Forex Borsa Ticaret Özellikleri ve Forex Piyasa Belirleyici Faktörler

0 328

Forex, yabancı döviz işlem bürosu olarak düşünülebilir ancak en büyük özelliği forex piyasalarının  24 saat açık olmasıdır. Bu sayede döviz alış-verişlerinde hiç duraksama yaşnmadığı için yatırımcılar kendilerini güvende hissetmekte ve istedikleri hamleleri yapabilmek adına kendilerini sınırlı bir zaman dilimine sıkıştırmamaktadır. Ayrıca forex piyasaları çok hareketli olması ve dünya genelinde etkili olması sebebiyle özellikle büyük yatırımcıların vazgeçilmezlerindendir. Likidite hacminin de büyük olması sermaya sahiplerini yatırımcılarını fonex piyasası adeta kendine çekmektedir.

FOREX Piyasaların Ticaretin Yapmanın Bazı Önemli Noktaları

FOREX ticareti, herşeyden önce zaman sınırı olan bir borsa döviz yatırım piyasası değildir, haftanın her günü 7/24  çalışma kapasitesine sahip olması forex ticaret piyasanın en önemli ve vazgeçilmez özelliklerinden birisidir. Forex piyasaları tüm dünya üzerinde hareketli bir yapıya sahiptir, Pazartesi sabahı Avusturalya/ Sydney’den başlar ve Cuma akşamı Amerikanın Newyork şehrinde biter. Kısaca şu şekilde özetleyecek olursak, yatırımcılar forex borsasına  Türkiye saatiyle gece yarısında Sydney piyasası açılması ile peşi sıra dünya borsaları açılmaya devam eder, Sydney ardından da Tokyo ve Singapur piyasaları açılır. Onlar kapanmadan Frankfurt ve Londra açılır, ve yine onlar kapanmadan New York piyasası açılır. New York piyasası Türkiye saatiyle 23:00’te kapanır. Yani, Türkiye’deki yatırımcılar Pazar/Pazartesi gece yarısından Cuma akşamı saat 23’e kadar aralık vermeden Dünya FOREX piyasalarına girebilir. Aşağıdaki resimde forex piyasa hareketliliğini görebilirsiniz.

FOREX, dünya genelinde hareketliliği olan bir piyasa olması sebebiyle avantaj ve dezavantaj birlikte bünyesinde bulundurur, çünkü forex piyasalarının hareketliliği hisse senedi, future kontrat, tahvil gibi başka yatırım araçlarının işlem gördüğü piyasalarla kıyaslandığında çok daha hızlı değişim göstermektedir.

FOREX piyasalarının diğer bir cezbedici özelliği ise likidite miktarıdır. İşlem hacminin çok büyük olması nedeniyle büyük-küçük yatırımcıları cezb edecek niteliktelere sahiptir. Yatırımcılar bu likiditenin işlem hacminin büyüklüğü bağlı olarak hiç açıkta kalmazlar ve buda piyasa sermayesi için oldukça önemli bir husustur.
FOREX işlemlerinin en büyük avantajlarından birisi de yapılan işlemlerden  komisyon alınmamasıdır. (bankalararası piyasalarda faaliyet gösteren brokerlerin aldığı komisyondan başka ki, normal yatırımcıyı etkilemez). FOREX piyasasında faaliyet gösteren kuruluş ve şirketler gelirlerini sadece alış fiyatıyla satış fiyatının arasındaki kur farkından sağlarlar. Tek farkta forex piyasalarında budur.

FOREX piyasalarını diğer piyasalardan ayıran çok önemli bir özellikse “leverage” denilen kaldıraç etkisi. Kaldıraç etkisi kullanıldığında yatırdığınız paradan çok daha yüksek meblağlı işlem yapabilirsiniz; bu tür işlemlere “margin trade” denilmektedir.

FOREX Piyasalarında İşlem Hacmi ve Piyasanın Belirleyici Faktörleri

Piyasanın belirlenmesinde şüphesiz döviz kurlarının arz ve talep ilişkisi söz konusudur. Döviz kurlarını belirlemek veya söz sahibi olabilmek için öncelikle ciddi bir döviz miktarına sahip olmak gerekmektedir, çünkü forex piyasalarının önemli özelliklerinden birisi olan geniş likiditeye sahip olması bu açıdan önem arz etmektedir. Forex piyasalarında çok çeşitli sektörler işlem yapmaktadırlar dolayısıyla, sürekli değişen farklı mahiyette faktörlerin etkisinin altında kalıyor, ve faktörlerin sürekli değişmesiyle arz talep dengesi ve böylece döviz fiyatları da sürekli olarak değişmektedir. Başka hiç bir yatırım piyasası dünyada olup bitenleri FOREX piyasası kadar çabuk ve dolaysızca yansıtmaz.

Yukarıda bilgiler ışığında para birimlerinin fiyatını etkileyen faktöler üç başlık altında toplanabilir. Bunlar:

  1. ekonomik faktörler,
  2. siyasi faktörler,
  3. piyasa psikolojisi.
1-) Ekonomik Faktörler;

Hükümet organları ve merkez bankaları tarafından yayınlanan para politikası ve çeşitli raporlarla yatırımcılara ulaşan ekonomik koşullar, rakamlar ve belirtiler bu grubun başında gelir.
Hükümetlerin bütçeleri ve harcama ilkeleriyle nakit arzını ve para maliyetinin belirleme şekilleri kurları temelinde etkileyen, para politikası faktördür.
Ekonomik koşullar arasında karşılaşacağımız önemli faktörlere değineceğiz.
Hükümetlerin bütçe açığı ve fazlası: Piyasalar bütçe açıklarının büyümesine genelikle olumsuz tepki verir ve bütçe açıklarının azalması için alınan başarılı tedbirleri olumlu tepkiyle onore eder. Piyasanın tepkisinin gücü bir ülkenin para biriminin değerini oldukça etkiler.
Ticari dengeler ve eğilimler: Ülkelerin arasındaki ticari emtia akımları mal ve hizmetlere olan talebi yansıtır ve ilgili para birimlerine olan talebi belirler. Ülkelerarası ticari dengeler açığıyla fazlası bir ülkenin rekabet gücünü de belirler. Böylece bir ülkenin ticari denge açığı onun para birimini olumsuz olarak etkileyebilir.
Ekonomik büyüme ve ekonominin sağlıklılığı: gayri safi milli hasıla, istihdam oranları, tüketici ve toptancı fiyat endeksleri ve bir ülkenin ekonomik büyümesini ve ekonomisinin sağlıklılığını yansıtan raporların FOREX piyasalarına önemli etkisi vardır. Genelde sağlıklı bir ekonomi ülkenin para biriminin değerini ve böylece o para birimine olan talebi artırır.

2-) Siyasi Faktörler;

Ulusal, bölgesel ve uluslararası siyasi koşul ve ortamların para birimlerinin üzerindeki etkisi oldukça önemli olabilir.
Siyasi belirsizlik veya siyasi güvenilmezlik bir ülkenin ekonomisini olumsuz olarak etkiler; örneğin para politikasını veya ekonomik faktörleri etkileyen bir menfaat grubunun güçlenmesi piyasalarda etkili olabilir. Veya bölgede bir ülkede meydana gelen olaylar aynı bölgedeki başka ülkelerin de ekonomisini ve böylece para birimini etkileyebilir.

3-) Piyasa Psikolojisi;

Rapor veya istatiskler gibi göstergeleri olmadığı belirlenmesi en güç etken olan piyasa psikolojisi FOREX piyasalarını çeşitli şekillerde etkiler.
Güvenilirliğe hücum: Uluslararası olayların meydana gelmesi yatırımcıları kendilerine “sağlam bir liman”ı aramasına sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda daha kuvvetli olarak algılanılan para birimine daha büyük bir talep ve dolayısıyla onun değeri yükselecektir.
Uzun vadeli eğilimler: Para birimleri, borsalarda işlem gören fiziki emtialar gibi sezonluk dönemselliği olmamasına rağmen ulusal ekonomik dönemlerden kaynaklanabilen uzun vadeli eğilimlere girebilir.
“Söylentiyi al, gerçeği sat”: Teknik bir kuraldan ziyade harcıalem bir tavsiye olan bu kavram, bir para biriminin belirli olayların kendi üzerindeki etkisini söz konusu olaylar meydana gelmeden yansıtması ve söz konusu olaylar gerçekleştiğinde piyasanın tam tersine gelişmesini kasteder. Yani, bir duyum üzerine yatırımcılar belirli bir para birimini satın alır ve bu talepten değeri yükselir. Sonra, beklenen duyumu alınan olay gerçekleşince yatırımcılar değeri yükselmiş pozisyonlarını yoğun bir şekilde satmaya başlar ve söz konusu olayın para biriminin üzerindeki dolaysız etkiye bakılmaksızın bu para birimin değeri düşer.
Ekonomik göstergeler: Ekonomik politikaları gerçekten yansıtan ekonomik göstergeler bazen kendi kendine bir hayatiyet kazanır ve yansıttıkları ekonomik gerçeklere bağımsız olarak piyasayı kısa vadeli olarak etkiler. Bu olgu geçmişte para arzı, istihdam seviyesi, ticari dengeler veya enflasyon gibi alanların göstergelerinde görülmüştü.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.