Rüyada Ölü Görmek Kefen Görmek Ne Anlama Gelir?

6 57.329

İnsanoğlunun gizemini merak ettiği konulardan birisi de rüyalardır.. İnsanlar neden rüya görür, rüyalar geleceğe işaret mi eder, hangi rüyalar gerçekleşir, hangi rüyalar iyidir , hangileri kötüdür pek çok konu biz insanların merak ettiği konulardır.. Bugün sizlere rüya da kefen ve ölü görmenin hangi anlamlarda yorumlandığı noktasında bilgiler vereceğiz..

Rüyada Kefen ve Ölü Görmenin Rüyasal Tabiri;

Rüyada Kefen Görmek

Ölüler gibi kefene sarılmak vefat etmeye, kefen baş ya da bacaklarını örtmemişse dinindeki bozukluğa, Kefen görmek tövbe etmeye, ayıp yerlerini örtmeye, işlerini gizli tutmaya, Kefen giymek, zina yapma teklifini reddetmeye ya da bekar için dengi olmayan bir kadınla evlenmeye; Kefen soymak antikaya yahut gizli şeylere ilgi duymaya, Kefen soyucu unutulmuş şeyleri araştırıp bulmaya çalışan kötü niyetli kimseye; aşırı meraklı, her yere girip çıkan alçak tabiatlı kimseye delalet eder.

Kefen görmek, bir doğum ya da ölüm haberi geleceğine yorumlanır. Kendisini kefen içinde görmek, iş hayatında başarılı olacağına işaret eder. Bir başkasını kefen içinde görmek, bir kimsenin ölüm haberini alacaksınız demektir.

Kefen görmek, bir doğum ya da ölüm haberi geleceğine yorumlanır. Kendisini kefen içinde görmek, iş hayatında başarılı olacağına işaret eder. Bir başkasını kefen içinde görmek, bir kimsenin ölüm haberini alacaksınız demektir.

Rüyada kefen, ömrün uzayacağına işaret eder.

Rüyada kefen görmek, örtünme ile yorumlanır. Rüyasında kefenlendığını veya kefenle gezdığını görmek, dünyada yaptığı işleri gizlemege veya esi olmayan bir kadınla evlenmeye delalet eder. Rüyasında bir kefenle açık bir mezarda yattığını görmek, hayırlı bir iş için kurulan bir dernege girip, fakir ve muhtaçlara yardım edeceğine; üzerindeki kefeni atarak, çirilçıplak bir halde cadde veya sokakta yürüdüğünü görmek, hesapsiz bir dünya malina kavuşacağına; kefenin yalnız alt kısmı olup, üstü çıplak olarak bir yerde oturduğunu görmek, beklediği bir işin vaktinden daha geç olacağına; üzerinde sarı bir kefen olduğunu görmek, salgın bir hastalığa yakalanacağına delalet eder. Üzerine bir kefen giydirıldığını görenin eceli yaklasmistir. Cafer-i Sadika göre kefen dört şekilde yorumlanır: Dünya nimeti, mesafe, uzaklik, ölüm ve hastalık. Rüyasında bir cenaze için kefen yaptığını görenin, o ölüye hayrı dokunur. eğer yaptığı kefen taninmis adam için ise, rüya sahibine zenginlik gelir. eğer tanınmamış bir adama ait ise, hayırlı değildir. Ölmüs bir kimsenin kefenini çıkardığını gören, onun yoluna gider. Bir ölünün kefenini almak, iki şekilde tabir edilir: eğer rüya sahibi dindar bir kişi ise eline para, mal geçer, eğer fesat kalpli biri ise, gammaz ve fitneci olur. Ebu Sait El-Vaize göre; rüyasında bir erkeğin kefen giymis olduğunu görmesi, zinaya meyline delalet eder. Tamamiyla giymemis ise zinaya çagiriliyor demektir, fakat icabet etmez gitmez. Bir ölünün sarıli olduğu gibi kefene sarıli olduğunu gören ölür, veya işleri bozulur. Kefeninin kısa olması tövbeye, uzun olması tövbeden uzaklastiğına işarettir. Rüyada kefenler biçtiğini gören hayır ve sevap işler. Kefeni arayıp bulamadığını görmek iyi değildir. Yanina kefen giymis bir adamın geldığını görmek nimettir. Bazı tabircilere göre; rüyada bir ölü kefenlendigi sirada kefeninin büyük ve geniş olduğunu görmek iyidir. Kefen dar ve kısa olursa. iyi değildir. Rüyada kefen sattığını gören, ölülere rahmet okur; birçok kefenler topladığını gören, söhrete erişir. Kefen dagittiğini gören, herkese iyilik eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kefen görmek, avret mahallini örtmege işarettir. Bazen bu rüya işlerini gizli tutmaya veya bekar için emsali olmayan bir kimseyle evlenmeye işarettir. Rüyada kefen giydığını gören kimse, zina yapmaya çagirir. Ancak bunu kabul etmez. Rüyada ölülerin kefene sarıldigi gibi kefene sarıldığını gören kimsenin. öleceğine işarettir. eğer kefen başını ve ayagini örtmemis ise, o kimsenin dinindeki bozukluga işarettir. Rüyada ölü üzerinde kefenin az görülmesi, rüya sahibinin tövbe etmeye yaklasmasina ve ölü üzerinde kefenin çok görülmesi, rüya sahibinin tövbe etmekten çok uzak bulunmasına işarettir.

Rüyada kendini kefene sarılmış tabutta görmek; bir haber alacağınıza yada büyük mevki sahibi olmaya işarettir.

Rüyada Ölü Görmek

Rüyada ölü görmek, sevilen birinin geleceğini haber verir. Ölü diri getirir.

Rüyada ölü görüldüğünde korkulmamalıdır. Çünkü ölü hayra yorulur. Rüyada bir ölü görmek sevilen birinin geleceğini haber verir. Yani ölü diri getirir.

Rüyada kendinin ölüp dirildiğini görmek; isteklerinize kavuşacağınıza, ölü birine birşey vermek veya almak; bolluk içinde yaşayacağına, ölü bir kadını doğururken görmek; uzun süredir görülmeyen bir akrabadan haber alınacağına, ölmüş bir adam görmek; sevilen bir dostu kaybetmeye, bir ölünün tekrar dirildiğini görmek; güzel bir haber almaya ve bozulan işlerin tekrar yoluna gireceğine işarettir.

# Ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye,
# Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; âni ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa,
# Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına,
# Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe,
# Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye,
# Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye,
# Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye,
# Ölü üzerine feryad ederek ağlamak vaaz ve nasihate,
# bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir fitne çıkarmaya,
# Ölü ardından üzüntüyle – sesli de olsa- ağladığını görmek sevinç ve sürura,
# Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere,
# Ölerek Toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üzerinde kendini böyle görmek dünyasının iyileşmesine,
# bir sedir üzerinde ölüp çıplak kaldığını görmek şeref ve rütbeye,
# Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye,
# defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine;
# Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına yahut yıkılmasına,
# Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata,
# öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye,
# Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan sonra zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye,
# Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara,
# Hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye,
# Kadınların vefatı çocukların ölümüne,
# çocukların ölümü kadınların vefat etmesine,
# Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehidlik makamı olduğuna,
# Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya,
# Ölüyü, mutad olan şeklin dışında yüklendiğini görmek haram mala,
# Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye,
# Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna,
# Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına;
# ölü geçmişte olmayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına,
# Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna,
# Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut Sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna;
# siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine,
# Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya,
# Ümamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasına,
# Uzaktaki yahut kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlık içinde olduğuna,
# Oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya,
# kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe,
# Erkek kardeşinin öldüğünü görmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya,
# Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra,
# Ölüyü yediğini görmek uzun ömre,
# Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına,
# Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa,
# Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetene vesile olmaya,
# Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı yahut yandaşı olan birinin yefat etmesine,
# Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna,
# Ölüye bir şey vermek – eğer ölü bunu almış ise- mal veya dünyalığına gelecek zarara,
# Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya,
# Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine,
# Ölü bir kimseyle kanuşmak uzun ömre,
# Tanıdığı bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye,
# tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalığın gelmesine,
# Ölü ile cinsi münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya du bu işin ölünün vereseleri tarafından gerçekleşmesine yahut o ölüyü hayırla yâd etmeye,
# Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir iş işlediğine,
# Ölmüş birini dövmek – eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiği şeyi bulmasına,
# Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- İslâmla şereflenmeye,
# Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna,
# Ölü üzerine namaz kılmak çirkin bir iş yapmaya yahut batıl amele delalet eder.

Arama Sorguları:

rüyada birinin öldüğünü görmek, rüyada ölüyle konuşmak, rüyada ölüm haberi almak, rüyada ölü görmek, rüyada ölüm görmek ve ağlamak, rüyada ölüm görmek ne anlama gelir, rüyada ölü ölüm görmek, rüya tabirleri, 

6 Yorumlar
 1. Ahmet Zazaoğlu diyor

  Selamünaleyküm rüyamda cuma günü camiye gidiyorduk arkadaşlarla namaza durdum yanımda beyaz kıyafetli imam geldi ve kefen ile her namaz hareketinde ölcü almaya başladı ve 2 metre kefen gider sana dedi ben namazdayken. Sonra namazı kıldık birden namaz kıldığım halının üzerinde ölü akrepler vardı bende rükuda korkarak Allahu Ekber deyip alnıma akrep gelmesin diye sola kaydım orda namazı kılıp camiden cıktım

 2. Merve diyor

  Ben rüyamda vatan şaşmaz ın kefenin içinde cesedini gördüm ve onu kefenin içinden çıkardım. Sonra onu öptüm. Sonra elektrikler kesildi ve vatan şaşmaz tekrar dan kefenin içine tekrar girdi. Sonra vatan şaşmaz ı eşi yasemin adalı ya götürdük ve eşi vatan şaşmaz ın cesetini alıp bahçesine gömüdü ama mezarın başına haç işareti taktı.

 3. Furkan diyor

  Ben ruyamda 2tane olu gordum 1tanesi dedem 1tanesini tanimiyorum tanimadiğim adami kefenden cikarttik herkez korktu bu cok kabir azabi gormus dedi sonra ruyamda bana olumun yakin oldugunu anladim aciklarsaniz cok sevinirim

 4. Sevim diyor

  Rüyamda hiç bilmediğim bir yerde silah sesleri ve çatışma ortamindayim yanimda birileri var ama tanımıyorum sonra mezarligin kenarından geçiyorum tam köşeyi Dönecekken siyah yüzlü bir adam görüyorum sonra bir bakıyorum kefenleniyorum ama uc tane erkek var biri de o yüzü siyah olan beni kefene koymaya çalışıyorlar

 5. Şiyar diyor

  S.a rüyamda abimin kabristan gibi bi yerde bi çok insanla ölü çocuk kefenlerini değiştirdiğini gördüm anlamı nedir acaba

 6. Hudaverdi tanriverdi diyor

  Merhaba selamün aleyküm bir ruya gordum anlatmak istiyorum ruyamda kendi evimizde evin salonunda kefene sarılmış ölü gördüm kefene sarilmis ölüde sanki duman tuter gibi buhar cikar gibi kokuyordu sonnrasinda evin diger odasında bir iki kadin vardi oturuyorlardi sohbet ediyorlardı bana dedilerki cesedi at bi yere dediler sonrasinda uyandim bu ruyam hakkinda bilgi verebilir misiniz lütfen ne anlama geliyor

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.