Lise 1 (9. Sınıflar) için coğrafya 2. Dönem yazılı sınav soruları

0 448

Lise 1 (9. Sınıflar) için coğrafya 2. Dönem yazılı sınav soruları.. Sınav kapsamı atmosfer, izotermler, yağışlar, orejenik haraketler (dağ oluşumu), iç kuvvetler, dünyanın şekli konularını kapsamaktadır.

2.DÖNEM COĞRAFYA 1   1.YAZILI SINAVI SORULARIDIR

Ad Soyadı:                                                                                                                          No:                                                                                                    Not:

1.soru 2.soru 3.soru 4.soru 5.soru 6.soru 7.soru 8.soru 9.soru 10.s 11.s TOPLAM
9 P 12 P 9 P 10 P 10 P 16 P 6 P 5 P 8 P 10P 5 P 100P

1. Dünyada atmosfer olmasaydı ne gibi sonuçlar görülürdü? üç tanesini yazınız.

-……………………………………………………………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Aşağıdaki soruları izoterm haritasını dikkate alarak cevaplayınız.

3. Aşağıdaki soruları yandaki şekiller dikkate alınarak cevaplayınız.

a) Yandaki yağış oluşum şekillerinin adlarını                                    …………………..         ………………….         …………………..

üstlerine yazınız.

b) III.  şekildeki yağışların oluşumu açıklayınız.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

4. Orojenik (Dağ oluşumu) hareketler sonucunda meydana gelen kırıklı dağları şekil çizerek açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

5. İç kuvvetlerin tanımını yaparak, iç kuvvetleri yazınız.

İç kuvvetler: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-………………………………                           -……………………………….                        -………………………….

-……………………………..

6. Aşağıdaki soruları dünyanın şekli dikkate alınarak yazınız.

a) Dünya üzerinde görülen sürekli basınç merkezlerini şekildeki boşluklara yazınız.

b) Dinamik ve Termik kökenli basınç merkezlerinin oluşumunu sağlayan temel faktörleri yazınız.

Dinamik kökenli basınçlar;…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Termik kökenli basınçlar;…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

c) Sürekli rüzgarlardan olan Alizeler, Batı rüzgarları ve Kutup rüzgarlarını şekil üzerinde gösteriniz.

7. Dünyanın yüzeyinde levhaların hareket ettiğini (ki daha önceleri bir bütündü) nereden anlıyoruz?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Volkanik bölgeler çok tehlikeli bölgeler olmasına rağmen insanlar neden bu alanlara yerleşmektedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. KIŞ musonlarının oluşumunu ( harita üzerinde basınç merkezlerini, rüzgarın yönünü ve sıcaklık durumunu gösteriniz) yandaki harita üzerinde gösteriniz?

Kışın karalar……………………………………. denizler…………………………………… olur. Ve karalar üzerinde…. …….…… basınç

okyanus üzerinde…………………….. basınç oluşur , rüzgarlar …………………………………………………..

doğru estiklerinden………………………………………………………….olurlar.

10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

– Dağ oluşu sırasında kıvrılma ile yüksekte kalan kısımlara ………………….., alçakta kalan kısımlara …………………… denir.

– Epirojenez sonucunda denizin karaya doğru ilerlemesine ………………………………………………….denir.

– Volkan konilerinin tepe kısmındaki çukur kısımlarına……………………………………………………denir.

– Egeid karasının çökmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu ……………………………………zamandadır.

– Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru esen yatay hava akımlarına……………………………..denir.

11.

Başarılar

Sınav süresi 40 dakikadır

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.