İslama Göre Kadının Önemi Yeri ve Hakları

0 252

Sanılanın aksine İslam’da kadın ve erkek arasında cinsiyetsel anlamdışında herhangi bir sınıf farkı gibi bişey söz konusu değildir. Zira İslam kadına ayrı bir önem vermekte ve Kur’an-ı Kerimde ‘Nisa’ isminde kadınlar için bir sure ile bunun anlam ve önemi belirtmektedir. İnsanlar soylarını devam ettirebilmek için erkek ve kadına ihtiyaç duyarlar bu da bize gösteriyor ki sınıf farkı değil bir bütünün parçalarıdır erkek ve kadın.

İslam inancına göre Hz. Adem bütün insanlığın atası olduğu gibi, Hz. Havva da annesidir. İslam’da kadın yaratılış itibariyle erkeğe göre ikinci derecede bir değere sahip değildir. İslam’da insan olma bakımından ve Allah’a kullukta kadınla erkek arasında her hangi bir fark bulunmamaktadır. Dinimize göre insanların en değerlisi, takvada en üstün olanıdır. Nitekim, Hz. Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur:“Müminlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakı en iyi olanlarıdır. En hayırlı olanlarınızda kadınlara karşı hayırlı olanınızdır.”(Riyazü’s-Salihin,76) Kuran’ın tavsiye ettiği hayat anlayışında asıl muhatap insanın bizzat kendisidir. Bu bakımdan dinimizde kadın olsun, erkek olsun her iki cinsin çeşitli hak ve sorumluluklarından, sosyal hayattaki ilke ve kurallardan söz edilir.

İlk Müslüman kadınlar büyük hizmetler yüklenmekten kaçınmamışlar, askeri ve siyasi işlerde erkeklere yardımcı olmuşlar, savaşlarda bile büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Hz. Hatice Müslümanlığı kabul eden ilk kadın olarak bu fedakarlıkların en büyük örneğidir. Hz. Peygamber(s.a.v) devrinde kadın sahabiler ilme de büyük katkıda bulunmuşlardır. Hz. Peygamber (s.a.v) in hadislerini rivayet eden Hz. Aişe ve Hz. Fatıma gibi pek çok kadın sahabi vardır.
Netice olarak İslam’da, bir insan olarak erkeğe tanınan temel haklar kadına da tanınmıştır. Buna göre;, hayat hakkı, mülkiyet ve tasarruf hakkı, mesken dokunulmazlığı, şeref ve onurunun korunması, inanç ve düşünce hürriyeti, evlenme ve aile kurma hakkı, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı gibi temel haklar her iki cins içinde geçerli olan haklardır.

İslam’da kadın da erkek de, çocuk da, yetişkin ve yaşlı kimse de hiçbir cins, renk, yaş ve statü farkı gözetilmeksizin benzer bir ilgi ve öneme sahiptir. Bütün insanlar kadınıyla, erkeğiyle insanlığın atası kabul edilen Hz. Adem’le yine insanlığın annesi olarak görülen Hz. Havva’dan türemiştir.
İslam nazarında kadın, incitilmemesi, şefkat gösterilmesi gereken bir varlıktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.