Windows Aşağıdaki dosya Eksik veya Bozuk Hatası ve Çözümü (config/system bozuk)

0 591

Windows Xp kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı sistem çökmelerinden birisi olan “windows aşağıdaki doya eksik veya bozuk hatası” hakkında bilgihanesi.com ziyaretçileri için olası çözüm yollarını anlatacağız.. Eğer sisteminizde windows/system32/config/system dosya bozuk veya eksik olduğuna dair bir hata alıyor ve bilgisayarınızı başlatamıyorsanız aşağıda detaylı bir biçimde anlatılan çözüm önerilerini deneyerek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz..

Windows XP’nin başlamasını engelleyen bozuk bir kayıt defteri nasıl kurtarılır?

Makale numarası: 307545 – Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.

Windows güvenlik güncelleştirmelerini almaya devam etmek için Windows XP Service Pack 3’ü (SP3) çalıştırdığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için şu Microsoft Web sayfasına bakın: Windows’un bazı sürümlerine yönelik destek sona eriyor

Özet

Bu makalede, kayıt defterindeki bozulma nedeniyle başlatılamayan bir Windows XP sisteminin nasıl kurtarılacağı anlatılmaktadır. Bu yordam, sistemin önceki bir durumuna tam olarak kurtarılmasını garanti etmez; ancak, bu yordamı kullandığınızda verileri kurtarabilmelisiniz. 

Uyarı Bilgisayarınızda OEM’in yüklediği işletim sistemi varsa bu makalede açıklanan yordamı kullanmayın. OEM yüklemelerindeki sistem kovanı önceden olmayan parolalar ve kullanıcı hesapları oluşturur. Bu makalede açıklanan yordamı kullanırsanız, özgün kayıt defteri kovanlarını geri yüklemek için kurtarma konsolu oturumuna geri dönemeyebilirsiniz.

Windows XP’de bozulmuş bir kayıt defterini onarabilirsiniz. Bozuk kayıt defteri dosyaları çeşitli hata iletilerine neden olabilir. Kayıt defteri sorunlarıyla ilgili hata iletileri hakkındaki makaleler için Microsoft Bilgi Bankası’na bakın.

Bu makalede, normal kurtarma yöntemlerinin başarısız olduğu ve Kurtarma Konsolu kullanılmadan sisteme erişilemediği varsayılmaktadır. Otomatik Sistem Kurtarma (ASR) yedeği varsa, kurtarma için bu yöntem tercih edilir. Microsoft, bu makalede anlatılan yordamı denemeden önce ASR yedeğini kullanmanızı önerir.

Not Beş kayıt defteri kovanını da değiştirdiğinizden emin olun. Bir veya iki kovanı değiştirirseniz, bu sorunlara neden olabilir; çünkü yazılım ve donanım ayarları kayıt defterinde birden çok konumda olabilir.

Daha fazla bilgi

Windows XP tabanlı bilgisayarınızı başlatmaya veya yeniden başlatmaya çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz: 

Windows aşağıdaki dosya eksik veya bozuk olduğu için başlatılamadı: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows aşağıdaki dosya eksik veya bozuk olduğu için başlatılamadı: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Dur: c0000218 {Kayıt Defteri Dosyası Arızası} Kayıt defteri, \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE kovanını (dosyasını) veya onun günlüğünü ya da alternatifini yükleyemiyor
Sistem hatası: Lsass.exe
Parolayı güncelleştirmeye çalışırken, döndürülen durum, geçerli parola olarak sağlanan değerin doğru olmadığını gösteriyor.

Windows XP’nin başlatılmasını engelleyen bozuk kayıt defterini kurtarma

Bu makalede açıklanan yordamda Kurtarma Konsolu ve Sistem Geri Yükleme kullanılır. Bu makale, buna ek olarak işlemin eksiksiz tamamlanmasını sağlamak için gereken tüm adımları da listeler. Bu yordam bitirildikten sonra, sistem sorun oluşmadan önceki duruma yakın bir duruma döner. NTBackup aracını daha önce çalıştırıp bir sistem durumu yedeklemesi gerçekleştirdiyseniz, ikinci ve üçüncü kısımlardaki yordamları tamamlamanız gerekmez. Dördüncü kısma geçebilirsiniz.

Birinci kısım

Birinci kısımda, Kurtarma Konsolu’nu başlatıp geçici bir klasör oluşturacak, varolan kayıt defteri dosyalarını yeni bir konuma yedekleyecek, kayıt defteri dosyalarını varolan konumlarından silecek ve ardından onarma klasöründeki kayıt defteri dosyalarını System32\Config klasörüne kopyalayacaksınız. Bu yordamı tamamladığınızda Windows XP’yi başlatmak için kullanabileceğiniz bir kayıt defteri oluşturulur. Bu kayıt defteri Windows XP’nin ilk kurulumunda oluşturulmuş ve kaydedilmiştir. Bu nedenle, Kur programı tamamlandıktan sonra yapılan tüm değişiklikler ve ayarlar kaybolur.

Birinci kısmı tamamlamak için şu adımları izleyin:

 1. Windows XP başlatma disketini disket sürücüsüne veya Windows XP CD-ROM’unu CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
  Yapmanız istenirse, bilgisayarı CD-ROM sürücüsünden başlatmak için gereken seçenekleri tıklatıp seçin.
 2. “Kur’a Hoş Geldiniz” ekranı görüntülendiğinde, R tuşuna basıp Kurtarma Konsolu’nu başlatın.
 3. Çift önyükleme veya çoklu önyükleme yapılabilen bir bilgisayarınız varsa, Kurtarma Konsolu’ndan erişmek istediğiniz kurulumu seçin.
 4. Yönetici parolasını yazmanız istendiğinde yazın. Yönetici parolası yoksa, yalnızca ENTER tuşuna basın.
 5. Kurtarma Konsolu’nun komut isteminde aşağıdaki satırları yazın ve her satırdan sonra ENTER tuşuna basın:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak 

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

 6. Kurtarma Konsolu’ndan çıkmak için exit yazın. Bilgisayarınız yeniden başlatılır.

Not Bu yordam, Windows XP’nin C:\Windows klasörüne yüklenmiş olduğunu varsayar. Windows dizini farklı bir konumdaysa, C:\Windows yolunu uygun windows_klasörü ile değiştirdiğinizden emin olun.

Başka bir bilgisayara erişiminiz varsa, zaman kazanmak amacıyla beşinci adımdaki metni kopyalayabilir ve (örneğin) “Regcopy1.txt” adlı bir metin dosyası oluşturabilirsiniz. Bu dosyayı kullanmak için, Kurtarma Konsolu’nu başlattığınızda aşağıdaki komutu çalıştırın:

batch regcopy1.txt

Kurtarma Konsolu’ndaki batch komutuyla bir metin dosyasındaki tüm komutları sırayla işletebilirsiniz. Batch komutunu kullandığınızda, tüm komutları el ile yazmanız gerekmez.

İkinci kısım

Bu bölümde açıklanan yordamı tamamlamak için, bir yönetici veya yönetimsel kullanıcı (Administrators grubunda hesabı bulunan bir kullanıcı) olarak oturum açmalısınız. Windows XP Home Edition kullanıyorsanız, yönetimsel kullanıcı olarak oturum açabilirsiniz. Yönetici olarak oturum açarsanız, Windows XP Home Edition’ı öncelikle Güvenli modda başlatmalısınız. Windows XP Home Edition’ı Güvenli modda başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Devam etmeden önce bu yönergeleri yazdırın. Bilgisayarı Güvenli Modda yeniden başlattıktan sonra bu yönergeleri görüntüleyemezsiniz. NTFS dosya sistemini kullanıyorsanız, KB309531 numaralı Bilgi Bankası makalesindeki yönergeleri de yazdırın. 7. Adımda makaleye bir başvuru bulunur.

 1. Sırasıyla Başlat‘ı, Kapat‘ı (veya Bilgisayarı Kapat‘ı), Yeniden Başlat‘ı ve sonra Tamam‘ı (veya Yeniden Başlat‘ı) tıklatın.
 2. F8 tuşuna basın.Birden çok işletim sistemi başlatacak şekilde yapılandırılmış bir bilgisayarda Başlangıç menüsünü gördüğünüzde F8 tuşuna basabilirsiniz.
 3. Ok tuşlarını kullanarak uygun Güvenli mod seçeneğini seçin ve ENTER tuşuna basın.
 4. İkili önyükleme veya çoklu önyükleme sisteminiz varsa, erişmek istediğiniz kurulumu ok tuşları yardımıyla seçin ve ENTER tuşuna basın.

İkinci kısımda, Sistem Geri Yükleme kullanarak, kayıt defteri dosyalarını yedeklendikleri konumdan kopyalayacaksınız. Bu klasör Kurtarma Konsolu’ndan kullanılamaz ve normal kullanım sırasında genellikle görünür değildir. Bu yordama başlamadan önce, klasörü görünür yapmak için birkaç ayarı değiştirmelisiniz:

 1. Windows Gezgini’ni başlatın.
 2. Araçlar menüsünde, Klasör seçenekleri‘ni tıklatın.
 3. Görünüm sekmesini tıklatın.
 4. Gizli dosya ve klasörler altında, Gizli dosya ve klasörleri göster‘i tıklatıp seçin ve sonra Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle (Önerilen) onay kutusunu tıklatıp temizleyin.
 5. Bu dosyaların görüntülenmesini isteyip istemediğinizi soran iletişim kutusu görüntülendiğinde Evet‘i tıklatın.
 6. Klasörlerin listesini görüntülemek için Windows XP’yi yüklediğiniz sürücüyü çift tıklatın. Doğru sürücüyü tıklatmanız önemlidir.
 7. System Volume Information klasörünü açın. Bu klasör kullanılamaz ve soluk olarak görüntülenir; çünkü süper gizli bir klasör olarak ayarlanmıştır.Not Bu klasör, “_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}” gibi bir veya daha fazla _restore {GUID} klasörü içerir.Not Aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
  C:\System Volume Information erişilemez. Erişim reddedildi.

  Bu iletiyi alırsanız, bu klasöre erişim sağlama ile ilgili aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın ve yordama devam edin:

  309531 System Volume Information klasörüne nasıl erişim sağlanır
 8. Yeni oluşturulmamış bir klasörü açın. Klasörlerin ne zaman oluşturulduğunu görmek için, Görünüm menüsündeAyrıntılar‘ı tıklatmanız gerekebilir. Bu klasörün altında “RPx ile başlayan bir veya daha fazla klasör olabilir. Bunlar geri yükleme noktalarıdır.
 9. Bu klasörlerden birini açarak bir Snapshot alt klasörü bulun. Aşağıdaki yol, örnek bir Snapshot klasörü yoludur:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Snapshot klasöründen, aşağıdaki dosyaları C:\Windows\Tmp klasörüne kopyalayın:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Dosyaları, C:\Windows\Tmp klasöründe aşağıdaki gibi yeniden adlandırın:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT dosyasını DEFAULT olarak yeniden adlandırın
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY dosyasını SECURITY olarak yeniden adlandırın
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE dosyasını SOFTWARE olarak yeniden adlandırın
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM dosyasını SYSTEM olarak yeniden adlandırın
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM dosyasını SAM olarak yeniden adlandırın

Bu dosyalar, Sistem Geri Yükleme’de yedeklenen kayıt defteri dosyalarıdır. Kurulum programı tarafından oluşturulan kayıt defteri dosyasını kullandığınız için, bu kayıt defteri bu geri yükleme noktalarının var olduğunu ve kullanılabileceğini bilmemektedir. System Volume Information klasörü altında yeni bir GUID ile yeni bir klasör oluşturulur ve birinci kısım sırasında kopyalanan kayıt defteri dosyalarının bir kopyasını içeren bir geri yükleme noktası oluşturulur. Bu nedenle, özellikle klasördeki zaman damgası şu anki zamanla aynı olduğunda, en güncel klasörü kullanmamak önemlidir.

Geçerli sistem yapılandırması, önceki geri yükleme noktalarının var olduğunu bilmemektedir. Önceki geri yükleme noktalarının yeniden kullanılabilmesi için, kayıt defterinin önceki bir geri yükleme noktasındaki bir kopyasının olması gerekir.

C:\Windows klasöründeki Tmp klasörüne kopyalanan kayıt defteri dosyaları, Kurtarma Konsolu altında bulunmalarını güvenceye almak için taşınır. Bu dosyaları, C:\Windows\System32\Config klasöründe bulunan kayıt defteri dosyalarını değiştirmek için kullanmalısınız. Varsayılan olarak Kurtarma Konsolu’nun klasör erişimi sınırlıdır ve dosyaları System Volume klasöründen kopyalayamaz.

Not Bu bölümde anlatılan yordamda, bilgisayarınızı FAT32 dosya sistemiyle çalıştırdığınız varsayılmaktadır. NTFS dosya sistemiyle System Volume Information klasörüne erişme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

309531 System Volume Information klasörüne nasıl erişim sağlanır

Üçüncü Kısım

Üçüncü kısımda, varolan kayıt defteri dosyalarını silecek ve Sistem Geri Yükleme Kayıt Defteri dosyalarını C:\Windows\System32\Config klasörüne kopyalayacaksınız:

 1. Kurtarma Konsolu’nu başlatın.
 2. Komut isteminde, aşağıdaki satırları yazın ve her satırın sonunda ENTER tuşuna basın:
  del c:\windows\system32\config\sam 

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default

  Not Bu komut satırlarından bazıları okunabilir olmaları için alt satıra kaydırılmış olabilir.

 3. Kurtarma Konsolu’ndan çıkmak için exit yazın. Bilgisayarınız yeniden başlatılır.

Not Bu yordam, Windows XP’nin C:\Windows klasörüne yüklenmiş olduğunu varsayar. Windows dizini farklı bir konumdaysa, C:\Windows yolunu uygun windows_klasörü ile değiştirdiğinizden emin olun.

Başka bir bilgisayara erişiminiz varsa, zaman kazanmak amacıyla ikinci adımdaki metni kopyalayabilir ve (örneğin) “Regcopy2.txt” adlı bir metin dosyası oluşturabilirsiniz. Bu dosyayı kullanmak için, Kurtarma Konsolu’nu başlattığınızda aşağıdaki komutu çalıştırın:

batch regcopy2.txt

Dördüncü Kısım

 1. Başlat‘ı ve sonra Tüm Programlar‘ı tıklatın.
 2. Donatılar‘ı ve ardından Sistem Araçları‘nı tıklatın.
 3. Sistem Geri Yükleme‘yi ve Önceki bir Geri Yükleme Noktası’na geri yükle‘yi tıklatın.

Referanslar

Kurtarma Konsolu’nu kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın: 

307654 Windows XP’de Kurtarma Konsolu nasıl yüklenir ve kullanılır
216417 Windows Kurtarma Konsolu nasıl yüklenir
240831 Dosyalar Kurtarma Konsolu’ndan çıkarılabilir ortama nasıl kopyalanır
314058 Windows XP Kurtarma Konsolu’nun Açıklaması

Sistem Geri Yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:

306084 Nasıl Yapılır: Windows XP’de işletim sistemini önceki bir duruma geri yüklemek
261716 Geri yükleme yordamı sırasında Sistem Geri Yükleme dosyaları kaldırıyor

Kayıt defterinin bozulmasının üç olası nedeni ve bunların nasıl yalıtılacağı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

822705 İleri düzey kullanıcılar için kayıt defteriyle ilgili sorunları giderme adımları

Özellikler

Makale numarası: 307545 – Son Gözden Geçirme: 28 Mart 2012 Çarşamba – Gözden geçirme: 12.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

Kaynak: http://support.microsoft.com/kb/307545/tr adresinden derlenmiştir..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.