Enfeksiyon, Bulaşıcı Hastalık Nedir ?

0 472

Bir zincirin parçaları gibi birbirlerine temas ile yayılan ve birbirlerini etkileyen onlara bulaşarak çoğalan hastalık yapıcı mikrop, virus veya bakterilerin ortak adına enfeksiyon veya bulaşıcı hastalık denir.

Enfeksiyon, halk arasında da kullanılan aslında türkçesi bulaşıcı hastalık olarak bilinen  intaniye yani  bulaşım yoluyla insandan insana geçen , hastalık  yapıcı mikrop virüs vs. herhangi bir yolla insana taşınması sonucu oluşan ortaya çıkan hastalıklardır.. Bu hastalıklar, bir bireyden diğerine veya bir türden diğerine geçebilmelerinden dolayı, genellikle  bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar.

Hastalığı yapan organizmalar,  virüsler,  bakteriler,  riketsialar,  mantarlar olabilir. Bütün bulaşıcı hastalıklar bir veya birkaç yolla insana geçebilme özelliğindedir. İnsandan insana, hayvandan insana olduğu gibi, topraktan insana da bulaşma husule gelebilir. Bulaşma şekillerinden başlıcaları şunlardır:

 • Aksırırken, öksürürken, konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle (verem,  boğmaca ve çeşitli solunum yolu hastalıkları);
 • Doğrudan deri temasıyla ve cinsel temasla;
 • Hastanın kullandığı çamaşır, yatak eşyası ve yiyecek eşyaları gibi malzemeler vasıtasıyla;
 • Hayvanların insandan insana veya hayvanlardan insana hastalık taşımasıyla (Bunun en canlı örneği  anofel cinsi sivrisineklerin taşıdığı  sıtmadır. Yine aynı şekilde güvercinler “psittakoz“hastalığını taşırlar.);
 • Hastalandırıcı mikroplarla kirlenmiş yiyecekler ve içeceklerin alınmasıyla (Suyla bulaşan hastalıkların başlıcaları  tifo,  dizanteri,  kolera,  paratifo olarak sayılabilir. Yiyeceklerle de besin zehirlenmeleri vegastroenteritlermeydana gelebilir.);
 • Hastalıklı bir anneden hamilelik sırasında veya doğum esnasında bebeğe hastalık bulaşmasıyla (Frengi,  kızamıkçık,  gonore konjonktiviti, yani belsoğukluğu mikrobunun yaptığı  göz iltihabı bu yolla bulaşabilir.).

Suni olarak meydana getirilen bağışıklıkta, kişiye zayıflatılmış, ölü mikroplar veya mikrop maddeleri verilir. Bunlara karşı hastalık belirtileri hasıl olmaksızın  antikor teşekkül eder. Böylece kişinin hastalığa karşı korunması sağlanır. Birçok hastalığa karşı kullanılan aşılar böyledir. Aşılar her bulaşıcı hastalıkta tesirli olmayıp, ancak belli sayıda hastalıkta tesirlidir.

Hastalığa yakalanma açısından daha şanssız olanlar (daha çok yakalananlar) şunlardır:

 1. Bulaşıcı hastalıklar salgın olduğu yerlere gidenler,
 2. Üç aylıktan daha küçük bebekler,
 3. Ailesinde bulaşıcı hastalık taşıyan kişi bulunanlar,
 4. Yaşlı ve yatalak olanlar,
 5. Kanser gibi bağışıklık sistemini felce uğratan bir hastalığı olanlar,
 6. Bağışıklığı bastırıcı ilaçları kullananlar.

Bulaşıcı hastalıklarda bazı belirtiler vardır ki, hemen hemen bütün hastalarda bulunur. Bunlar; ateş, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı, genel vücut ağrıları olarak sayılabilir. Bazı hastalıklarda döküntüler olabilir (kızıl,kızamık, çiçekte olduğu gibi). Hazım sistemini tutan hastalıklarda ise genellikle  ishal vardır.

Her doğan çocuğa, zamanı geldiğinde  aşı yaptırmalıdır. Vücudu devamlı kuvvetli tutmalı, yeme-içmeye çok dikkat etmelidir. Düzenli bir hayat sürmeli. Bulaşıcı hastalık salgını olan yerlere mecburen gitmek gerekiyorsa, alınacak tedbirler ve yapılacak aşılar konusunda bir hekime danışmalıdır. Temizlenmemiş kirli yiyecekler yememeli, vücut temizliğine gereken dikkati göstermelidir.

Bulaşıcı hastalıkların tedavisi çok çeşitli olup, hastalık yapıcı mikrobun cinsine göre değişir.  Penisilin ve benzeri  antibiyotikler bakterilere karşı tesirlidir. Sıtma gibi  protozoon (tek hücreli canlı) cinsi mikroplarla meydana gelen hastalıklar da, çeşitli kimyevi maddelerden müteşekkil ilaçlarla iyileştirilir. Virüs hastalıkları ise antibiyotiklerden etkilenmezler.

Belli başlı bulaşıcı hastalıklar:  Belsoğukluğu,  Bruselloz,  Çiçek hastalığı,  Difteri,  Dizanteri (amipli veya basilli),  Grip,  Hepatit,  Kızamık,  Kolera,  Menenjit,  Psittakoz,  Sıtma,  Suçiçeği,  Tetanos,  Tularemi,Tüberküloz,  Uyku hastalığı,  Zatürre,  Tifo,  Tifüs.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.