İç Anadolu Bölgesi Coğrafi Özellikleri, iklimi bitki örtüsü yeryüzü şekilleri, tarım ve hayvancılık

9 2.877

Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden bir diğeri olan İç Anadolu Bölgesi, ülkenin iç bölümünde yer almaktadır ve başlıca özellikleri, konumu, bölümleri, yer yüzü şekilleri, ilklim ve bitki örtüsü, yer altı zenginlikleri (madenleri), nüfusu ve bölgenin genel özelliklerinden oluşmaktadır.

Şimdi bunları tek tek açıklayalım…
İç Anadolu Bölgesinin;

KONUMU, SINIRLARI   VE   KOMŞULARI:

Doğu   Anadolu’dan   sonra   2.   büyük   bölgemizdir. Anadolu   Yarımadasının   ortasında   yer   alır. G.Doğu   Anadolu   Bölgesi   hariç   her   bölgeyle   komşudur. Alanı   163.057   Km2 dir. Ülkemizin   % 20’sini   kaplar.

Nüfusu   2000   sayımına   göre   11.6   milyondur. Nüfus   yoğunluğu   Km2’ye   71   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasının   altındadır. (Türkiye   ortalaması   Km2 ye 71   kişi)

BÖLÜMLERİ:

1.Konya   Bölümü

2.Yukarı   Sakarya   Bölümü

3.Orta   Kızılırmak   Bölümü

4.Yukarı   Kızılırmak   Bölümü

YERYÜZÜ   ŞEKİLLERİ:

Dağları: Yer şekilleri   sadedir. Engebeli   arazi   fazla   olmadığı   için   arazi   ulaşıma   uygundur. Ortalama   Yükselti   800-1000   metredir. Bölgenin   en   yüksek yeri   doğu   bölümüdür. Kıvrım   dağları da   bu   bölümde   yer   alır. Akdağlar, Hınzır   Dağları,   Tecer   Dağları, Yıldız   Dağları   bu   kıvrım   dağlarıdır.   Bölgenin   güneyinde   volkanik   dağlar   vardır.Bunlar Erciyes   Dağı (3917 m en   yüksek   yeri), Melendiz, Hasandağı, Karacadağ, Karadağ’dır.

Platoları: Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok (Kızılırmak), Yazılıkaya, (Bayat), Uzunyayla   platoları   vardır.

Ovaları: Konya Ovası (Türkiye’nin   en   büyük   ovası), Ereğli, Aksaray, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Kayseri   ve   Develi   Ovaları

Akarsuları: Kızılırmak, Sakarya, Porsuk   Çayı, Delice   Irmağı.

Gölleri: Bölgenin   güneyinde   kapalı   havzalar   vardır. Tuz   Gölü (2.Büyük   Gölümüz), Akşehir, Eber, Ilgın (Çavuşçu), Tuzla, Seyfe, Mogan, Sultan   Sazlığı   vardır. Sakarya   Nehri   üzerinde   Sarıyar   ve   Gökçekaya; Kızılırmak   Nehri   üzerinde de Hirfanlı   ve   Kesikköprü   baraj   gölleri   vardır.

İKLİM   VE   BİTKİ   ÖRTÜSÜ:

Bölge   dağlarla   çevrili   olduğu   için   yazları   sıcak   ve   kurak, kışları   soğuk   ve   kar   yağışlıdır. Don   olayları   çok   görülür. En   az   yağış   alan   bölgedir.   Ortalama   yağış   400 mm’dir. Bunun   en   önemli   sebebi   bölgenin   dağlarla   çevrili   olmasıdır. Doğal   bitki   örtüsü   bozkırdır. Bölgede   özellikle   doğudaki   dağlık   alanlarda   ormanlara da   rastlanır. Orman   bakımından   % 9   ile   5.   sıradadır. Akarsu   boylarında   kavakçılıkta   yapılır.

TARIMI   NE   HAYVANCILIK:

Bölgenin   ekonomisi   tarıma   dayanır. Ekili-dikili   alanlar   bakımından   Marmara   Bölgesinden   sonra   2.   sırada   yer   alır (% 27). Çalışan   nüfusun   büyük   bölümü   tarımda   çalışır. Fakat   tarımın   en   önemli   sorunu   sulama   ihtiyacıdır. Bölgede   en   çok   üretilen   ürün   buğdaydır. Diğer   ürünler   şekerpancarı ( şeker   fabrikaları   bölgede   fazladır.), Üzüm, Mercimek, Yulaf, Çavdar, Ayçiçeği, Haşhaş, çeşitli   meyveler   ve   sebzelerdir.

Bölgede   küçükbaş   hayvancılık   yaygın   olarak   yapılır. Ankara   çevresinde   tiftik   keçisi, Sivas   ve   Konya   çevresinde   koyun   çok   yetiştirilir.

iç anadolu bölgesinin özellikleri, konumu, bölümleri, yer yüzü şekilleri, ilklim ve bitki örtüsü, yer altı zenginlikleri (madenleri), nüfusu ve bölgenin genel özellikleri

YER ALTI   ZENGİNLİKLERİ:

Krom: Eskişehir-Mihalıççık, Kayseri   ve   Sivas.   Kayatuzu: Kırşehir, Çankırı, Nevşehir, Yozgat.   Linyit: Sivas-Kangal. (Burada   bir de   termik   santralde   bulunmaktadır.)Demir: Kayseri-Develi, Sivas-Kangal, Ankara-Haymana.   Toryum: Eskişehir-Sivrihisar.   Çinko: Konya-Bozkır, Niğde-Bor   (Türkiye’de   2.   sırada).   Lületaşı: Eskişehir (Türkiye’de   ve   Dünya’da   1.).   Volfram: Kırıkkale-Keskin, Niğde (Türkiye’de   2. sırada).

ENDÜSTRİSİ:

Sanayi   Yukarı Sakarya   Bölümünde   gelişmiştir.

Eskişehir: Lokomotif, besin, motor, çimento, inşaat, malzemeleri, şeker, et deri   sanayisi   vardır.

Ankara: Dokuma, besin, tarım araçları, çimento, alkollü   içki, mobilya, selüloz, kağıt, karton, deri   ve   et   sanayisi   vardır.

Konya: Tarım   araçları, besin, motor, çimento, süt   ürünleri, inşaat malzemeleri, selüloz, kağıt   ve   şeker   s.

Kayseri: Halıcılık, meyve   suyu, pamuklu   dokuma, pastırma   ve   sucuk   sanayisi.

Kırıkkale: Silah   sanayi, Orta   Anadolu   Rafinerisi.

Sivas: Besin, Yem, Çimento, demir-çelik, et   entegre, demiryolları   bakım   ve   onarım   tesisleri   vardır.

 

NÜFUSU   VE   YERLEŞMESİ:

Nüfusu   2000   sayımına   göre   11.6   milyondur. Nüfus   yoğunluğu   Km2’ye   71   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasının   altındadır. (Türkiye   ortalaması   Km2’ye 83   kişi). Nüfus   artış   hızı   %o 16’dır (Türkiye   ortalaması %o 18.34).

Nüfusun   % 69’u   kentte   yaşar (Türkiye   ortalaması   % 65). Yukarı   Sakarya   Bölümü   en   yoğun   nüfuslu   alandır. Nüfus   genellikle   bölgenin   çevresindeki   dağ   eteklerindeki   ovalara   yoğunlaşmıştır.

Ülkemizin   başkenti   ve   2.büyük   kenti   Ankara   bölgede   yer   almaktadır.

TÜRKİYE   EKONOMİSİNE   KATKISI:

Ekonomisinde   tarım   hakim   faaliyettir. Bölge   yurdumuzun   tahıl   ambarıdır. Yurdumuzda   Buğday (%35), Arpa (%45), Şekerpancarı (%40), Baklagiller (%30), Meyvecilik (%20) oranında   yapılır. Bölgede   Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kırıkkale   ve   Sivas   gibi   sanayi   kentleri   vardır. Türkiye   Endüstri   üretiminin   % 15’i   bu   bölgemizden   sağlanmaktadır. Bölgenin   turizm   gelirleri de   fazladır.

TARİHİ   ÖNEMİ:

Sivas   Kongresi   Sivas   kentinde   yapılmıştır. Ankara’da da   ilk   TBMM   açılmıştır. Bu   tarihten   sonra   Milli   Mücadelenin   merkezi   olmuştur.

 

BÖLGENİN   GENEL   ÖZELLİKLERİ:

 • En   fazla   nadasa   bırakılan   bölgedir.
 • En   büyük   kapalı   havzamız   buradadır (Tuz   Gölü)
 • En   tuzlu   gölümüz   %o   ile   Tuz   Gölüdür.
 • Lületaşının   tek   çıkarıldığı   yer   Eskişehir’dir.
 • Karstik   şekillere   en   çok   rastlanan   2.bölgemizdir. (Sivas, Çankırı)
 • İklimden   dolayı   kerpiç   en   çok   kullanılan   yapı   malzemesidir.
 • Ulaşımı   yeryüzü   şekilleri   sayesinde   çok   uygundur.
 • En   az   yağış   alan   bölgemizdir
 • Ortalama   yükseltisi   1000 metredir. En   yüksek   yeri   Erciyes   Dağıdır.
 • Küçükbaş   hayvan   sayısı   en   fazla   olan   bölgedir.
 • Nüfus   bakımından   2.   olmasına   rağmen   alanı   büyük   olduğu   için   yoğunluk   azdır.
 • Tek   uçak   fabrikamız   Eskişehir’dedir.
 • Ekonomisi   tarım   ve   hayvancılığa   dayanır.
 • İklimi   sert   ve   karasaldır.
 • Kentleşme   oranı   düşük, kırsal   yerleşme   topludur.
 • Yaz   kuraklığının   erken   başlaması   sebze   üretimini   olumsuz   yönde   etkiler.
 • Bölgede   endüstri   bitkilerinden   şekerpancarı, tahıllardan   buğday   çok   yetiştirilir.
 • En   uzun   akarsuyumuz   Kızılırmak   nehrinin   büyük   kısmı   bölgededir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.