Deprem Nedir, Nasıl Oluşur, Türkiye ve Dünyanın Tehlikeli Deprem Kuşakları

1 946

Deprem Nedir, Nasıl oluşur, deprem çeşitleri, oluşumlarına göre depremler, en tehlikeli deprem bölgeleri, Türkiye’nin en tehlikeli deprem bölgeleri, en az tehlikeli, tehlikesiz deprem bölgeleri nerelerdir, hakkında bilgiler.

Deprem Tanımı :Yer altında bulunan ana tabaka da zamana kırılmalar ve çatlamalar meydana gelir bu yer altındaki çatlama ve kırılmalara bağlı olarak çıkan titreşimlerin yer yüzüne ulaşmasıyla etrafta çeşitli boylarda sarsıntılar sallanmalar meydana gelir işte bu ana tabakadaya bağlı olarak kırılan çatlayan ( fayların) yer yüzüne ulaştıkları anda yapmış oldukları sarsıntılara deprem denir.

DEPREMLER
Bu doğa olaylarını sismoloji adında bir bilim dalı inceler ve depremin şiddetini ölçen aletin ismide sismograftır. şiddetinin sınıflandırması ise Richter ölçeğine göre yapılmaktadır.

Türkiye’de ise deprem ölçüm merkezi Kandilli Rasathanesinden yapılmaktadır.

Deprem Çeşitleri (OLUŞUMLARINA GÖRE DEPREMLER)
Depremler çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelmiş olabilirler, bilinen deprem çeşitleri;

Çöküntü Depremleri: Yer altındaki boşlukların (mağara, maden ocakları) çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır. Fazla zarar meydana getirmezler. Bu tür depremlerin görülme olasılığının en fazla olduğu bölgemiz Akdeniz’dir.
Volkanik Depremler : Volkanizma olayı sonucunda etkili olan depremlerdir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya‘da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye’de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.
Tektonik Depremler: Kıta ve dağ oluşumu hareketleri sırasında yer kabuğunda meydana gelen sıkışma ve kırılmalar sırasında olur. En fazla görülen deprem çeşididir. Etki alanı çok geniştir. 
Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.

Depremlerin Meydana Getireceği Zarar Derecesinde;
 • İç ve dış merkezlere olan uzaklık,
 • Depremin süresi ve şiddeti,
 • Zeminin özelliği,
 • Konutlarda kullanılan yapı malzemesinin özelliği etkilidir.
Depremlerden Korunma Yolları

Fay hatları üzerinde büyük yerleşim merkezleri kurulmamalı ve yüksek katlı binalar yapılmamalı.
Binalardaki yapı malzemesi ve yapı tekniği sarsıntılara dayanıklı olmalıdır.
Deprem konusunda halk eğitilmelidir. 
Binaların yapıldığı zemin sağlam olmalı. Yer altı suyu bakımında zengin olan alüvyal alanlara çok katlı bina yapılmamalıdır.
Deprem sırasında merdiven ve tavan boşluklarında durulmamalı.
Bina içinde üzerimize düşüp altında kalabileceğimiz mobilya ve eşyalardan uzak durulmalıdır.
Bina dışında ise ağaç, duvar ve elektrik telleri gibi devrilebilecek şeylerden uzak durmalıyız.
Deprem sırasında mümkünse, yanan sobalar söndürülmeli, elektrik ve su kapatılmalıdır.

TÜRKİYE’DE DEPREM BÖLGELERݝ

Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95′inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98′i ve barajlarımızın %93′ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.
Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı:
Saros Körfezinden başlar, Marmara denizinden geçtikten sonra Kuzey Anadolu Dağlarının güneyini takip ederek Van Gölünün kuzeyine doğru uzanır.
Batı Anadolu Deprem Kuşağı:
Güney Marmara’dan başlar Ege Bölgesindeki çöküntü ovalarını takip eder.
Güney Anadolu Deprem Kuşağı:
Hatay’dan başlar, Güney Anadolu Toroslar’ını takip ederek Van gölünün güneyine doğru devam eder.

DEPREM TEHLİKESݝNݝN AZ OLDUАU YERLER
Konya, Karaman, Taşeli Platosu ve ݝçel çevresi.
Mardin-Şırnak çevresi. 
Trakya’da Ergene havzası
DÜNYA ÜZERİNDEKݝ DEPREM BÖLGELERݝ
 • Atlas Okyanusunun orta kesimi,
 • Alp-Himalaya kıvrım dağları çevresi
 • Büyük Okyanus çevresi (En fazla bu bölgede görülmektedir. Sebebi katı haldeki yerkabuğunun (Sial) ince ve kırıklı olmasıdır.) 
DEPREM TEHLİKESݝ AZ OLAN YERLER
 • K.Batı Avrupa-Grönland adası
 • Asya’nın kuzeyi (Sibirya)
 • A.B.D ve Kanada’nın K.Doğusu
 • Güney Afrika 
 • Okyanusya’nın (Avustralya) batısı
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.