Forex Piyasalarında Kullanılan Yatırım Araçları

0 501

Forex, dünyanın en aktif işlem hacmine sahip, hareketli bir borsa yatırım sermaye piyasasıdır. Forex piyasalarında kazanmak için yatırım araçlarının iyi seçilmesi gerekir. Bunun için de forex piyasalarında yer alan yatırım araçlarının neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

FOREX Piyasalarında En çok Kazandıran Yatırım Araçları;

FOREX piyasaları oldukça büyük olmasının yanında yatırımcılarına farklı yatırım araçlarından yararlanma imkanıda sunmaktadır. Böylesi bir piyasada kazanmak için doğru yatırım aracını belirlemek ve ona yatırım yapmak çok ama çok önemlidir.

Şimdi tek tek Forex Piyasalarında kullanılan yatırım araçlarını tanıyalım..

  • Spot:(Değiş-Tokuş)

Spot işlemi, iki günlük süresi olan bir işlemdir. Bu işlem iki para cinsinin birbiriyle değişmesidir. Faiz getirizi ve maliyeti olmayan, en kısa süreli bu işlem bir kontrat işleminden ziyade bir nakit işlemidir. FOREX piyasalarında işlem hacmi açısından büyük farkla en büyük paya sahiptir.

  • Forward İşlemleri (Vadeli İşlem):

Döviz, menkul kıymet veya emtiaların ileri bir tarihte teslimi kaydıyla bugünden yapılan sözleşmelerle (forward sözleşme) alınıp satılması vadeli alım/satım (forward işlem), bu tür işlemlerin oluşturduğu piyasa vadeli işlem piyasası (forward market), işlem fiyatı ise vadeli teslim fiyatı (forward fiyat) olarak bilinmektedir. Vadeli işlemlerin süresi birkaç günden birkaç yıla kadar değişebilmektedir. Bununla birlikte uygulamada vadeler genellikle kısa olmaktadır. Forward sözleşmeler, spekülasyon ve risk yönetimi amaçları için kullanılmaktadır. Forward sözleşmesindeki teslim tarihi geldiği zaman sözleşmedeki para birimleri o günkü piyasa fiyatına bakılmaksızın önceden anlaşıldığı değerden el değişir.

  • Futures:(vadeli satış)

Para birimlerini belli bir tarihte ve belli bir fiyattan alma veya satma sözleşmeleridir. Futures işlemleri forward kontratlardan ayıran en büyük özellik standartları önceden belirli kontratlar olması ve bu tip işlemler için kurulan özel borsalarda işlem görmeleridir. Ortalama kontrat süresi üç aydır ve kontratlar genellikle faiz de içerir.

  • Swap:

Para swap’ı olarak da adlandırılan sabit faizli döviz swap’ı, farklı para birimlerinden oluşan iki ayrı anaparanın; vade tarihinde, orijinal birimleri ve önceden üzerinde anlaşılmış bir kur üzerinden geri ödenmek üzere birbirleriyle değiştirildiği swap çeşididir. Bir başka ifadeyle para swap’larında taraflar, farklı döviz cinslerinden fakat spot kur üzerinden birbirine eşit değerde ve her biri sabit faiz üzerinden mutabık kalınmış anapara borçlanmasına giderler. Bu tür swap’larda taraflar birbirlerine hem spot hem de forward vadede anapara ödemesinde bulunurlar. Swap , işlemi bir kontrat işlemi değildir ve borsalarda yapılmaz.

  • Options:
forex yatırım araçları, forex tools, en çok kazandıran forex yatırım araçları

Options,

Satın alana hiçbir taahhüde girmeden belirli tutardaki spesifik bir para birimi üzerinde anlaşılan fiyattan, belirli bir süre içinde veya belirlenen bir vade tarihinde alma veya satma hakkını veren sözleşmelerdir.

Opsiyon satın alan taraf satma veya satın alma hakkını satın almakta, ancak bu konuda herhangi bir taahhüde girmemekte, bunun için ise peşinen kapora mahiyetinde bir komisyon ödemektedir.

FOREX Options piyasası, dünyanın en derin, en büyük ve en likit options piyasasıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.