Windows Vista + Win7 Kısayol Tuşları ve İşlevleri

0 563

Bilgisayarınızı kullanırken en iyi şekilde onu kullanmak sizlere kısıtlı zamanınızı arttırma imkanı sağlayacak böyle kendinize ayırmanız gereken zamanı arttırabilirsiniz.. Bugün sizlere Windows vista ve window 7 de kısayol klavye tuş ayarları hakkında bilgiler vereceğiz. Klavyede hangi tuş ile neler yapılabilir, kısayolları nelerdir onlardan bahsedeceğiz..

Fareyi çok sık kullanmanıza gerek kalmayacağından, klavye kısayolları bilgisayarınızla etkileşimde bulunmanızı kolaylaştırabilir.

Erişim Kolaylığı klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, bilgisayarınızın kullanımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Yaptığı İşlem
Sekiz saniye süreyle Sağ ÜST KARAKTER’e basma Filtre Tuşları’nı açma ve kapatma
Sol ALT+sol ÜST KARAKTER+PRINT SCREEN (veya PRTSCRN) Yüksek Karşıtlık’ı açma veya kapatma
Sol ALT+sol ÜST KARAKTER+NUM LOCK Fare Tuşları’nı açma veya kapatma
Beş defa ÜST KARAKTER Yapışkan Tuşlar’ı açma veya kapatma
Beş saniye boyunca NUM LOCK Geçiş Tuşları’nı açma veya kapatma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +U
Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma

Genel klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda genel klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Bunun için
F1 Yardım’ı görüntüleme
CTRL+C Seçili öğeyi kopyalama
CTRL+X Seçili öğeyi kesme
CTRL+V Seçili öğeyi yapıştırma
CTRL+Z Eylemi geri alma
CTRL+Y Eylemi yineleme
DELETE Seçili öğeyi silerek, bu öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma
ÜST KARAKTER+DELETE Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silme
F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma
CTRL+SAĞ OK İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma
CTRL+SOL OK İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma
CTRL+AŞAĞI OK İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma
CTRL+YUKARI OK İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma
CTRL+ÜST KARAKTER ile birlikte ok tuşlarından biri Metin bloğu seçme
ÜST KARAKTER ile birlikte herhangi bir ok tuşu Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme
CTRL ile birlikte herhangi bir ok tuşu+ARA ÇUBUĞU Pencerede veya masaüstünde birden çok bağımsız öğe seçme
CTRL+A Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme
F3 Dosya veya klasör arama
ALT+ENTER Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme
ALT+F4 Etkin öğeyi kapatma veya etkin programdan çıkma
ALT+ARA ÇUBUĞU Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma
CTRL+F4 Etkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren programlarda)
ALT+SEKME Açık öğeler arasında geçiş yapma
CTRL+ALT+SEKME Açık öğeler arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+SEKME
Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi’ni kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
CTRL+Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +SEKME
Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi’ni kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma
ALT+ESC Başlatıldıkları sırada öğeler arasında geçiş yapma
F6 Pencere içindeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında, başlatıldıkları sıraya göre geçiş yapma
F4 Windows Gezgini’nde Adres çubuğu listesini görüntüleme
ÜST KARAKTER+F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme
CTRL+ESC Başlat menüsünü açma
ALT+altı çizili harf İlgili menüyü görüntüleme
ALT+altı çizili harf Menü komutunu (veya diğer altı çizili komutu) yerine getirme
F10 Etkin programın menü çubuğunu etkinleştirme
SAĞ OK Sonraki menüyü sağa doğru açma veya bir alt menüyü açma
SOL OK Sonraki menüyü sola doğru açma veya bir alt menüyü kapatma
F5 Etkin pencereyi yenileme
ALT+YUKARI OK Windows Gezgini’nde bir üst düzey klasörü görüntüleme
ESC Geçerli görevi iptal etme
CTRL+ÜST KARAKTER+ESC Görev Yöneticisi’ni açma
CD’yi takarken ÜST KARAKTER tuşuna basma CD’nin otomatik olarak çalışmasını önleme

İletişim kutusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, iletişim kutularında kullanım için klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Bunun için
CTRL+SEKME İleriye doğru sekmeden sekmeye geçme
CTRL+ÜST KARAKTER+SEKME Geriye doğru sekmeden sekmeye geçme
SEKME Seçeneklerde ileri doğru gitme
ÜST KARAKTER+SEKME Seçeneklerde geriye doğru gitme
ALT+altı çizili harf Söz konusu harfe ilişkin komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)
ENTER Çoğu seçili komut için fareyi tıklatmak yerine geçer
ARA ÇUBUĞU Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma
Ok tuşları Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme
F1 Yardım’ı görüntüleme
F4 Etkin liste içindeki öğeleri görüntüleme
GERİ AL Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açma

Microsoft klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Microsoft klavyelerinde kullanım için klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Bunun için
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi
Başlat menüsünü açma veya kapatma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +PAUSE
Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +D
Masaüstünü görüntüleme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +M
Tüm pencereleri simge durumuna küçültme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +ÜST KARAKTER+M
Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstüne geri yükleme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +E
Bilgisayarı açma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +F
Dosya veya klasör arama
CTRL+Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +F
Bilgisayar arama (bir ağda iseniz)
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +L
Bilgisayarınızı kilitleme veya kullanıcı değiştirme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +R
Çalıştır iletişim kutusunu açma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +T
Görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +SEKME
Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi’ni kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
CTRL+Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +SEKME
Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi’ni kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +ARA ÇUBUĞU
Tüm araçları öne getirme ve Windows Kenar Çubuğu’nu seçme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +G
Kenar Çubuğu araçları arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +U
Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +X
Windows Mobility Center’ı açma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi ile birlikte herhangi bir sayı tuşu
Sayıya karşılık gelen konumdaki Hızlı Başlat kısayolunu açma. Örneğin, Hızlı Başlat menüsündeki ilk kısayolu başlatmak içinWindows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+1.

Windows Gezgini klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Gezgini pencereleri veya klasörleri ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Bunun için
CTRL+N Yeni pencere açma
END Etkin pencerenin en altını görüntüleme
HOME Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme
F11 Etkin pencereyi simge durumuna küçültme veya ekranı kaplatma
NUM LOCK+sayısal tuş takımı üzerindeki ASTERISK (*) Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme
NUM LOCK+sayısal tuş takımı üzerindeki ARTI İŞARETİ (+) Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme
NUM LOCK+sayısal tuş takımı üzerindeki EKSİ İŞARETİ (-) Seçili klasörü daraltma
SOL OK Geçerli seçimi daraltma (genişletilmişse) veya üst klasörü seçme
ALT+SOL OK Önceki klasörü görüntüleme
SAĞ OK Geçerli seçimi görüntüleme (daraltılmışsa) veya ilk alt klasörü seçme
ALT+SAĞ OK Sonraki klasörü görüntüleme
ALT+D Adres çubuğunu seçme

Windows Kenar Çubuğu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Kenar Çubuğu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Yaptığı İşlem
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +ARA ÇUBUĞU
Tüm araçları öne getirme ve Kenar Çubuğu’nu seçme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi +G
Kenar Çubuğu araçları arasında geçiş yapma
SEKME Kenar Çubuğu denetimleri arasında geçiş yapma

Windows Fotoğraf Galerisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Fotoğraf Galerisi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Yaptığı İşlem
CTRL+F Düzeltme bölmesini açma
CTRL+P Seçili resmi yazdırma
ENTER Seçili resmi daha büyük bir boyutta görüntüleme
CTRL+I Ayrıntılar bölmesini açma veya kapatma
CTRL+NOKTA (.) Resmi saat yönünde döndürme
CTRL+VİRGÜL (,) Resmi saat yönünün tersine döndürme
F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma
CTRL+E Öğe arama
ALT+SOL OK Geri gitme
ALT+SAĞ OK İleri gitme
ARTI İŞARETİ (+) Resmin küçük resmini büyütme veya yeniden boyutlandırma
EKSİ İŞARETİ (-) Resmin küçük resmini küçültme veya yeniden boyutlandırma
CTRL+B En uygun boyut
SOL OK Önceki öğeyi seçme
AŞAĞI OK Sonraki öğeyi veya sırayı seçme
YUKARI OK Önceki öğe (Easel) veya sonraki sıra (Küçük Resim)
PAGE UP Önceki ekran
PAGE DOWN Sonraki ekran
HOME İlk öğeyi seçme
END Son öğeyi seçme
DELETE Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma
ÜST KARAKTER+DELETE Seçili öğeyi kalıcı olarak silme
SOL OK Düğümü daraltma
SAĞ OK Düğümü genişletme
Videolar ile çalışmak için klavye kısayolları
J Bir çerçeve geriye gitme
K Kayıttan yürütmeyi duraklatma
L Bir çerçeve ileriye gitme
I Başlangıç kırpma noktasını ayarlama
O Son kırpma noktasını ayarlama
M Klibi bölme
HOME Durdurma ve başlangıç kırpma noktasına kadar geri sarma
ALT+SAĞ OK Sonraki çerçeveye ilerleme
ALT+SOL OK Önceki çerçeveye geri gitme
CTRL+K Kayıttan yürütmeyi durdurup geri sarma
CTRL+P Geçerli konumdan yürütme
HOME Başlangıç kırpma noktasını taşıma
END Son kırpma noktasına taşıma
PAGE UP Geçerli konumdan önceki en yakın bölme noktasını arama
PAGE DOWN Geçerli konumdan sonraki en yakın bölme noktasını arama

Windows Yardım görüntüleyicisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Yardım görüntüleyicisi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Yaptığı İşlem
ALT+C İçindekiler’i görüntüleme
ALT+N Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüleme
F10 Seçenekler menüsünü görüntüleme
ALT+SOL OK Önceki görüntülenmiş konuya geri gitme
ALT+SAĞ OK Sonraki (daha önce görüntülenmiş) konuya gitme
ALT+A Müşteri desteği sayfasını görüntüleme
ALT+HOME Yardım ve Destek giriş sayfasını görüntüleme
HOME Konunun başlangıcına gitme
END Konunun sonuna gitme
CTRL+F Geçerli konuyu arama
CTRL+P Konu yazdırma
F3 Arama kutusuna gitme
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.