Ege Bölgesi Özellikleri, iklimi, nüfusu, bitki örtüsü, yer şekilleri yeraltı zenginlikleri

8 2.795

Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden bir diğeri olan Ege Bölgesi, ülkenin batısında yer alır ve öne çıkan başlıca özellikleri;

konumu, komşuları, bölümleri, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, nüfus ve yerleşme, yeraltı kaynakları gibi başlıklar ile anlatıcılacaktır.
Ege Bölgesinin;

KONUMU, SINIRLARI   VE   KOMŞULARI:

Ülkemizin   batısında   Ege   Denizi   kıyılarınca   uzanan bölge, Marmara   Bölgesi, İç   Anadolu   ve   Akdeniz   Bölgeleriyle   ve   Ege   Denizi   ve   Ege   Adaları   ile   komşudur.

Gerçek   alanı   olan   93.139 Km2   ile   Türkiye   topraklarının   %10.1’ini   kaplar. Alan   bakımından   5. Büyüklükteki   bölgemizdir.

Nüfusu   2000   sayımına   göre   8.9   milyondur. Nüfus   yoğunluğu   Km2’ye   96   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasının   biraz   üstündedir. (Türkiye   ortalaması   Km2’ye 83   kişi)

 

BÖL֜MLERİ:

1.Asıl   Ege   Bölümü       2.İç   Batı   Anadolu   Bölümü

 

YERYÜZÜ   ŞEKİLLERİ:

Kıyıları:

Ege   Denizinin   yerinde   eskiden   Egeid   karası   vardı. Bunun   çökmesi   sonucunda   bugünkü   adalar   meydana   geldi. Bölge   dağları   kıyıya   dik   uzandığı   için   kıyı   girintili-çıkıntılı   Enine   Kıyı   Tipidir.

Kıyıda   bir   çok   körfez, koy, yarmada   ve   buruna   rastlanır. Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova   başlıca   körfezleridir.Reşadiye, Bozburun, Dilek   VE   İzmir   başlıca   yarımadalarıdır.

Ege   kıyıları   girintili-çıkıntılı   olduğu   için   en   uzun   kıyımızdır. Muğla’da   en   uzun   kıyıya   sahip   ilimizdir.

 

Dağları:

Asıl   Ege   Bölümü   faylanma   hareketlerine   uğradığı   için   Kaz   Dağı, Madra Dağı, Yunt   Dağı, Bozdağlar, Aydın   Dağları   faylanma   sonucu   yüksekte   kalmış   horstlardır. Bölümün   güneyinde   uzanan   Menteşe   Dağlarının   uzanış   yönü   kıyıya   paraleldir.

İç   Batı Anadolu’ya   gidildikçe   yükseklik   artar. Bu   bölümde, Alaçam, Eğrigöz, Murat   ve   Sandıklı   Dağları   vardır.

Ovaları:

İç   Batı   Anadolu   Bölümünde   Yazılıkaya   Platosu, Tavas- Çivril- Banaz-Örencik   ovaları   vardır.

Asıl   Ege   Bölümünde   horstlar   arasında   kalan   grabenler   birer   alüvyon   ovasıdır. Bunlar   Bakırçay, Gediz, Küçük   Menderes   ve   Büyük   Menderes   ovalarıdır. Bunlar   aynı   adı   taşıyan   ve   bol   alüvyon   taşıyan, akarsuları   tarafından oluşturulmuştur. Akarsuların   döküldükleri   yerlerde de delta   ovaları da   oluşmuştur.

 

Akarsuları:

Bakırçay, Gediz,K. Menderes, B. Menderes   başlıca   akarsularıdır. İç   Batı   Anadolu’da   Susurluk   ve   Sakarya   Akarsularının   bazı   kolları da   bulunmaktadır.

 

Gölleri:

Göl   bakımından   fakir   olan   bölgede   iki   doğal   göl   vardır. Bunlar Marmara   ve   Çamiçi (Bafa) Gölleridir. Adıgüzel, Kemer   ve   Demirköprü   baraj   gölleri de   vardır.

 

İKLİM   VE   BİTKİ   ÖRTÜSÜ:

Bölgenin   asıl   Ege   Bölümünde   graben   ovaları   sayesinde   içlere   kadar   sokulan   Akdeniz   İklimi   görülür. Bu   alanlarda   yazları   sıcak   ve   kurak, kışları   ılık   ve   yağışlı   bir   iklim   görülür. Bitki   örtüsü   makidir   ve   yer   yer   ormanlara da     rastlanır.

İç   Batı   Anadolu   bölümüne   gidildikçe   yüksekliğin   artması   ve   denize   olan   uzaklığı   sebebiyle   iklim   karasallaşır. Yazları   sıcak   ve   kurak, kışları   soğuk   ve   kar   yağışlı   Karasal   İklim   görülür. Bitki   örtüsü de   Bozkırdır.ege bölgesi yer şekilleri, özellikleri, bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, yeraltı kaynakları,nüfus ve yerleşimi,yer şekilleri

TARIMI   VE   HAYVANCILIğžI:

Bölgenin   yurt   ekonomisine   katkısı   daha   çok   tarım   alanındadır. Bölümler   arasında   iklim   ve   yeryüzü   şekillerinin   farklı olmasına   bağlı   olarak   yetiştirilen   ürünler   arasında   da   farklılık   ve   çeşit   vardır.

Tütün: Kıyı   ovalarında   yetiştirilir. Ülke   üretiminin   %65 ini   yetiştiriri. 1.Sıradadır.

Pamuk: Asıl   Ege   Bölümündeki   alüvyal   ovalarda   ve   özellikle   güneye   yakın   bölgelerde   yetiştirilir. Ülke   üretiminin   %40 ını   sağlar. 1. Sıradadır.

Zeytin: Kıyı   kesiminde, özellikle   Edremit   Körfezi   çevresinde   yetiştirilir. 1.Sıradadır.

İncir: En   çok   B. Menderes   vadisinde   yetiştirilir. 1. Sıradadır.

Turunçgiller: En   çok   Akdeniz   İkliminin   görüldüğü   kıyı   bölümünde   yetiştirilir.

Üzüm: En   çok   Gediz   Vadisinde   yetiştirilir. Ülke   üretiminin %35 ini   sağlarken   1.   Sırada   yer   alır.

Pamuk: Asıl   Ege   Bölümünün   alüvyal   ovalarında   özellikle   güney   alanlarda   yetiştirilir.

Haşhaş: İç   Batı   Anadolu’da   Afyon   ve   Kütahya   çevresinde   kontrollü   olarak   yetiştirilir.

Şekerpancarı: İç   Batı   Anadolu   Bölümünde   yetiştirilir.

Tahıllar: İç   Batı   Anadolu Bölümünde   yetiştirilir.

 

YER ALTI   KAYNAKLARI:

Krom: Muğla, Denizli, Kütahya.   Demir: Balıkesir   ve   Kütahya. 1.Sıradadır.

Linyit: Kütahya, Manisa, Muğla   ve   Denizli. 1.Sıradadır.   Civa: Uşak   ve   İzmir. 1.Sıradadır.

Bor: Kütahya   ve   Eskişehir.   Manganez: Uşak, Afyon   ve   Denizli.

Mermer: Afyon   ve   Denizli.   Titanyum: İzmir   ve   Manisa. 1.Sıradadır.

Zımpara   Taşı: Muğla, Aydın   ve   İzmir. Uranyum: Manisa, Aydın   ve   Uşak.

Tuz: İzmir-Çamaltı. 1.Sıradadır.

 

SANAYİSİ:

Sanayi   bakımından   Marmara   Bölgesinden   sonra   2.   sırada   gelir. Bölümler   arasında   gelişmişlik   ve   sanayi   oranı   bakımından   büyük   farklılık   vardır. Asıl   Ege   Bölümü   sanayi   bakımından   daha   gelişmiştir. Zaten   bölgenin   en   büyük   ve   gelişmiş   kenti   İzmir’de   bu   bölümde   yer   alır. İzmir   sanayisi, fuarı, ve   ihracat   limanı   ile   önemli   bir   kentimizdir. İzmir’de   Aliağa   Petrol   Rafinerisi de   bulunmaktadır.

Bölgede   dokuma, şeker, çimento, termik   ve   hidroelektrik   santraller   vardır.

Yatağan-Muğla, Tunçbilek-Kütahya, Soma-Manisa’da   termik   santraller   vardır. Tek   Jeotermal   Santralimiz   Denizli-Sarayköy’de   bulunmaktadır. Demirköprü, Adıgüzel   ve   Kemer   Hidroelektrik   Santralleri de vardır.

 

NÜFUS   VE   YERLEŞME:

2000   Sayımına   göre   bölgenin   nüfusu   8.9   milyondur.Nüfus   yoğunluğu   Km2’ye   96   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasına   biraz   üstündedir.En   yoğun   nüfuslu   3.   bölgemizdir. Kentsel   nüfus   daha   fazladır % 61. Türkiye   ortalamasına   yakındır (Türkiye   %65). Nüfus   kıyılarda, alüvyal   ovalarda   yoğunlaşmıştır. İç   kesimlere   gidildikçe   nüfus   yoğunluğu   azalır. Buralarda   da   nüfus   maden   işletmelerinin   çevresine   ve   ovalara   toplanmıştır.   Kıyıda   Menteşe   Yöresi de   dağlık   alan   olması   nedeniyle   az   nüfuslanmıştır. Nüfus   artış   hızı   %o 16 dır (Türkiye   %o 18.3)

 

TURİZM:

Bölge   Marmara’dan   sonra   turizm   geliri   en   fazla   2. Bölgedir. Akdeniz   İkliminin   görüldüğü   kıyılar   deniz   turizmi   açısından   zengindir. Bölgede   İlkçağ   uygarlıklarından   ve   Türk   Devletlerinden   kalan   tarihi   eserlerde   turistlerin   ilgisini   çeken   yerlerdir. Pamukkale-Denizli   Travertenleri de   güzel   yerlerden   biridir.

TARİHİ   ÖNEMİ:

Bölge   Kurtuluş   Savaşının   en   önemli   savaşlarına   sahne   olmuştur. Kütahya   ve   Afyon   bu   savaşların   en   önemlilerinin   geçtiği   illerimizdir.

BÖLGE   HAKKINDA   NOTLAR:

 • Yüzölçümü   bakımından   5.sıradadır.
 • Orman   bakımından   %16 ile   4.sıradadır.
 • Ekili-dikili   alan   bakımından   %24   ile   3. Sıradadır.
 • Kıyı   uzunluğu   bakımından   1. Sıradadır.
 • Ekonomisi   tarıma   dayanır.
 • Sanayi   bakımından   Marmara’dan   sonra   2.sıradadır.
 • Zeytin, üzüm, incir, haşhaş   ve   tütün   üretiminde   1.sıradadır.
 • Linyitin   en   çok   çıkarıldığı   bölgedir. Termik   Santralde   çok   vardır.
 • En   fazla   tuz   üretilen   bölgedir (İzmir-Çamaltı   Tuzlası)
 • İlk   demiryolu   İzmir-Aydın   arsında   kurulmuştur.
 • Asıl   Ege   Bölümünde   horst   ve   grabenler   vardır.
 • En   önemli   ihracat   limanımız   Doğal   bir   liman   olan   İzmir   Limanıdır.
 • En   önemli   uluslar arası   fuarımız   İzmir de   kurulur.
 • Göl   yönünden   en   fakir   bölgelerdendir.
 • Turizm   gelirleri   bakımından   Marmara’dan   sonra   2.   Sıradadır.
 • Dağların   uzanış   yönü   sayesinde   kıyıdaki   Akdeniz   İklimi   iç   kesimler   kadar   sokulabilir.
 • Termik   Santrallerden   elektrik   üretimi   açısından   ilk   sırada   yer   alır.
 • Enine   Kıyı   Tipi   görülür.
 • En   uzun   kıyıya   sahip   ilimiz   Muğla’dır.
 • Denizli-Pamukkale   Travertenleri   vardır.
 • Çiniciliğin   ve   halıcılığın   merkezi   konumundadır. Kütahya   çinicilikte   ilk   sırada   yer   alır.
 • Akarsular   bol   alüvyon   taşıyarak   menderesler   çizerek   akarlar. Delta   ovaları   oluştururlar.
 • Sünger   avcılığı   Bodrum   kıyılarında   yapılır.
 • Seracılıkta   Akdeniz’den   sonra   2. Sıradadır.
 • Tek   Jeotermal   Santralimiz   Denizli-Sarayköy’dedir.
 • İlleri:İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Afyon, Uşak

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.