Html Kayan Yazı kodu, Web Sayfa, Sitesi için Kayan Yazı Oluşturma

1 645

<html> kodlama dili ile kullanılan ve websiteleri veya sayfalarında oluşturulan içeriğin sağdan sola veya soldan sağa ya da aşağıdan yukarı inerek kaymasını sağlayan sayfalarınız için görsel güzellik ve kolaylık sağlayan çok güzel bir etikettir.

Kullanımı :

<marquee>yazmak istediğiniz yazınızı buraya yazın..</marquee>

Yukarda görüldüğü gibi etiketimiz <marquee> içerik </marquee> şeklinde html sayfamız içerisinde <body>…</body> tagları arasına yerleştirlir.

Şimdi örneklerle marque tagını kullanımını açıklayalım…

Örnek 1-)

<marquee direction="up">Yukarı kayan yazı örneği...</marquee>

Ekranda görüntüsü:

Yukarı kayan yazı örneği…

Kod içerisindeki ;
marquee direction  =” ”  alanın kayacağı yönü belirlememizi sağlayacak .. bu alana şunları yazabilirsiniz ( up,down,left,right) örnekte up kullanılmıştır.
up  =  yukarı doğru kaymayı sağlayacak

Not: Direction komutuna “left”,”right” yazarak sağa sola hareketi sağlayabilirsiniz.

Örnek 2-)

<marquee direction="up" scrollamount="3">Kayan Yazı Hızlı şekil..</marquee>

Canlı örnek için : http://www.htmlcodetutorial.com/_MARQUEE_SCROLLAMOUNT.html

Örnek 3-)
Bu örneğimizde width ve height komutları ile kayan yazı alanımızın boyut ve yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

<marquee direction="up" scrollamount="3" width:"200"
height="110">Opera kullanmak bir ayrıcalıktır.</marquee>

Örnek 4-)
Bu örnekte, mouse ile kayan yazının üzerinde geldiğimizde imlecin durmasını ve yazıdan ayrıldığımızda imlecin hareket etmesini istiyoruz.Bunun için ise onMouseOver=”this.stop()” ve onMouseOut=”this.start() etiketlerini kullanacağız.

<marquee direction="up" scrollamount="5"
width:"200" height="110" onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()">
Kayan yazı üzerine mouse gelince durur, üzerinden çekince hareket eder.</marquee>

Diğer Örnek :

<marquee align="texttop" behavior="scroll" direction="up" scrollamount="1" scrolldelay="30" onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()"> Duyurularınız….Yeni Web sitemiz yayında,Bu kodları kullanmak serbettir ancak bu kodların da içinde olduğu makaleyi çalan ve isimsiz yayınlayanlar kodun sahibi  suat atan  tarafından sitelerine yapılcak her türlü müeyyideyi peşinen kabul etmiş sayılır. İsim ile yayınlamak serbettir.</marquee>

 

Kodlarımız içindeki iki detayı açıklamakta fayda var.

onMouseOver=’this.stop()’ :tagı ile fare imlecinin kayan yazımız üzerine geldiği zaman yazının durmasını ,  onMouseOut=’this.start()’     :tagı ile ise fare imlecinin yazıdan çıktıktan sonra yazının kendi halinde akışına devam etmesini sağlamak için koyduk. Bunlar standart javascript parameterleridir.
scrolldelay:         parametresi yazının akış hızını belirlerken
scrollamount: parametresi yazının birim zamandaki akış miktarını ayarlar

Bu kodları kullanırken parameterlerle oynayarak değişiklikleri daha güzel inceleyebilirsiniz.

Bu arada marquee tag’ı yazı akışı için kullanılsa da ingilizcedeki karşılığı büyük çadır ya da otağ demektir !

Sayfada Kullanımı:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Kayan Yazı Örnek Sayfası</title>
</head>

<body>
<p>
<marquee>Kayan Yazı örneği.. BilgiHanesi.Com</marquee>

</p>
<br />
<p>
<marquee behavior="scroll" direction="left" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()">
Kayan Yazı örneği 2</marquee>

</p>
</body>
</html>
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.