Sebk-i Hindi Akımı ve Özellikleri Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

0 1.662

Sebk-i Hindi; Hint üslubu ya da Hint tarzı anlamına gelen ” Sebk-i Hindi” Eski Türk Edebiyatı şairlerinin , ,İranlı şairlerden etkilenilmesiyle ortaya çıkmıştır.

SEBK-İ HİNDİ’NİN ÖZELLİKLERİ

 1. Şiirde anlatım ikinci plana düşmüş anlam güzelliği önem kazanmıştır.
 2. İnsanın hayal dünyasının önem kazanması, şiirin güç anlaşılmasına yol açmıştır.
 3. Mübalağa sanatı bu şiir tarzında önemli bir yer tutmaktadır.
 4. Şiirde, şairlerin işledikleri ana konular; insan ruhunun çektiği acılar ve ızdıraplar.
 5. Şiirde tasavvufa yer verilmiştir.
 6. Şiirde, mübalağa ile birlikte tezat sanatıda çok kullanılmıştır.
 7. Şiirde daha önce kullanılmamış yeni mazmunlara yer verilmiştir.
 8. Üslüpta özlü anlatımlara yer verilmiş, kinaye, telmih, mürsel mecaz vb. gibi sanatlar kullanılmıştır.
 9. Bu üslupla yazılan şiirlerin dilinde tamlamaların özellikle zincirleme tamlamaların çokluğu dikkat çekmiştir.
 10. Şiirlerin Üslubunda yeni(nadir kullanılan) kelimeler seçilmiştir.

Sebk-i Hindi’nin Oluşturucuları arasında Urfi-i Şİrazi, Talib-i Amuli, Kelim-i Kuşani, Saib-i Tebrizi, Feyz-i Hindi, Şevket-i Buhari’dir.

17. yüzyılda Eski Türk Edebiyatı Temsilcileri; Na’ili, Neşati, İsmeti, Cevri, Şehri, Fehmi’dir.

Nef’i ve Nabi’ de de “Sebk-i Hindi” nin bazı özellikleri görülür;

 •      Nef’i’nin şiirlerinde Sebk-i Hindi; zincirleme tamlama, soyut kelime kullanımı ile ortaya çıkan hayale ve mübalağaya önem verme, şiirde mükemmellik arayışı kendini gösterir.
 • Nabi de ise; anlatımda soyut kelime kullanımı, alışılmamış kelime kullanımı ve zincirleme tamlama kullanımı nedeniyle ortaya çıkan külfetli şiir dili anlamda tezata ve örneklemeye ağırlıklı olarak yer verme gibi özellikler kendini gösterir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.