Beyin Tümörü Nedir Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir, Tedavisi

3 2.620

Beyin Tümörü: Kafatası içerisinde oluşan, büyüyen ve büyüdükçe de beyine baskı yapmaya başlayan bu baskı sonucu beyinde meydana gelen kalıcı hasarlara yol açan oldukça tehlikeli bir hastalık türüdür.  Beyin tümörleri bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına göre belirtiler verirler. Ancak kafa içinde yer kaplayan bütün vakalarda olduğu gibi öncelikle kafa içi basıncın artmasına bağlı belirtileri gösterirler. Tümör düzensiz bir şekilde büyümeye devam eder ve genişleme, büyüme imkÖ¢nı olmayan kafatası içerisinde beyin üzerine baskı yapmaya başlar.

Beyin tümörü tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalıkta oluşan bir kanı beyin ağrır mı sorusudur. Hayır bu hastalıkta beyinde herhangi bir ağrı olmaz.

Beyindeki beyin dokusunun herhangi bir ağrı duyarlılığı bulunmamaktadır. Ağrıyı hisseymeyi sağlayan beyin zarları, damar duvarları ve kafatası içerisindeki basıncın artmasıdır.

Beyin Tümörünün Belirtileri, Beyin Tümörü Nasıl Hissedilir;

Tümör beyin içinde büyüme göstererek hücrelerin yapısının bozulmasına ve buna bağlı olarakta beyin bir takım sorunlara yol açar. Bu evrede beyindeki normal hücrelerin farklılaşım içerisinde büyümeye başlaması  sonucunda kötü huylu ve iyi huylu olarak kitleleşen yapılar beyin tümörleri olarak nitelendirilirler. Bu sonradan meydana gelen kitle kafatası içi basıncının artmasına sebep olarak beyin üzerine baskı yapmaya başlar ve birtakım olumsuz belirtiler gösterir.

Tümör hücrelerinin beyine baskı yapması sonucunda beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Bunun sonucunda da aşağıda bilenen beyin tümörü belirtileri ortaya çıkar:

1- Baş ağrısı,

2- Epilepsi benzeri bayılmalar,

3- Vücudun bazı bölgelerinde kısmi felçler,

4- Şiddetli kusmalar,

5- Bazı fiziksel yeteneklerimizin kaybı,

6- Kişilik bozuklukları,

Beyin tümörleri genellikle birincil ya da ikincil olarak sınıflandırılırlar ve bunlar (genellikle) vücudun herhangi bir yerinde başlayıp beyne metastaz yapanlar ve beyinde oluşanlardır. 9 yaş altı ve 55 yaş üstü daha sıklıkla görülen beyin kanserlerine, beyaz ırkta ve erkeklerde daha çok rastlanır.

  • Baş ağrısı,
  • Kusma,
  • Sara tarzında bayılma nöbetleri,
  • İlerlemiş dönemlerde (Beyinde yerleştiği yere göre) vücudun bazı bölgelerinde felç  belirtileri,
  • Kişilik bozuklukları, bazı yeteneklerde (hesap yapma yazı yazma gibi) bozulma,

veya aşağıdaki belirtiler bilinen en yaygın beyin tümör belirtielridir;

1- Normalden bağımsız olan ani bir şekilde artan şiddetli ve yaygın ağrılar

2- Bayılma

3- Nöbet geçirme

4- Bulantı ve bulantıya kusmanın eşlik etmesi

5- Görme bozuklukları

6- Vücudn yarısında uyuşma ve güçsüzlk

7- Kişide denge bozukluğu

8- Kişilik değişikliği

Beyin tümörü belirtileri tedavisi
Beyin tümörü belirtileri tedavisi

Beyin Tümörü Nasıl Tedavi Edilir, Beyin Tümörü Tedavisi;

Beyin tümörünü tedavi etmeden önce iyi yada kötü huylu davranış özelliklerini ayırt etmek gerekmektedir. Bu ayırt etme  işlemli tedavi için belirleyici bir özellik taşır. Bunu radyolojik tanı yada biyopsi olarak isimlendirdiğimiz hasta dokudan örnek alma yolu kullanılmaktadır. Neye karşı mücadele edildiğini bilmek tedavi için çok önemlidir. Kafatası kapalı bir şeydir.  Yani  içerisinde aşırı büyüyen ve yer kaplayan kitle beyinde sıkışmalara ve ezilmelere sebep olur.

Tedavisinde ilk  aşama beyini sıkıştırmakta olan kitleden hastaların kurtulması için yapılan tedavidir. İlk amaç beyinin normal görevini tekrardan yapmasını sağlamaktır.  İyi huylu beyin tümörlerinden hepsi beyinden çıkartıldığı zaman sonrasında herhangi bir tedaviye gerek duyulmamaktadır.

Kötü huylu beyin tümörlerinden ise bulunduğu yer, büyüklüğü ve beynin yaşamsal işlevini kontrol eden  bölgelere ilişkisine göre değişik cerrahi  yöntemler uygulanmaktadır. En önemli konu cerrahi  planlamanın iyi yapılmasıdır.

Beyin Tümörü tedavisinde izlenecek Yollar;

Beyin tümörlerinin tedavisi cerrahidir yani cerrahi operasyon gerektiren bir hastalıktır. İster iyi huylu, ister kötü huylu olsun, tüm tümörler cerrahi olarak tedavi edilirler. Ancak bazı durumlarda cerrahi uygulamak mümkün olmayabilir. Şayet tümör beynin çok hassas olan bazı hayati bölgelerine yerleşmişse bu bölgelere dokunmak hayati tehlike yarattığından tümör yerinde bırakılabilir. Bu durumda sadece ışın tedavisi ve ilaç tedavisi (kemoterapi) uygulaması yapılabilir.

Vücudun diğer bölümlerinde oluşan daha sonra beyine sıçrayan tümörlere, metastaz denilmektedir. Özellikle akciğer kanseri  beyine yayılabilir ve kötü huylu tümörlerdendir. Cerrahi müdahale yapılsa bile sonuçlar yüz güldürücü değildir. Hatta bazı vakalarda birkaç tane odak halinde yayılma varsa cerrahi bile uygulanmayabilir. Hasta kemoterapi  ve  ışın tedavisine  alınır.

Beyin tümörlerinin günümüzde pek çok  tedavisi  mevcut olmakla beraber ana başlıklar halinde özetlersek..

Birinci seçenek Cerrahi; Tümörün en  hızlı  ve en etkili bir şekilde  vücuttanalınarak yok edilmesi ancak cerrahi ile gerçekleştirilebilir.

İkinci başvurduğumuz  yöntem Radyoterapi ;Özellikle habis beyin tümörlerinde cerrahi sonrası ek  tedavi  olarak uygulanır.
Üçüncü yöntem ise Kemoterapi; Yine habis beyin tümörlerinde cerrahi  tedaviyeek olarak radyoterapi ile birlikte  yapılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.