Noterlik Belgesi Nasıl Alınır, Nasıl Noter Olunur, Noter Ataması, Noterlik Sırası

0 3.266

Pek çok hukukçu için Noterlik Belgesi Nasıl Alınır, Nasıl Noter Olunur, Noter Ataması, Noterlik Sırası nedir, ne zaman sıra gelir? bu sorular hep merak konusudur. Bugün sizler için noterlik başvurusu ve nasıl noter olunur sorularına detaylı şekilde bilgiler vereceğiz.

Öncelikle noter nedir, kimler noter olabilir, bu soruların cevaplarıyla başlayalım konumuza.

Noter kime denir, Noterlik Nedir, Kaça Ayrılır?

Noter, noterlik mesleğini yapan kişidir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.

Noterlikler dört sınıfa ayrılır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.

Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır. Noterliğin sınıfının yükseltilmesi noterin sınıfına tesir etmez.

Noterlerin meslek odası Türkiye Noterler Birliği‘dir.

Noterlik Belgesi Nasıl Alınır?

NOTERLİK BELGESİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN DUYURU

http://www.higm.adalet.gov.tr/sayfalar/noterlikbelgeburosu.html

Noterlik Atama Talebinde Nasıl Bulunulur?

                                  ATANMA TALEBİNDE BULUNACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA1- Münhal bulunan noterliklere başvuruların Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 101 nolu genelgesi dikkate alınarak yapılması,

2- Noterliklere atanma veya atanmadan vazgeçme talepleri ile ilgili olarak;

a) Münhal olduğu ilan edilen noterliklere atanma başvurusunda bulunanların dilekçelerinin üstüne; belge sahibi ise belge numarasını, noter ise Bakanlık sicil numarasını mutlaka yazması,

b) Münhal bulunan noterliklere başvuru yapılırken, o il veya ilçede birden fazla noterlik varsa noterliklerin numaralarının mutlaka yazılması,

Örneğin : “Bursa 5., Ankara 10. Noterliğine atanmak istiyorum” gibi

c- Münhal bulunan ve ülke genelinde aynı ilçe ismini taşıyan yer noterliklerinin isimlerinin yanına illerinin de birlikte yazılması,

Örneğin : “Altınyayla (Burdur), Altınyayla (Sivas) Noterliğine atanmak istiyorum” gibi

3- Münhal bulunan üçüncü sınıf noterliklere başvuruda bulunacak belge sahiplerinnden;

a) Hâkim ve Savcıların Noterlik Atama Başvuru Dilekçelerine Eklemesi Gereken Evrak

b) Kurum ve Serbest Avukatların Noterlik Atama Başvuru Dilekçelerine Eklemesi Gereken Evrak

Not : Aynı tarih ve grupta yada ayrı tarihlerde ve ayrı gruplarda ilan edilen noterliklere başvuru dilekçelerine eklenecek evrak tarihlerinin başvurunun yapıldığı gün itibariyle 6 ayı geçmemiş olması ve evrak asıllarının birer nüsha olarak başvurduğu dilekçelerinden birine eklenip, diğer dilekçelerine aynı grup ilan ise “evrak asılları …………. yer noterliğine yaptığım başvuru dilekçeme eklidir” notunun, ayrı grup ilan ise “evrak asılları ………. tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen yerlerden ………………… noterliğine yaptığım başvuru dilekçeme eklidir” notunun düşülmesi yeterli olup evrak arasında sadece süresi dolanların yeni tarihli eklenmesi gerekmektedir.

Münhal bulunan noterliklerin ilan listesine ulaşmak için tıklayınız.

Noterlik Atamaları

Noterlik Mesleği ile İlgili Merak Edilenler:

1- Noterlik ile ilgili bütün gelişmeleri ; boşalan noterlikler (Münhal noterlikler) ilk kez atananlar , naklen atananlar, Tüm noterliklerle ilgili adres tel fax vs. her bilgi Türkiye Noterler Birliği Web adresinden (www.tnb.org.tr) , ve Adalet Bak. (www.higm.adalet.gov.tr) adreslerinden takip edilebilir.

2-Noterliğe atanan en son belge numarası 8135 dir. (Çukurca )

3- Boşalan noterlikler belli aralıklarla Remi Gazetede ve yukardaki adreslerde ilan edilir. Talipliler her noterlik için ayrı omka üzere atanmak istedikleri yerler için dilekçelerini Adalet Bak. Hukuk İşl. Gn. Müd. ya da bulundukları yer C. başsavcılıklarına (Bakanlık Muhabere) ilandan itibaren 1 ay içinde verebilirler . aynı yere talip olanlar belge numarası önceliğine göre atanırlar.

4- Türkiye de yaklaışık 1600 civarı noterlik vardır bunların da 550 civarı 3 .sınıftır.

5- 2005 de son belge no 6200 civarı ken 2013 de bu 8135 olmuştur. Yani yılda ortalama 250 numara ilerlemektedir.

6- Talipliler atanma kararı kendilerine tebliğ edilmeden vazgeçip başka bir yer talep edebilirler. Tebliğden sonra vazgeçme noter istifası olarak kabul edilir. Not.K.da yaptırımı vardır.

 

Noterler 1. sınıf, 2. sınıf,3.sınıf olarak üç kategoridir.

3. sınıftan başlanır…

Gidilen her yerde en az 2 tam yıl kalmak zorunludur.

4 yılda bir sınıf atlanır .. Yani noterliğe başlayan 3. sınıf bir noter 4 yıl 3.sınıf, 4 yıl 2. sınıf ve sonrasında da 65 yaşın son gününün son saniyesine kadar :))) 1. sınıf olarak noterlik yapar.

Noterin kendisi istemedikten sonra bir Allahın kulu re’sen tayin çıkaramaz. (tabiiki disiplin suçu, cezai takibat vs.istisna)

Noterlik bürosu devlet dairesi sayılmakla birlikte..işletim olarak tamamen özel bir işletme gibidir. yani para kazanırsınız , kira , elektirik, su vs. giderler , kırtasiye, personel gideri vs. tamamen kazançtan (veya ilk zamanlar cepten) ödenir kalan Noterin safi gelirini gösterir.

Noterlik ilamlarında yıllık gayrisafi gelir gösterilir. Yani devletin harçları , değerli kağıt vs.çıktıktan sonra notere kalan para gayrisafi gelirdir. Bunun içinden de yukarıdabelirtilen işletme giderleri düşülürse noterin safi karı (yani vergi matrahı) çıkar , ondan da vergi düşülürse net kar…

Ayrıca bir şehir merkezindeki tüm noterler her ay kazançlarının % 5 ini havuza (Noter Odası Gelir havuzu) aktarırlar , sonra üç ayda bir bu biriken paradan ne kadar koyduğuna bakılmaksızın her notere eşit pay verilir . böylece kazanç dengesizliği bir nebze olsun giderilir ve haksız rekabet girişimleri önlenmeye çalışılır.

Münhal Noterlik ; noteri ayrılmış veya ölmüş olmakla boşalan noterlik

Muhdes Noterlik ; Bakanlık tarafından ihtiyaca göre ilk kez açılan yeni noterlik.

Noterler istedikleri yere dükkan açamazlar .. Tüm noterliklerin yeri bakanlık tarafından belirlenir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.