11. Sınıf (Lise 3) Sınıflar için 2. Dönem Coğrafya Test Sınav Soruları

0 1.098

Lise 3 yani 11. sınıflar için 2. dönem coğrafya sınav sorularıdır. Tüm öğrenci arkadaşların faydalanması dileğiyle.. başarılar..

(Bilecik Anadolu Öğretmen Lisesi 2007-08 Öğretim Yılı 11.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sorularıdır)

Aşağıdaki tabloda verilen enerji kaynaklarının kullanım alanlarını ve ülkemizde en yoğun olarak elde edildiği/çıkarıldığı yerleri yazınız.

Enerji Kaynağı Kullanım Alanı/Alanları En Fazla Çıkarılan/Elde edilen yer
Taşkömürü
Linyit
Rüzgar Enerjisi
Petrol
Doğalgaz

S-1 Aşağıdaki açıklamalarda istenen dünyadaki önemli üretim,hammadde ve Pazar alanlarından ikişer tane örneği yazarak harita üzerinde de işaretleyiniz (2×5=10P)

S-2) Aşağıdaki D-Y Sorularını işaretleyiniz. (5p)

(     ) Hamitabat’taki, termik santral linyitle çalışmaktadır.

(     ) Fındık, ülkemizde sadece Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünüdür.

(     ) Şeker pancarı tarımı Karadeniz Bölgesi’nde yaygın değildir.

(     ) Antep fıstığının yetişebilmesi için fazla nem ve yağışa ihtiyaç vardır.

(     ) İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde makineli tarım gelişmemiştir.

S-3) Aşağıdaki tabloda yer alan ekonomik uygulamaların hangi döneme ait olduğunu yanlarına yazınız.(5p) Dönemler (1923-1932 , 1932-1950, 1950-1960, 1960 sonrası)

Ekonomik Uygulama                                    Dönem

Sümerbank kurulmuştur.
Aşar vergisi kaldırılmıştır.
İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır
֜lkemizde ekonomik kalkınmanın   en hızlı yaşandığı dönemdir.
5 yıllık kalkınma planlarının hazırlandığı planlı ekonomi dönemidir

S-4) Öœlkemizde tavuk üretme çiftliklerinin Marmara bölgesinde yoğunlaşması hangi coğrafi sebeple en fazla ilgilidir? (4P)

………..

S-5) Türkiye’de üretim alanları ve tarım yöntemlerinde fazla bir değişme olmadığı   halde ,buğday üretiminde yıllara göre önemli   değişmeler olmaktadır. Bu durum buğday tarımı ile ilgili nasıl bir bilgi   vermektedir. Yazınız. (4P)

…………

S-6) Aşağıdaki haritada Türkiye’de şekerpancarının ekim alanları gösterilmiştir.(4P)

a:Akdeniz ve ege kıyılarında

b:Doğu Karadeniz kıyılarında pancar tarımının yapılmaması neyle açıklanabilir.

a)

b)

S-7)

Yanda yetişme alanı gösterilen bir bitkinin aradığı en önemli iklim özelliği nedir. Belirtiniz?(4P)

…………

S-8)

֜lke Gelen turistSayısı (milyon) Dünyadaki Payı(%) Turizm Geliri(Milyar $) Dünyadaki Payı(%)
Fransa 76,0 9,4 42,3 6,2
İspanya 55,6 6,9 47,9 7,0
ABD 49,4 6,1 81,7 12,0
Çin 46,8 5,8 29,3 4,3
Türkiye 20,3 2,5 18,2 2,7

Yukarıdaki tablodaki bilgilere göre düşünüldüğünde,   turist başına harcamanın en az yapıldığı ülke hangisidir?

A) Fransa                                         B) İspanya                             C) ABD

D) Çin                                                   E) Türkiye

S-9) Dünya enerji blançosunun yarısı petrolden karşılanmaktadır. Petrolü bu denli önemli kılan başlıca faktörler nelerdir? (4P)

………….

S-10)Aşağıdaki haritada 4 madenin çıkarıldığı ve işlendiği yer ok işaretiyle gösterilmiştir. Bu madenler sırasıyla hangileridir. Yazınız.(8P)

1:…………

2:…………

3:…………

4:…………

S-11)Türkiye’de çok çeşitli madenler çıkarılmasına   rağmen madenlerin işletmeye uygun olmaması ve bu alanda elde edilen gelirlerin düşük olmasının sebepleri nelerdir? (6p)

…………………….

S-12)Türkiye, hidroelektrik potansiyeli bakımından Avrupa’da Rusya ve Norveç ten sonra 3. sıradadır. Bugün ülkemizde üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 28 i hidroelektrik santrallerden karşılanmıştır.

֜lkemizde hidroelektrik potansiyelin fazla oluşu neyle açıklanabilir.yazınız.(4P)

……………………..

S-13) Rüzgar enerjisinin diğer enerji kaynaklarına göre olumlu   ve olumsuz yanları nelerdir?(4P)

……………………..

S-14). Aşağıda bazı termik santrallerimiz verilmiştir. Bunların hangi enerji kaynağı ile çalıştığını boşluklara X işareti ile işaretleyiniz.(4P)

Termik santral Linyit Taş Kömürü Doğalgaz Jeotermal
Sarayköy
yatağan
Çatalağzı
Hamitabad

S-15. Aşağıdaki Türkiye dilsiz haritası üzerinde, ülkemiz iklim özelliklerini düşünerek, iklim tipine göre bölgeler oluşturunuz.(6P)

S-18) Aşağıdakilerden hangisi önemli sanayi üretim alanlarından biri değildir?

a- ABD                                    b- Batı Avrupa                            c- Orta Doğu

d- Çin                              e- Rusya Federasyonu

S-19)Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait bir örnek değildir?

a- Rodos heykeli               b- Selimiye                   c- Mostar köprüsü

d- Tac-Mahal                   e- Şirdar Medresesi

S-20)Aşağıdaki yerlerden hangisi Türk kültürünün yayılış alanı içinde değildir?

a- Balkanlar                     b- Orta Doğu                     c- Kuzey Afrika

d- Hindistan                         e- İskandinavya

S-21)Aşağıdakilerden hangisi bir maden bölgesidir?

a- İstanbul ve çevresi           b- Muğla ve çevresi           c- Batman ve çevresi     d- Urfa ve çevresi     e- Muş ve çevresi

S-22)Aşağıdakilerden hangisi bir sanayi bölgesidir?

a- İstanbul ve çevresi           b- Muğla ve çevresi           c- Batman ve çevresi              d- Urfa ve çevresi                      e- Muş ve çevresi

S-23)Aşağıdakilerden hangisi kırsal bölgedir?

a- Bursa ve çevresi            b- Bingöl ve çevresi              c- Adana ve çevresi d- Samsun ve çevresi                      e- İzmit ve çevresi

S-24)Aşağıdakilerden hangisi dağlık bölgedir?

a- Edirne ve çevresi      b- Balıkesir ve çevresi         c- Konya ve çevresi

d- Urfa ve çevresi              e- Rize ve çevresi

S-25)2008 yılında Türkiye’de enerji üretim ve tüketim miktarları karşılaştırıldığında en çok açık hangi enerji kaynaklarında olmaktadır?

A)Linyit-Güneş-Rüzgar                               B)Petrol-Doğalgaz-Taşkömürü

C)Jeotermal-Hidroelektrik-Biyogaz               D)Linyit-Nükleer-Petrol

E)Petrol-Rüzgar-Doğalgaz

S-26)

Yukarıdaki Türkiye haritasında önemli termik santraller işaretlenmiştir.

Termik santrallerin dağılımında göz önünde tutulan

en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük şehirlere yakınlık

B) Kömür çıkarım alanlarına yakınlık

C) Büyük akarsulara yakınlık

D) Önemli ticaret merkezlerine yakınlık

E)Nüfusun yoğun olduğu yerlere yakınlık

S-27)Aşağıdaki harita Türkiye’de pamuk ekim alanları gösterilmiştir.

Buna göre, pamuk ekim alanları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Yaz kuraklığı olan bölgelerde yetiştirilir.

B)Sulama yapılan bölgelerde üretimi fazladır.

C)Karadeniz bölgesinde pamuk üretimi yağış rejimi nedeniyle yapılamaktadır.

D)Doğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk üretiminin olmamasının nedeni yaz yağışlarının olmasıdır.

E)Iğdır ve çevresinde pamuk üretiminin yapılmasının nedeni çevresine göre alçakta olmasıdır.

S-28) Dünya üzerinde yapılan ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı yerlerle nüfusun yoğunlaştığı yerler paralellik gösterir. Nüfusun fazla olduğu yerler pazar şartları açısından uygun yerlerdir.

Aşağıdaki dünya üzerinde verilen yerlerden hangisi pazar şartları bakımından diğerlerinden daha elverişlidir?

A-1

B-2

C-3

D-4

E-5

BAŞARILAR DİLERİM.                                                                      Ercan ÇELİK

COğRAFYA ÖğRETMENİ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.