Fen ve Teknoloji Hücre ve Organelleri, Üreme, Bebek Gelişimi Büyüme Gelişme

13 1.779

Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Ders ve Konu Anlatımları, canlının yapısı, hücre ve organelleri, canlılarda üreme konularını içeren ders anlatımı. Hücrenin yapısı organelleri, hayvan ve bitki hücresi arasındaki fark, üreme, anne karnında bebeğin gelişimi, büyüme olgunlaşma ve gelişme hakkında bilgiler.

Ders Adı; Fen ve Teknoloji 6. Sınıf.

Konu Başlıkları; Canlılık Hücreyle Başlar, Hücrenin Organelleri, İnsanlarda Üreme, Anne Karnında Bebeğin Gelişimi, Büyüme Olgunlaşma ve Gelişme.

 

Canlılık Hücreyle Başlar

Canlıları daha yakından inceleme fırsatı bulursak Hücre ismi verilen küçük yapılardan oluştuğunu görürüz. Canlıyı oluşturan temel yapılara Hücre denir.

Bütün canlılar hücrelerden oluşur. Kuş, insan, papatya, kurt, mantar, bakteri, fok balığı, komodor ejderi, fındık, mısır vs. hepsinin hücreleri vardır.
Bazı canlılar ise tek bir hücreden oluştuğu için bunlara tek hücreli canlılar denir (Amip, Öglena gibi). İnsan çok hücreli bir canlıdır.

Hücre Nedir?
Canlıyı oluşturan hücreler mikroskopla görülebilecek kadar küçüktür. Hücrenin içerisinde yaşamsal olaylar gerçekleşir. Hücrede bu işlemleri gerçekleştiren yapılar bulunur.

Hücre Türleri
Bitki ve hayvanlar farklı tipte hücreler taşır.

Bitki ve hayvan hücresi yapı ve özellik bakımından birbirinden farklıdır. Hayvan hücresi yuvarlak bitki hücresi ise köşeli yapıdadır.

Bitkilerde yaprak hücresi, kök hücresi, gözenek hücresi gibi türler bulunur.
Hayvan hücreleri kemik hücresi, kan hücresi, sinir hücresi gibi türlere ayrılır.

Organel Nedir?
Hücrenin içinde bulunan küçük organlara organel denir. Hücre organellerinin isimleri ve görevleri aşağıda verilmiştir.
Hücre Zarı: Hücreyi dıştan sarar. Hücreye şekil verir. Hücreyi korur. Hücreye madde girişini sağlar.
Hücre Duvarı: Sadece bitki hücresinde bulunur. Canlı değildir. Hücre zarının dışındadır. Hücreyi korur.
Mitokondri: Hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi üretir. Enerji ihtiyacı fazla olan kas, karaciğer gibi hücrelerde daha fazladır.
Lizozom: Hücre içindeki büyük maddeleri parçalar. Yani sindirim yapar.
Ribozom: Protein sentezler. Yani üretir.
Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir. Çekirdeği olmayan hücre yaşayamaz. Kromozom adı verilen DNA taşıyan özel bilgileri de taşır.
Endoplazmik Retikulum: Hücre içinde madde taşıması yapar.
Golgi Cisimciği: Salgı maddeleri üretir. Bitkilerde kokular, hayvanlarda ter, süt gibi salgılar bu sayede gerçekleşir.
Koful: Hücrenin atık maddelerini depolar. Çöp kutusu gibi düşünülebilir. Bitki hücrelerinde 1-2 tane ama büyük, hayvan hücresinde küçük ama çok sayıdadır.
Kloroplast: Sadece bitki hücresinde bulunur. Fotosentez denilen olayı gerçekleştirilir.
Sendrozom: Sadece hayvan hücresinde bulunur. Hücre bölünmesinde görev alır.
Hücre Sıvısı: Sitoplazma olarak adlandırılır. Organellerin içinde bulunduğu jöle kıvamında bir sıvıdır.

————————————————————————-

Hücrenin Organelleri

Hücrenin organelleri ve özellikleri.

Organel Nedir?
Hücrenin içinde bulunan küçük organlara organel denir. Hücre organellerinin isimleri ve görevleri aşağıda verilmiştir.
Hücre Zarı: Hücreyi dıştan sarar. Hücreye şekil verir. Hücreyi korur. Hücreye madde girişini sağlar.
Hücre Duvarı: Sadece bitki hücresinde bulunur. Canlı değildir. Hücre zarının dışındadır. Hücreyi korur.
Mitokondri: Hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi üretir. Enerji ihtiyacı fazla olan kas, karaciğer gibi hücrelerde daha fazladır.
Lizozom: Hücre içindeki büyük maddeleri parçalar. Yani sindirim yapar.
Ribozom: Protein sentezler. Yani üretir.
Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir. Çekirdeği olmayan hücre yaşayamaz. Kromozom adı verilen DNA taşıyan özel bilgileri de taşır.
Endoplazmik Retikulum: Hücre içinde madde taşıması yapar.
Golgi Cisimciği: Salgı maddeleri üretir. Bitkilerde kokular, hayvanlarda ter, süt gibi salgılar bu sayede gerçekleşir.
Koful: Hücrenin atık maddelerini depolar. Çöp kutusu gibi düşünülebilir. Bitki hücrelerinde 1-2 tane ama büyük, hayvan hücresinde küçük ama çok sayıdadır.
Kloroplast: Sadece bitki hücresinde bulunur. Fotosentez denilen olayı gerçekleştirilir.
Sendrozom: Sadece hayvan hücresinde bulunur. Hücre bölünmesinde görev alır.
Hücre Sıvısı: Sitoplazma olarak adlandırılır. Organellerin içinde bulunduğu jöle kıvamında bir sıvıdır.

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar

 • Bitki hücresi köşeli, hayvan hücresi yuvarlaktır.
 • Bitki hücresinde hücre duvarı vardır, hayvan hücresi yoktur.
 • Bitki hücresinde kloroplast vardır, hayvan hücresinde yoktur.
 • Bitki hücresinin kofulları az sayıda ve büyüktür, hayvan hücresinde kofullar çok sayıda küçüktür.
 • Hayvan hücresinde sentrioller vardır, bitki hücresinde yoktur.
——————————————————————————————

İnsanlarda Üreme

Tüm canlılar nesillerini devam ettirmek için üremek zorundadır. İnsanlar da üreme gerçekleştirerek yeni nesillerin dünyaya gelmesini sağlarlar.

Üreme Nedir?
Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yavrular dünyaya getirmesine üreme denir. Bitkiler, hayvanlar, tek hücreli canlılar yani kısacası tüm canlılar gerçekleşme şekilleri farklı olsa da üreyerek çoğalırlar.

İnsanlar Nasıl Ürer?
İnsan eşeyli üreyen bir canlıdır. Yani yeni yavrular dünyaya getirmek için dişi ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyete ihtiyaç duyar. Erkek üreme organında üretilen sperm isimli üreme hücresi, dişi üreme organındaki yumurta isimli üreme hücresiyle birleşir. Buna döllenme denir.

Üreme hücreleri ve özellikleri

İnsanın üreme hücrelerinin resimleri ve özellikleri aşağıda verilmiştir.

Üreme hücreleri üreme organlarında oluşur. Canlı dünyaya geldikten sonra vücudu yeterli olgunluğa ulaştığında üreme organları hücre üretebilir hale gelir.
Üreme organlarını tanıyalım.

Erkek Üreme Organı
Testis: Erkek üreme hücresi olan sperm’i üretir. 2 tanedir.
Salgı bezleri: Prostat gibi salgı bezleri spermin hareketini kolaylaştıran kaygan bir ortam sağlar.
Meni Keseciği: Sperm kanalına bağlıdır. Testislerde üretilen spermi penise aktarır.
Penis: Spermlerin dışarı atıldığı yerdir. İdrar da aynı bölümden dışarı atılır.

Dişi Üreme Organı:
Yumurtalık: Yumurtayı üretir.  2 tanedir.
Tüp: Yumurtalık kanalı da denir. Yumurtayı döl yatağına taşıyan kanaldır.
Döl Yatağı (Rahim): Spermle birleşip döllenen yumurta(zigot) buraya yerleşir. Bebeğin geliştiği yerdir.
Vajina: Resimde hazne olarak gösterilen vajina dişi üreme organının dışarı açılan kısmıdır.

Döllenme Nedir?
Dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesine döllenme denir.  Döllenme sonucu oluşan yeni hücre zigot ismini alır.

———————————————————————————————-

Anne Rahminde Bebeğin Gelişimi

Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle döllenmiş yumurta olan zigot meydana gelir. Zigot anne rahmine yerleşerek burada büyüyüp gelişmeye başlar.

Zigotun büyüyüp gelişmesi hücre bölünmeleriyle gerçekleşir.  Dişi üreme sisteminde gerçekleşen bu dönem hamilelik veyagebelik olarak adlandırılır. İnsanda gebelik süresi 9 Ay 10 Gündür. (280 gün)

Döllenme: Sperm ve yumurtanın birleşmesidir.

Resimde sperm hücresinin yumurta hücresi içine girişi gösteriliyor. Binlerce spermden sadece biri yumurtaya giriş yapar ve döllenmeyi gerçekleştirir. Döllenmiş yumurtaya başka sperm giremez.

Zigot: Döllenmiş yumurtaya denir. Yeni canlının ilk halidir.
Embriyo: Zigotun gelişmesiyle olur.
Fetüs: Embriyo hamileliğin ilk iki ayından sonra bu ismi alır.

Hamilelikte Dikkat Edilmesi Gerekenler
Anne adayları sağlıklı bir hamilelik süreci için bazı şeylere dikkat etmeleri gerekir.
Hamileliğin en hızlı geliştiği dönem ilk üç aydır. Özellikle bu dönemde anne adayları aşağıdaki unsurlara dikkat etmelidir.

 • Alkol kullanmamak.
 • Sigara kullanmamak.
 • Radyasyondan korunmak. Röntgen çektirmemek. Tomografi yaptırmamak.
 • Zorunlu ve doktor kontrolünde olmadıkça ilaç kullanmamak.
 • Dengeli beslenmek.
 • Ağır yük kaldırmamak.
 • Belirli aralıklarla doktor kontrolüne gitmek.

Hamilelik döneminde gerekli dikkatin gösterilmemesi bedensel ve zihinsel yönden sorunlu bebeklerin dünyaya gelmesine neden olabilir.

 

——————————————————————————–

Büyüme, Olgunlaşma ve Gelişme

Büyüme, olgunlaşma ve gelişme kavramları birbirlerine yakın anlamlar içerdiği için karıştırılabilmektedir. Bu kavramların asıl anlamlarını inceliyoruz.

Döllenmeden itibaren canlının başladığı yaşam süreci çeşitli aşamalar içerir.
Büyüme: Bir canlının boy, kilo, yaş artışına denir. Boyumuzun uzaması büyümeye örnektir.
Olgunlaşma: Vücudumuzdaki olgan ve yapıların görevlerini yapabilecek hale gelmesidir. Örneğin parmak kaslarımız yazı yazabilme olgunluğuna erişirse yazı yazabiliriz.  Beynimizin soyut kavramları anlayabilecek kadar olgunlaşması sayesinde bu kavramları öğrenebiliriz. Yine Üreme organlarımızın sperm veya yumurta üretebilmesi için olgunlaşması gerekir.
Gelişme: Büyüme ve olgunlaşma canlıların gelişmesini sağlar.

Büyüme olgunlaşma belirli bir yaştan sonra devam etmez. Ama gelişim hayat boyu süren bir kavramdır. Çünkü gelişimde öğrenmenin de etkisi vardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.