Raid 5 Nedir? Ne işe Yarar, Nasıl Oluşturulur?

0 1.667

Raid, sistem güvenliği yani hard disk veri depolarının güvenliğini sağlamak amaçlı geliştirilmiş yapının adıdır.. Günümüz teknolojisinin hızla gelişmesi bu yönde güvenlik birimlerinin de sağlamlaştırılmasını  gerektirmektedir. Bu sebeple raid ile hard disk veri algoritmaları yapılarak en güzel güvenlik gereksimini karşılanması hedeflenmektedir.

RAID 5 (Striping with Parity): Hem hızın hem güvenliğin beraber oluşturulduğu bir yapıdır. En az 3 disk gereklidir. Yandaki örnekte 3 disk RAID 5 oluşturulmuştur. Bir algoritma ile bilgiler disklere sırası ile yazılırken her defasında bir diske yazılan bilgilerin algoritması kaydedilir. Şekildeki örnekte 1,2,3,4 bilgi blogu disklere yazılırken 1. veri 1.diske, 2 veri 2. diske yazıldıktan sonra bu bilgilerin algoritması ise 3. diske yazılmaktadır. Sonra gelen 3. veri bu sefer 3. diske, 4. veri ise 1. diske, 3. ve 4. verilerin algoritması ise 2. diske yazılmaktadır. Bu şekilde devam eden veri yazma işlemi bize RAID 5 sistemindeki herhangi bir diskin arızalanması durumunda sistemin çalılşmaya devam etmesi, arızalı diskin sistem kapanmadan değiştirilmesi ve RAID 5 yapının tekrar oluşturulmasını sağlamaktadır. Burada tek bir disk güvenlik için kullanılmaktadır. Toplam kapasite bir eksik olacaktır.

RAID 1/0 ise iki ayrı RAID 1 kümesinin RAID 0 ile bilerştirilmesi durumudur. Toplamda 4 disk kullanılmaktadır. Sistem performansı ve güvenliği yüksektir. Buna karşılık iki adet disk veri güvenliği için kullanılmaktadır. Kapasite azalmaktadır.

RAID 0/5 ise iki ayrı RAID 5 konfigurasyonun RAID 0 (Striping) yapı ile birleştirilip güvenlik ve performans elde edilmesidir. Toplamda en az 6 disk kullanılmaktadır. Burada 2 adet disk veri güvenliği için ayrılmıştır. Her RAID 5 seviyesi için herhangi bir disk güvenliğe ayrılmıştır. Bir RAID 5 kümesinde iki adet diskin birden arızalanması komple sistemin bozulması anlamına gelmektedir. Ancak performans, güvenlik ve disk kullanımı daha iyidir.

Genel olarak kullanıcı, arızalı disk yerine sağlam disk takıp sistemi kapatmadan RAID konfigurasyonunu tekrar oluşturmaktadır. Tabi sistemde oluşan disk arızasını kullanıcının farkedip bütün işlemleri el ile yapması gerekmektedir. Sistem odasında hiç kimsenin bulunmadığı durumlarda ise sistem güvenliği tehlikeye girmektedir. Bu durumlarda kullanıcının yapması gereken disk değiştirme işlemi, sisteme takılacak fazladan bir disk ve “hotspare” tanımlaması ile daha kolaylaştırılabilir. Daha çok RAID 5 ve mirroring konfigurasyonlarda kullanılması tercih edilmektedir. HotSpare disk, disk arızasında otomatik olarak devreye girerek RAID konfigurasyonunu tekrar oluşturmaktadır. Bu durum ise kullanıcıya rapor olarak bildirilmekte ve kullanıcı daha sonra arızalı diski değitirebilmektedir.

RAID sistemleri daha çok SCSI diskler ile sunucu sistemlerinde kullanıldı. Ancak günümüzde İş istasyonu dediğimiz sistemlerde de performans ve güvenlik gerektiren uygulamalar için daha ekonomik olan IDE RAID yapıları da oluşturulmaya başlandı. Anakart üreticileri IDE RAID özelliği kazandıran yonga setlerini anakart üzerinde sunmaya başladılar. Kendisi Hot Swap özelliğinde olmayan IDE diskler server sistemlerinde ayrı bir disk kızağına takılarak Hotswap özelliği de kazanabiliyorlar.

Windows NT, Windows 2000 işletim sistemleri kendi içlerinde sistem performansını ve işlemci gücünü kullanarak yazılım üzerinde RAID yapma yeteneğine sahiptir. Yani ayrıca bir RAID kartı gerekmeksizin, IDE yada SCSI diskler üzerine RAID 0, RAID 1 ve RAID 5 konfgurasyonu oluşturulabilir. Buradaki avantaj RAID kartı maliyetinden kurtulmaktır. Ancak Sistemin genel performansında ise özellikle işlemci gücünde büyük bir düşüş görülecektir. Aşağıdaki şekilde NT ile oluşturulan RAID 5 yapı ile bir RAID kartı ile oluşturulan RAID 5 arasındaki perofmans karşılaştırması görülmektedir. Bu durumda RAID konfigurasyonun ayrı bir RAID kartı ile oluşturulması sistemin genel performansını önemli olarak arttıracaktır. Web tabanlı sistemler için tek kanallı Adaptec 2100S, orta seviye sunucular için iki kanallı 3200S ve Enterprise sunucular için 4 kanallı 3400S SCSI RAID kartı ürünleri önerilebilir.

RAID-5 birimi oluşturma

Windows arabirimini kullanma

 1. Bilgisayar Yönetimi (Yerel) öğesini açın.
 2. Konsol ağacında Bilgisayar Yönetimi (Yerel) öğesini tıklatın, Depolama Ortamı‘nı tıklatın ve sonra Disk Yönetimi‘ni tıklatın.
 3. RAID-5 birimi oluşturmak istediğiniz dinamik disklerden birinde ayrılmamış alanı sağ tıklatın ve sonra Yeni Birim’i tıklatın.
 4. Yeni Birim Sihirbazı’nda İleri düğmesini tıklatın, RAID-5’i tıklatın ve ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Notlar

 • Bu yordamı yerel bilgisayarda gerçekleştirmek için, Backup Operators veya Administrators grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkiye sahip bir temsilci olmanız gerekir. Bu yordamı uzaktan gerçekleştirmek için, uzak bilgisayarda Backup Operators grubunun veya Administrators grubunun üyesi olmalısınız. Bilgisayar bir etki alanına katılmışsa, Domain Admins grubunun üyeleri bu yordamı gerçekleştirebilir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: Varsayılan yerel gruplar, Varsayılan gruplar ve Farklı Çalıştır’ı kullanma.
 • Bilgisayar Yönetimi’ni açmak için Başlat‘ı ve sonra da Denetim Masası‘nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar‘ı, ardından Bilgisayar Yönetimi‘ni çift tıklatın.
 • Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server veya Windows Server 2003 işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda RAID-5 birimleri oluşturabilirsiniz.
 • RAID-5 birimi oluşturabilmeniz için en az üç (en fazla 32) dinamik diskiniz olması gerekir.
 • RAID-5 birimleri, birim için yalnızca bir ek disk maliyetiyle hataya dayanıklılık sağlar. Örneğin, bir RAID-5 birimi oluşturmak için 10 GB’lik üç disk kullanırsanız, birimin kapasitesi 20 GB olur. Kalan 10 GB eşlik için kullanılır.
 • RAID-5 birimleri uzatılamaz veya yansıtılamaz.

Komut satırı kullanma

 1. Komut İstemi’ni açın.
 2. Aşağıdakini yazın:
  diskpart
 3. DISKPART komut istemine şunu yazın:
  list disk
  RAID-5 birimi oluşturmak istediğiniz diskin numarasını not alın.
 4. DISKPART komut istemine şunu yazın:
  create volume raid [size=n] disk=n,n,n
  Seçilen disklerde n MB RAID-5 birimi oluşturur.

Değer Açıklama
list disk Disklerin listesini ve bu diskler hakkında, büyüklük, kullanılabilir boş alan miktarı, diskin temel veya dinamik disk olduğu, diskin ana önyükleme kaydı (MBR) veya GUID bölüm tablosu (GPT) bölüm stili kullandığı gibi bilgileri görüntüler. Yıldız (*) ile işaretlenmiş diskte odak vardır.
create volume raid Belirtilen üç veya daha çok dinamik diski kullanarak bir RAID-5 birimi oluşturur. Birimi oluşturduktan sonra, odak otomatik olarak yeni birime geçer.
size= n Birimin her diskte kaplayacağı disk alanının megabayt (MB) cinsinden boyutu. Boyut belirtilmezse, olası en büyük RAID-5 birimi oluşturulur. Kullanılabilir en küçük bitişik boş alanı içeren disk RAID-5 biriminin boyutunu beliler ve her disk için aynı büyüklükte alan ayrılır. RAID-5 birimindeki kullanılabilir disk alanının gerçek boyutu, disk alanının bir bölümü eşlik için gerektiğinden, birleştirilmiş boyutundan küçüktür.
disk= n Birimin oluşturulacağı dinamik diskler. Her diskte, size=n değerine eşit miktarda bir alan ayrılır.

Notlar

 • Bu yordamı yerel bilgisayarda gerçekleştirmek için, Backup Operators veya Administrators grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkiye sahip bir temsilci olmanız gerekir. Bilgisayar bir etki alanına katılmışsa, Domain Admins grubunun üyeleri bu yordamı gerçekleştirebilir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: Varsayılan yerel gruplar, Varsayılan gruplar ve Farklı Çalıştır’ı kullanma.
 • Bir komut istemi açmak için Başlat‘ı tıklatın, Tüm Programlar‘ın ve ardından Donatılar‘ın üzerine gelin ve Komut istemi‘ni tıklatın.
 • Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server veya Windows Server 2003 işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda RAID-5 birimleri oluşturabilirsiniz.
 • RAID-5 birimi oluşturabilmeniz için en az üç (en fazla 32) dinamik diskiniz olması gerekir.
 • RAID-5 birimleri, birim için yalnızca bir ek disk maliyetiyle hataya dayanıklılık sağlar. Örneğin, bir RAID-5 birimi oluşturmak için 10 GB’lik üç disk kullanırsanız, birimin kapasitesi 20 GB olur. Kalan 10 GB eşlik için kullanılır.
 • RAID-5 birimleri uzatılamaz veya yansıtılamaz.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.