸal bitki örtüsünün   çok çeşitli olması

Soru 4. Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağŸın sıcak ve nemli bölgelerin toprağŸıdır. Bu bölgelerin bitki   örtüsünün   gür   olmasına rağŸmen   humus miktarı bakımından zayıftır.

Bu durumun  temel sebebi aşağŸıdakilerden hangisidir?

A)           Kimyasal çözülmenin az   olması

B)           Fiziksel çözülmenin fazla olması

C)           Yıllık sıcaklık farklarının az olması

D)           YağŸış miktarı fazla olduğŸundan dolayı toprakların fazla yıkanması

E)           Akarsuların debilerinin yüksek olması

 

 


CoğŸrafya Sorularını AşağŸıdan indirebilirsiniz.

http://www.bilgihanesi.com/indir?did=8

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.