Periyodik Cetvel (Sistem) Nedir? Nasıl Hesaplanır, Bulunur? Periyodik Cetvel Tablosu

0 2.129

Periyodik sistem, doğada yer alan elementlerin (örn.: altın, demir (F), mangan, karbon (C), Azot (N) vs.) özelliklerini grup ve periyodik yerinin belirlenmesinde kullanılan, atom numarasına bağlı olarak düzenlenen sisteme verilen isimdir.

İlk defa Dimitri Mendelyef periyodik sistemi atom ağırlıklarına göre düzenlemiştir. Bugün modern periyodik sistemde elementler atom numaralarına göre düzenlenmiştir.Elementlerin özellikleri artan atom numaralarına bağlı olarak değişir, bu değişime periyodik değişim denilmektedir.

Periyodik Sistemde Grup ve Periyot Ne Demektir? Alkali, Halojen, Soygaz Nedir?

1 -Periyodik sistemde yatay olan sıralara PERİYOT,yukarıdan aşağıya doğru olan düşey sütunlara ise GRUP adı verilir.

2 -Periyodik sistemde 7 periyot(1,2,3,4,5,6,7 şeklinde sıralanır)16 grup vardır.

3 -A grup elementlerine baş grup,B grup elementlerine ise yan grup elementleri denir.

4 -1A grubu elementlerine ALKALİ, 2a grubu elementlerine TOPRAK ALKALİ, 2-1A grubu elementlerine TOPRAK ELEMENTLERİ, 7A grubu elementlerine HALOJENLER, 8Agrubu elementlerine SOYGAZLAR(ASAL GAZLAR) denir.

5 -Her periyot bir alkali metal ile başlar(yalnız birinci periyot bir ametal olan hidrojenle başlar),bir soygazla biter.

6 -Soygazlar yaptıkları elektron düzenleri ve periyodik sistemdeki yerleri ile diğer elementlerin özelliklerini,yerlerini bulma bakımından yardımcı element vazifesi görürler.

7 –

1. periyot 1 numaralı hidrojenle başlar 2 numaralı helyum ile biter.

2.periyot 3 numaralı lityum ile başlar,10 numaralı neon ile biter.

3.periyot 11 numaralı sodyum ile başlar,18 numaralı argon ile biter.

4.periyot 18 numaralı potasyum ile başlar 36 numaralı kripton ile biter.

5.periyot 37 numaralı rubidyum ile başlar 54 numaralı ksenon ile biter.

6.periyot 55 numaralı sezyum ile başlar 86 numaralı radon ile biter.

7.periyot 87 numaralı fransiyum ile başlar ,bu periyot henüz tamamlanmamıştır.

Periyodik Cetvel Resmi;

SORU: Atom numarası 38 olan elementin periyodik cetveldeki yerini bulunuz.

Elementin atomlarını dizeriz.  1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s

Elementin atom dizilişi 2 8 18 8 2 şeklindedir. Son yörüngesi 2 ve 5 yörüngesi bulunduğundan
atom 5,periyot 2a grubundadır.

8 -Aynı grupta bulunan elementlerin en dış kabuklarında aynı sayıda elektron bulunur. Bu nedenle aynı grupta bulunan elementler benzer özellik gösterir.

9 -Elementlerin en dış elektron kabuğunda bulunduğu A grup numarası kadar elektron vardır. Örneğin,potasyum 1A grubundadır. Son yörüngesinde 1 elektron vardır.+1 değerliklidir.

10- Bir elementin sahip olabileceği (-) değerlik,o elementin yer aldığı A grup numarası ile 8 arasındaki fark kadardır.

Periyodik Cetvel (sisteme) ilişkin açıklayıcı bilgilerimiz buraya kadardır.. Merak ettiğiniz açıklanmasını istediğiniz yerler olursa bize bu konu altından cevap olarak yazabilirsiniz..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.