Karışım Nedir? Özellikleri Karışım ile Bileşik Arasındaki Farklar

1 1.134

Kimya konusu olan karışımlar ile ilgili bilgiler ve konu anlatımı, karışım nedir, hemojen karışım, heterojen karışımlar ve örnekler, karışım ile bileşik arasındaki farklar. Emülsiyon ve Süspansiyon Nedir? Hangi karışımlar homojendir, hang, karışımlar heterojendir?

Tüm bu konu başlıklarını karışımlar ile ilgili bu yazımızda bulabilirsiniz.

KARIŞIMLAR

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

Homojen karışım

Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir.

 • Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu  ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir.
Çeşme suyu Tuzlu su HCl çözeltisi Alkollü su Şekerli su

Heterojen karışım

Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır.

 • Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak  heterojen karışımlara örnek verilebilir.
Toprak Kahve Yaprak Su-petrol Süt

 • Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir.
Su Işık etkisinde su Mikroskopta süt Süt su karışımı Işık etkisinde Su süt

Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır.

Emülsiyon

 • Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının  heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

Süspansiyon

 • Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi.
Su-toprak karışımı
süspansiyona örnek
su-zeytin yağı karbon tetraklorür karışımı
emülsiyona örnek

 

Karışımların özellikleri

 • Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz.
 • Saf değildir.
 • Fiziksel yollarla ayrıştırılır.
 • Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
 • Karışımların öz kütleleri sabit değildir. Karışımı oluşturan maddelerin miktarına bağlı olarak karışımın öz kütlesi değişir.
 • Karışımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır.
 • Karışımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir oran yoktur.


Bileşik ve karışım arası farklar

 • Bileşikler aynı cins moleküllerden, karışımlar farklı cins atom veya moleküllerden meydana gelir.
 • Bileşikle kimyasal yollarla, karışımlar fiziksel yollarla birleştirilir-ayrıştırılırlar.
 • Bileşikteki atomlar belirli kütle oranlarında birleşirlerken karışımlar için belirli bir oran yoktur.
 • Bileşiklerin sabit bir öz kütleleri varken karışımların öz kütleleri karışımdaki maddelerin birleşme oranlarına bağlı olarak değişir

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.