Karadeniz Bölgesi Coğrafi Özellikleri, iklimi bitki örtüsü,nüfus,yeryüzü şekilleri

1 5.033

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin Kuzeyinde yer alır ve kendi içinde Doğu, Orta, Batı Karadeniz olmak üzre 3 bölümden oluşur. Karadeniz bölgesinin genel özellikleri, konumu ve sınırları, alanı ve müfusu, bölümleri, yeryüzü şekilleri ve iklimi, tarım ve hayvancılık, yer altı zenginlikleri oalrak incelenecektir.
Karadeniz Bölgesinin,

KONUMU, SINIRLARI   VE   KOMŞULARI:

Yurdumuzun   kuzeyinde, Sakarya’nın   doğusundan   Gürcistan’a   kadar   Karadeniz’e   paralel   olarak   bir   şerit   gibi   uzanır.

Gürcistan, D. Anadolu, İç   Anadolu   ve   Marmara   Bölgeleriyle   ve   adını   aldığı   deniz   ile   komşudur.

ALANI   VE   NÜFUSU:

Gerçek   alanı   olan   143.537 Km2   ile   Türkiye   topraklarının   %18’ini   kaplar. Alan   bakımından   3. Büyüklükteki   bölgemizdir.   Bölge   Doğu-Batı   doğrultusunda   1400 Km, Kuzey-Güney   doğrultusunda   100-200   Km   ile   bir   şeride   benzer.

Nüfusu   2000   sayımına   göre   8.4   milyondur. Nüfus   yoğunluğu   Km2’ye   59   kişidir. Bu   Türkiye   ortalamasının   altındadır. (Türkiye   ortalaması   Km2’ye 83   kişi)

BÖLÜMLERİ:

1.Batı   Karadeniz

2.Orta   Karadeniz

3.Doğu   Karadeniz

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:

Kıyıları:

Dağlar   kıyıya   paralel   olarak   uzandığı   için   kıyılar   az   girintili-çıkıntılıdır. Bu   kıyı   tipine   Boyuna   Kıyı   Tipi   denir.

Tek   doğal   limanı   Sinop’tur. Arkasındaki   dağların   ulaşımı   zorlaştırması   nedeniyle   fazla   gelişmemiştir. Buna   rağmen   Trabzon, Samsun   gibi   limanlar   yapay   olmasına   rağmen   ulaşımları   sayesinde   gelişmişlerdir.

Bu   kıyı   tipinde   bir   kıyı   aşındırma   şekli   olan   Falez (Yalıyar)   çok   görülür.

Dağları:

Batı   K.: Küre   (İsfendiyar) Dağları,   Bolu Dağları,   Ilgaz   Dağları,   Köroğlu   Dağları

Orta   K.: Canik   Dağları

Doğu   K.:D.Karadeniz   (Rize) Dağları ( Zirvesi: Kaçkar D.3932), Giresun   Dağları,

Çimen, Kop, Mescit, Akdağ   ve   Yalnızçam   Dağları

D. Karadeniz’de   Zigana   ve   Kop  geçitleri   vardır.

Akarsuları:

Bartın   Çayı (Ulaşım   yapılabilir.), Yenice (Filyos)   Çayı

Kızılırmak (Türk.’nin   en   uzun ırmağı), Yeşilırmak   ve   Çoruh (Gürcistan’dan   dökülür.)

Ovaları:

Kastamonu, Bolu   ve   Düzce   Ovaları. Bafra   ve   Çarşamba   Delta   Ovaları

Gölleri:

Sera   ve   Tortum   gölleri (Heyelan   Gölleri),   Abant   ve   Yedigöller. Baraj   Gölleri: Almus, Suat   Uğurlu, Hasan   Uğurlu (Yeşilırmak), Hirfanlı   ve   Altınkaya (Kızılırmak), Sarıyar (Sakarya)

İKLİM   VE   BİTKİ ÖRTÜSÜ:

Bölgenin   kıyı   kesiminde   Karadeniz   İklimi   görülür. İklim   bu   alanlarda   her   mevsim   yağışlı   ve   ılımandır. En   fazla   yağışı   sonbaharda, en   azını   yazın   alır. Bitki   örtüsü   Ormandır. Bölge   orman   bakımından   ilk   sırada   gelir. Yağışlı   ve   ılık   olduğu   için   yangın   çok   azdır. En   fazla   yağış   alan   bölgemizdir. Rize’de   en   fazla   alan   şehirdir.

İç   kesimlerde   iklim   karasallaşır. Dağların   bu   güney   yamaçlarında   yazları   sıcak   ve   kurak   kışları   soğuk   ve   kar   yağışlı   bir   iklim   görülür. En   fazla   yağışı   ilkbaharda, en   azını   yazın   alır.   Bitki   örtüsü   ise   buralarda   Bozkırdır.

Yağışın   bol   olması   sayesinde   orman   ve akarsuların   debileri (su   miktarları)   fazladır. Yağışın   yeterli   olması   sayesinde   nadasa   bırakmanın   en   az   olduğu   bölgemizdir. Bölge   kuzeye   yakın   olduğu   için   güneşten   yararlanma   süresi azdır, gölge   boyu   uzundur, gece-gündüz   süresi   arasında   fark   en   fazladır. Kimyasal   çözülmenin de   en   fazla   olduğu bölgemizdir.

karadeniz bölgesi, özellikleri bitki örtüsü, yer altı kaynakları, iklimi, nüfusu

TARIM   VE   HAYVANCILIK:

Fındık: Ordu   ve   Giresun   çevresinde. Türkiye’de   ve   Dünyada   1.Sıradadır.

Çay: Rize   kıyılarında. Bol   yağış   ve   yıkanmış   toprak   ister. Türkiye’de   1.Sıradadır.

Tütün: Orta   Karadeniz   ve   Bolu-Düzce   ovası. Yağışı   sevmez. Türkiye’de   2.Sıradadır.

Mısır: Bölgenin   yağışlı   kıyılarında. Bölgede   tüketilir. Türkiye’de   1.Sıradadır.

Şekerpancarı: Orta   Karadeniz’de, Soya   Fasulyesi   ve   Keten-Kenevir: Kastamonu, Sinop, Zonguldak   ve   Ordu’da. Tahıl: Karasal   iklimin   görüldüğü   iç   kesimlerde. Sebze   ve   Meyve: Sulamanın   yapılabildiği   kıyı   ve   iç   ovalarda. Zeytin   ve   Turunçgiller: D. Karadeniz’de   az   bir   alanda yetiştirilir.

Kıyı   kesiminde   yağışlı   ve   gür   otlaklara   sahip   alanlarda   büyükbaş   hayvan, iç   kesimdeki   düzlüklerde   ise   küçükbaş   hayvan   yetiştirilir. Arıcılık   ve   balıkçılıkta   diğer   hayvancılık   faaliyetleridir.

YER ALTI   ZENGİNLİKLERİ:

Taşkömürü: Zonguldak , Bartın   ve   Kastamonu’da. Türkiye’de   tek.

Bakır: Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), Çayeli (Rize). Türkiye’de   1.Sıradadır.

Linyit: Bolu, Çankırı, Amasya, Samsun, Ankara’da. Demir: Ordu’da.

Manganez: Trabzon, Artvin, Amasya   ve   Kastamonu’da   çıkarılır.

ENDÜSTRİ:

Demir-Çelik   Sanayisi: Karabük   ve   Ereğli’de. Bakır   Tesisleri: Samsun’da.

Şeker   Sanayisi: Turhal, Amasya, Suluova, Çorum, Kastamonu   ve   Çorum’da.

Tütün   Sanayisi: Samsun   ve   Tokat’ta. Kağıt   Sanayisi: Batı   Karadeniz’de.

Çay   Sanayisi: Rize   ve   çevresi. Fındık   Sanayisi: Ordu   ve   çevresi.

Gıda   ve   Dokuma   Sanayisi: Büyük   kentlerin   yakınlarında   Kurulmuştur.

NÜFUS   VE   YERLEŞME:

2000   Sayımına   göre   bölgenin   nüfusu   8.4   Milyondur. .Nüfus   yoğunluğu   Km2’ye   59   kişidir. Nüfus   yoğunluğu   bakımından   Doğu   Anadolu’dan   sonra   en   az   2. yoğunluktaki   bölgedir. Bu   Türkiye   ortalamasının   altındadır. Çünkü   bölgenin   geçim   kaynakları   kısıtlı   olduğu   için   çok   göç   verir. Nüfus   kıyı   bölümüne, iç   ovalara   ve   Batı   Karadeniz’deki   maden   ve   sanayi   alanlarına   toplanmıştır.

Nüfus   Artış   Hızı   %o 4’tür   (Türkiye %o18.34)   Yeryüzü   şekilleri   nedeniyle   Dağınık   Kır   Yerleşmesi   çok   görülür. Ev   yapımında   ağaç   sık   kullanılır. Nüfusun   %51’i   kırsal   kesimde   yaşar (Türkiye’de % 35) , Halkı genellikle     tarım   ve   hayvancılıkla   uğraşır.

TURİZM:

Bolu’da   Abant   Gölü   ve   Yedigöller. Kastamonu’da   Safranbolu   Evleri. Bolu-Kartalkaya   ve   Ilgaz   Dağlarında   Kayak   Turizmi. Samsun   ve   Tokat’ta   Kaplıcalar. Trabzon-Maçka’da   Sümela   Manastırı.

Plajlar   ve   Karadeniz   Yaylalar.

TARİHİ   ÖNEMİ:

Samsun   M. Kemal’in   19   Mayıs   1919’da   Anadolu’ya   ayak   bastığı   yerdir. Havza,   Tokat   ve   Amasya   Milli   Mücadeledeki   diğer   önemli   kentlerdir.

Kastamonu’da   M. Kemal’in   şapka   takarak.   Kılık   Kıyafet   İnkılabını   başlattığı   şehirdir.

BÖLGE   HAKKINDA   NOTLAR:

 • Alan   bakımından   %18   ile   3.   Büyük   bölgemizdir.
 • Kırsal   nüfusun   en   fazla   olduğu   bölgemizdir.
 • Ormanlarımızın   %27’sine   sahip   olarak   1.Sıradadır.
 • En   fazla   yağış   alan   bölgedir.
 • Nadasa   bırakmanın   en   az   olduğu   bölgedir.
 • Temel   geçim   kaynağı   tarımdır.
 • En   çok   göç   veren   bölgedir.
 • Güneşten   yararlanma   oranı   en   az   bölgedir.
 • Gölge   uzunluğu   en   fazla   bölgedir.
 • Gece-Gündüz   süresi   arasındaki   farkın   en   fazla   olduğu   bölgedir.
 • Kimyasal   çözülmenin   en   fazla   olduğu   bölgedir.
 • En   fazla   heyelan   olan   bölgedir.
 • En   fazla   falez (yalıyar)   olan   bölgedir.
 • Çay, Fındık, Mısır, Keten-Kenevir, Soya   Fasulyesi   üretiminde   1. Sıradadır.
 • Taşkömürünün   tamamı   ve   Bakırın   yarısı   bu   bölgeden   sağlanır.
 • Kereste   en   çok   Sinop, Kastamonu   ve   Bolu’da   üretilir.
 • Boyuna   kıyı   tipi   görülür.
 • Sıcaklık   ortalaması   14-15   derece,   yağış   ortalama   1000   mm’dir.
 • Çatalağzı   Termik   Santrali   bu   bölgededir.
 • Kızılırmak   Türkiye’nin   en   uzun   ırmağıdır.
 • Batın   Çayının   kısa   bir   bölümünde   akarsu   ulaşımı   yapılabilmektedir.
 • Yeryüzü   şekilleri   nedeniyle   İnsan   ve   hayvan   gücüyle   tarım   yaygındır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.